Zestawy startowe gotowe do montażu

Report
Pakiety Delta Dore
Pakiet Bezpieczeństwo
TYXAL MAISON
Bezprzewodowy
zestaw alarmowy
Cena katalogowa netto 2299PLN
Pakiet Bezpieczeństwo +
sterowanie przez Internet
TYXAL MAISON
Bezprzewodowy
zestaw alarmowy
Za pomocą interfejsu możesz zdalnie
aktywować lub dezaktywować alarm,
mieć pełny podgląd ostatnich
wydarzeń: godziny aktywacji lub
dezaktywacji alarmu, włamania oraz
innych zdarzeń lub usterek. Ktoś z
członków rodziny zapomniał
zaktywować alarm, zrobisz to zdalnie
na ekranie telefonu.
Cena katalogowa netto 3511PLN
TYDOM 2000
Interfejs dla tabletów
i smartfonów
Pakiet Oświetlenie
Pakiet TYXIA 550
Ekran dotykowy
Cena katalogowa netto 1129PLN
Pakiet Oświetlenie + sterowanie
przez Internet
TYDOM 2000
Interfejs dla tabletów
i smartfonów
Pakiet TYXIA 550
Ekran dotykowy
Steruj oświetleniem zdalnie i lokalnie za pomocą
smartfona lub tableta. Dzięki informacji zwrotnej
masz możliwość sprawdzenia czy oświetlenie
aktualnie jest włączone czy wyłączone. Koniec z
zostawianiem włączonego oświetlenia podczas
naszej nieobecności.
Cena katalogowa netto 2341PLN
Pakiet Ogrzewanie
- sterowanie bezprzewodowe
- szybka instalacja
- mierzy temperaturę strefy mieszkania za
pomocą czujnika wewnątrz obudowy
- podświetlany ekran sondy wyświetla
wartość zadaną temperatury w danym
momencie z możliwością sprawdzenia
temperatury otoczenia
- możliwość zablokowania zmiany ustawień
TYBOX 5100
Termostat
bezprzewodowy
Cena katalogowa netto 493PLN
Pakiet Ogrzewanie + sterowanie
przez Internet
TYBOX 5100
Termostat
bezprzewodowy
Za pomocą interfejsu możemy zdalnie lub lokalnie
zarządzać ogrzewaniem w mieszkaniu, zmieniać
nastawy temperatury w całym mieszkaniu lub
poszczególnych pomieszczeniach. Podnieś
temperaturę w mieszkaniu przed twoim powrotem
na ekranie telefonu.
Cena katalogowa netto 1705PLN
TYDOM 2000
Interfejs dla tabletów
i smartfonów
Pakiet ekran dotykowy +
ogrzewanie + oświetlenie
Produkty:
 Ekran dotykowy LCD do zarządzania
alarmem, ogrzewaniem i automatyką
 Zestaw do sterowania ogrzewaniem
dla TYDOM 4000
 Mikro odbiornik do sterowania
oświetleniem
TYDOM 4000
Ekran dotykowy
TYXIA 4610
Mikro odbiornik
dla oświetlenia
Cena katalogowa netto 3135PLN
TYBOX 5100
Zestaw do ogrzewania
dla TYDOM 4000
Pakiet ekran dotykowy +
ogrzewanie + oświetlenie
Funkcje:
- Sterowanie radiowe oświetleniem z ekranu dotykowego.
- Termostat radiowy programowany z ekranu dotykowego
- Możliwość wyłączenia oświetlenia i obniżenia temperatury w apartamencie jednym przyciskiem na
ekranie
- Łatwa rozbudowa systemu o sterowanie dodatkowymi obwodami oświetlenia, rolet i bramami.
- Ekran dotykowy przygotowany do współpracy z radiowym systemem alarmowym TYXAL.
Pakiet ogrzewanie + oświetlenie +
sterowanie przez Internet
Produkty:
 Ekran dotykowy LCD do zarządzania
alarmem, ogrzewaniem i automatyką
 Zestaw do sterowania ogrzewaniem
dla TYDOM 4000
 Mikro odbiornik do sterowania
oświetleniem
TYDOM 2000
Interfejs dla tabletów
i smartfonów
TYXIA 4610
Mikro odbiornik
dla oświetlenia
Cena katalogowa netto 1881PLN
TYBOX 5100
Zestaw do ogrzewania
dla TYDOM 4000
Pakiet ogrzewanie + oświetlenie +
sterowanie przez Internet
Funkcje:
- Sterowanie radiowe oświetleniem za pomocą smartfona lub tableta
- Termostat radiowy kompatybilny z interfejsem TYDOM 2000
- Możliwość wyłączenia oświetlenia i obniżenia temperatury w apartamencie jednym przyciskiem na
ekranie telefonu
- Łatwa rozbudowa systemu o sterowanie dodatkowymi obwodami oświetlenia, rolet i bramami.
