Wereldliteratuur

Report
Wat valt er buiten het Nederlandse
en Engelse taalgebied te kiezen?




-
Lezen van een boek dat niet tot het Nederlandse of
Engelse taalgebied hoort.
Als je Frans hebt kies je geen Franstalig boek meer,
als je Duits hebt, geen Duitstalig boek
Het aanbod op school is beperkt. Je zal misschien
naar de Houtense bibliotheek moeten lopen of een
keer moeten neuzen in de boekenkast thuis
Verdiepingsopdracht:
Waarom is het boek wel of geen literatuur in jouw
ogen
Vergelijk je boek met een van de boeken die je al op
je lijst hebt staan en kijk of je opvallende literaire
verschillen ziet of juist opvallende overeenkomsten?
(600 woorden excl. Citaten, min. 3)
Ammaniti:
- kenmerken:
 vaak jongeren als hoofdpersonages,
 kiest voor de minst voor de handliggende held (antiheld)
 Intense gebeurtenissen.
- Titels
 Zo god het wil
 Ik haal je op, ik neem je mee
(http://vimeo.com/5279429)
 Ik ben niet bang
(http://www.youtube.com/watch?v=atLGsOg6lBY&fea
ture=related)

Veronsi:
- Kenmerken:
 meer diepgang
 Mooi verhaal
- Titels:
 Kalme Chaos :
http://www.youtube.com/watch?v=1owTf8TL
PUk&NR=1
 Troje Brandt

Giordano
- Kenmerken:
 Schrijft erg toegankelijk
 Is wiskundige en dat merk je aan zijn stijl
- Titel:
 De eenzaamheid van de priemgetallen
http://www.youtube.com/watch?v=1MoQXh2g
hq8




Caterina Bonvicini: Het evenwicht van de haaien
(jonge vrouw probeert haar leven op orde te
krijgen. Moeder pleegde jaren geleden zelfmoord
en vader is onderzoeker naar haaien in Australië)
Francesco Pacifico: de geschiedenis van mijn
puurheid. (Een ultraconservatieve Rooms
Katholiek raakt in paniek en verliest de controle
over zijn leven. Niet gemakkelijk, wel mooi)
Umberto Ecco: De naam van de roos
http://www.youtube.com/watch?v=COPZ6wWqFs
s

-

De Bestseller:
Zafon: Schaduw van de wind: Thrillerachtig
verhaal over een jongen die een geheim boek
vindt in een bibliotheek in Barcelona. Als hij het
boek begint te lezen verandert zijn leven… het
vervolg erop is het spel van de Engel.
http://www.youtube.com/watch?v=-xLoBc3K2R4
Mendoza: Blijspel in Barcelona (een
blijspelschrijver door een amourette
met een aankomend actrice in
aanraking komt met de onderwereld
en zelfs verdacht wordt van moord)
en Stad der wonderen.

Isabelle Allende: Het huis met de geesten, Eva
Luna en Zorro, Fortuna’s dochter
http://www.youtube.com/watch?v=BR3KmSK
ofH8

Gabriel Maria Marques: Honderd jaar
eenzaamheid, Liefde in tijden van Cholera,
Herinnering aan mijn droeve hoeren
Eén van de in Frankrijk
succesvolste auteurs van de
laatste paar jaar komt uit
Algerije en bereikte met zijn
eerste drie thrillers een groot
publiek. Daarna verschenen
enkele romans. Kadra's boeken
bieden inzicht in het ontstaan
van moslimfundamentalisme.
Recent verscheen o.a.:
•Waarvan wolven dromen ( A
quoi rêvent les loups)
•De Gods (Les Agneaux du
Seigneur)
•De zwaluwen van Kabul (Les
hirondelles de Kaboul)
Een van de grootste
talenten uit Franstalig
Canada: Quebec. In zijn
magisch-realistische
boeken spelen dromerige,
verwarde figuren de
hoofd- rol in een bizarre
omgeving.
Recent verscheen o.a.:
- Music hall! (over de New
Yorkse sloperswereld)
- Het meisje dat teveel van
lucifers hield (La petite
fille qui aimait trop les
allumettes)
De sociale bewogenheid die uit
zijn werk spreekt, geeft hem een
opvallende plaats binnen de
hedendaagse Franse literatuur.
Zijn personages hebben geen
schijn van kans in een
maatschappij die door de
technologische revolutie in een
stroomversnelling is geraakt en
hen zonder pardon aan de kant
schuift.
- Gevangenis (Prison)
- De Begrafenis (L'enterrement)
- Gemengde berichten (Un fait
divers). Een crime passionel
bezien door uiteenlopende
betrokkenen.
De Franstalige Belgische
schrijver JeanPhilippe Toussaint
is de auteur van veel succesvolle
en geprezen romans. In zijn
boeken draait het niet om een
spannend verhaal maar vooral
om ironische scènes. Een
selectie:
- De liefde bedrijven ( Faire
l’Amour)
- Zelfportret (in den vreemde)
(Autoportrait (à l’étranger).
Korte, ironische reisverhalen.
- De televisie (La Télévision)
- Het fototoestel (L’Appareil-photo
)
- Meneer (Monsieur)
- De Badkamer (La Salle de bain)