- Interfejs przygotowany do współpracy z radiowym systemem alarmowym TYXAL.
Zestaw Silver
Zestaw Silver:
- Pilot do systemu alarmowego, bram i oświetlenia TYDOM 140B
- 2 mikro odbiorniki sterujące oświetleniem TYXIA 4610
- Odbiornik sterujący zmianą natężenia oświetlenia TYXIA 4840
- Mikro odbiornik sterujący napędami bram TYXIA 4620
- Radiowy system alarmowy składający się z centrali alarmowej z syreną, klawiatury LCD, 2 czujników
ruchu i 2 pilotów - TYXAL MAISON
- Radiowy panel dotykowy do zarządzania całą instalacją TYDOM 4000
2X
TYDOM 140B
Pilot do alarmu
i automatyki
TYXIA 4610
Mikro odbiornik
dla oświetlenia
TYXIA 4840
Odbiornik zmiany
natężenia oświetlenia
z funkcją czasową
Cena katalogowa netto 5844PLN
TYXIA 4620
Mikro odbiornik
do bram
TYXAL MAISON
Bezprzewodowy
zestaw alarmowy
TYDOM 4000
Radiowy panel
dotykowy LCD
Zestaw Silver
Zestaw Silver:
- Sterowanie radiowe 2 obwodami oświetlenia z pilotów i ekranu dotykowego. Możliwość realizacji scen
świetlnych, funkcji wyłączenia wszystkich świateł lub przycisku panika.
- Sterowanie natężeniem oświetlenia 1 obwód
- Sterowanie zamykaniem/otwieraniem bramy garażowej lub wjazdowej z pilotów i ekranu dotykowego
- Radiowy system alarmowy chroni budynek przed włamaniem z możliwością rozbudowy o ochronę
przed pożarem, zaczadzeniem, wyciekiem wody lub gazu…
- Ekran dotykowy zapewnia nam przyjazny interfejs sterowania całym domem. Dodatkowo posiada
czytnik identyfikatorów ( 2 w zestawie) pozwalający aktywować/dezaktywować alarm bez podawania
kodu i realizować scenariusze.
Przykłady scenariuszy:
Powrót do domu – scenariusz zapala światło w salonie, odsuwa rolety, a temperatura podnosi się
do poziomu komfortowego
Wyjazd – scenariusz uzbraja alarm, gasi wszystkie światła, zasuwa rolety, a temperatura obniża się
do poziomu ekonomicznego
Zestaw Gold
Zestaw Gold:
 Ekran dotykowy LCD do zarządzania
alarmem, ogrzewaniem i automatyką
 Zestaw do sterowania ogrzewaniem
dla TYDOM 4000
TYDOM 4000
Ekran dotykowy
TYBOX 5100
Zestaw do ogrzewania
dla TYDOM 4000
Zestaw Gold
Zestaw Gold:
- 2 piloty do systemu alarmowego, bram i oświetlenia TYDOM 140B
- 4 mikro odbiorniki sterujące oświetleniem TYXIA 4610
- odbiornik sterujący zmianą natężenia oświetlenia TYXIA 4840
- 2 mikro odbiorniki sterujący napędem bramy garażowej i wjazdowej
TYXIA 4620
- 4 mikro odbiorniki sterujące roletami TYXIA 4630
- Radiowy system alarmowy składający się z centrali alarmowej z
syreną, klawiatury LCD, 2 czujników ruchu i 2 pilotów - TYXAL MAISON
- Interfejs domotyki dla smartfonów i tabletów TYDOM 2000
2X
TYDOM 140B
Pilot do alarmu
i automatyki
4X
2X
TYXIA 4610
Mikro odbiornik
do oświetlenia
TYXIA 4840
Odbiornik zmiany
natężenia oświetlenia
z funkcją czasową
Cena katalogowa netto 9016PLN
TYXAL MAISON
Bezprzewodowy
zestaw alarmowy
4X
TYXIA 4620
Mikro odbiornik
do bram
TYXIA 4630
Mikro odbiornik
do rolet
TYDOM 2000
Interfejs Domotyki dla
smartfonów i tabletów
Zestaw Gold
Zestaw Gold:
- Sterowanie radiowe 5 obwodami oświetlenia (w tym ściemniacz) z pilotów, ekranu dotykowego i
poprzez Internet. Możliwość realizacji scen świetlnych, funkcji wyłączenia wszystkich świateł lub
przycisku panika.
- Sterowanie zamykania/otwierania bram garażowej i wjazdowej z pilotów, ekranu dotykowego i
poprzez Internet.
- Sterowanie 4 grupami rolet z ekranu dotykowego i poprzez Internet.