Na de val van de Muur: Wendeliteratur

Thematiek:
◦
◦
◦
◦
◦
Val van de muur / hereniging
Thomas Brussig
Leven in de DDR
Ondergang van de DDR
Vaak humoristisch / ironisch beschreven
Zie ook de film: Good Bye, Lenin!

Werken:
◦ Thomas Brussig: Helden zoals wij
(waarin blijkt dat de Muur wel op heel
bijzondere wijze is gevallen…)
◦ Thomas Brussig: Het mooiste meisje van Berlijn
(waarin, aan de hand van een verhaal over prille liefde in OostBerlijn, de soms absurde realiteit van de DDR wordt geschetst)
◦ Uwe Tellkamp: De Toren
(waarin het verhaal wordt verteld van burgerlijke intellectuelen
in (de laatste 7 jaar van) de DDR – een groep die daar eigenlijk
niet past)
◦ Ingo Schulze: Adam en Evelyn
(waarin Adam Evelyn verliest en vervolgens achterna gaat, terwijl
hij constant geconfronteerd wordt met de verschillen tussen Oost
en West: waar is het nou beter?)

Literatuur sterk verwant met populaire cultuur
In de stijl van Nick Hornby (van o.a. Fever pitch)
Auteurs als ‘popidolen’, dandy’s
Thematiek:

Werken:



◦ Rock ‘n roll-levensstijl: seks, drugs, alcohol
◦ Popcultuur: muziek, invloed van televisie &
internet
◦ Reizen
◦ Benjamin von Stuckrad-Barre: Soloalbum / Livealbum /
Remix 1 / Remix 2 /etc.
◦ Christian Kracht: 1979
◦ Christian Kracht: Faserland

Een jonge generatie vrouwelijke auteurs
Voorloper: Elfriede Jelinek (auteur van bijv. het omstreden
(pornografische) verhaal ‘Lust’)
Kritiek op benaming: literatuur door vrouwen is geen
‘wonder’, maar normaal
Werken vallen vaak onder Popliteratur
Thematiek loopt uiteen: van liefde tot oorlog
Kenmerken:

Werken:





◦ Vrouwen in de hoofdrol
◦ Relaties tussen man en vrouw spelen een
belangrijke rol
◦ Judith Hermann: Zomerhuis, later / Alice
(http://bit.ly/eFLnoq)
◦ Julia Franck: De Middagvrouw
◦ Zoë Jenny: Leven in een ogenblik


Noorwegen: Lyndgrin: Norlandse aquavit. Wat
gebeurt er als een man die in zijn jonge jaren een
plattelandsdorp in midden Noorwegen bekeerd
heeft tot het protestantse geloof, na 50 jaar
terug komt in dat dorp om te vertellen dat hij
zich vergist heeft: God bestaat niet.
Finland: Pasilaani: De zelfmoordclub: Twee
mannen komen elkaar tegen op het moment dat
ze beiden zelfmoord willen plegen. Ze bedenken
dat er wellicht meerdere lotgenoten zijn en
besluiten een club op te richten om zo “ gezellig”
er een eind aan te maken.

similar documents