- Nastawy ogrzewania i odczyt temperatur bezpośrednio na ekranie dotykowym
- Radiowy system alarmowy chroni budynek przed włamaniem z możliwością rozbudowy o ochronę
przed pożarem, zaczadzeniem, wyciekiem wody lub gazu… Możliwość uzbrajania/rozbrajania systemu
poprzez Internet.
- Ekran dotykowy zapewnia nam przyjazny interfejs sterowania całym domem. Dodatkowo posiada
czytnik identyfikatorów ( 2 w zestawie) pozwalający uzbrajać / rozbrajać alarm bez podawania kodu
dostępu.
- Interfejs TYDOM 2000 pozwala sterować lokalnie i zdalnie automatyką domową z ekranu telefonu lub
tabletu (Ipad, Iphone, Android)
Zestaw Platinium
Zestaw Platinium:
 Ekran dotykowy LCD do zarządzania
alarmem, ogrzewaniem i automatyką
 Zestaw do sterowania ogrzewaniem
dla TYDOM 4000 – 2 szt.
TYDOM 4000
Ekran dotykowy
TYBOX 5100
Zestaw do ogrzewania
dla TYDOM 4000
Zestaw Platinium
Zestaw Platinium:
- 2 piloty do systemu alarmowego, bram i oświetlenia TYDOM 140B
- 8 mikro odbiorników sterujących oświetleniem TYXIA 4610
- 2 odbiorniki sterujące zmianą natężenia oświetlenia TYXIA 4840
- 2 mikro odbiorniki sterujące napędami bram TYXIA 4620
- 6 mikro odbiorników sterujących roletami TYXIA 4630
- Radiowy system alarmowy składający się z centrali alarmowej z
syreną, klawiatury LCD, 2 czujników ruchu i 2 pilotów - TYXAL MAISON
- Czujnik dymu DOFX
- Czujnik wycieku wody DFX
- Interfejs Domotyki dla smartfonów i tabletów TYDOM 2000
- Przekaźnik GSM z polską syntezą głosową TYDOM 315
2X
TYDOM 140B
Pilot do alarmu
i automatyki
8X
2X
TYXIA 4610
Mikro odbiornik
do oświetlenia
TYXIA 4840
Odbiornik zmiany
natężenia oświetlenia
z funkcją czasową
Cena katalogowa netto 13489PLN
2X
TYXAL MAISON
Bezprzewodowy
zestaw alarmowy
TYDOM 2000
Interfejs Domotyki dla
smartfonów i tabletów
DOFX
Czujnik dymu
DFX
Czujnik wycieku
wody
6X
TYXIA 4620
Mikro odbiornik
do bram
TYXIA 4630
Mikro odbiornik
do rolet
TYDOM 315
Przekaźnik GSM
Zestaw Platinium
Zestaw Platinium:
- Sterowanie radiowe 10 obwodami oświetlenia (w tym 2 ściemniacze) z pilotów, ekranu dotykowego i
poprzez Internet. Możliwość realizacji scen świetlnych, funkcji wyłączenia wszystkich świateł lub
przycisku panika.
- Sterowanie zamykania/otwierania bram garażowej i wjazdowej z pilotów, ekranu dotykowego i
poprzez Internet.
- Sterowanie 6 grupami rolet z ekranu dotykowego i poprzez Internet.
- Programowanie ogrzewania z ekranu dotykowego, poprzez telefon i Internet – 2 strefy
- Radiowy system alarmowy chroni budynek przed włamaniem z możliwością rozbudowy o ochronę
przed zaczadzeniem, wyciekiem wody lub gazu… Możliwość uzbrajania/rozbrajania systemu poprzez
telefon i Internet.
- Radiowe czujniki dymu i wycieku wody chronią przed pożarem i zalaniem.
- Ekran dotykowy zapewnia nam przyjazny interfejs sterowania całym domem. Dodatkowo posiada
czytnik identyfikatorów ( 2 w zestawie) pozwalający aktywować/dezaktywować alarm bez podawania
kodu.
- Interfejs TYDOM 2000 pozwala sterować lokalnie i zdalnie automatyką domową z ekranu telefonu lub
tabletu (Ipad, Iphone, Android)
- Przekaźnik GSM z polską syntezą głosową zadzwoni do nas w przypadku włamania czy pożaru,
poinformuje o usterce zasilania… My również możemy wykonując jeden telefon sprawdzić temperaturę
w budynku i w razie potrzeby ją zmienić, aktywować/dezaktywować system alarmowy, włączyć
oświetlenie, otworzyć bramę itd. Dodatkowo po zainstalowaniu aplikacji „Mój dom” na telefon
komórkowy wszystkie te rzeczy możemy realizować na ekranie telefonu.
DELTA DORE POLSKA SP. Z O.O.
ul. Brodowicza 8/6, 31-518 Kraków
tel/fax: +48/12/296 35 84, +48/12/296 35 85
www.deltadore.pl
email: [email protected]

similar documents