Kenmerk 46 - les 4 - Vreedzame co

Report
1950-Heden - de tijd van televisie en computer
Kenmerk 46
De verdeling van de wereld in twee
ideologische blokken in de greep
van een wapenwedloop en de
daaruit voortvloeiende dreiging
van een atoomoorlog.
- Les 4: Vreedzame co-existentie
1975
1980
1985
• er geen geld voor was
• de Sovjet-Unie ook een kernmacht was geworden (oeps)
• het wegvallen van Stalin en aan de macht komen van Chroesjtsjov
1970
– Door het communisme onderworpen volken moesten bevrijd
worden
– Het bleef echter bij dreigende taal doordat
1965
• Dules, minister van BuZa, onder Eisenhouwer was voor
een agressievere aanpak van het communisme en
ontwikkelde de zogenaamde roll back politiek
1960
Ontstaan mild vijandschap?!
1950
H13: § 4: p 239-41
1990
2000
2010
Eisenhower & Dulles
1950
1970
1975
1980
1985
– Rivaliteit mocht/moest, maar geen oorlog
– Sloot vredesverdrag met Oostenrijk
1965
• Hij volgt Stalin op in 1953
• Hij wil van de SU een kernmacht maken
• Maar daarnaast pleitte hij voor een
vreedzame co-existentie met het Westen
1960
Chroesjtsjov
1990
2000
2010
1950
- een begin en tijdelijke halt
1975
1980
1985
1990
2000
2010
– Kennedy wilde een
krachtiger buitenlands
beleid voeren
– Chroesjtsjov zag Kennedy
niet als volwaardig
– Daarbij moest Chroesjtsjov
meer de rol van een havik
aannemen omdat hij thuis
en internationaal (Mao)
onder druk kwam te staan
1970
– Ook de Amerikanen dachten
toen dat de weg van
vreedzame co-existentie
beter was
– De vriendelijke sfeer van
deze ontmoeting verdween
na de Russische inval in
Hongarije (1956)
• Na de verkiezing van
Kennedy (1960) werden
de verhoudingen weer
slechter
1965
• De Geest van Genève
(1955)
• Chroesjtsjov, Dules en
Eisenhower ontmoette
elkaar in Zwitserland
1960
Vreedzame co-existentie
Eisenhower & Chroesjtsjov
De Geest van Genève, 1955
1950
- Bijna oorlog en doorstart 1
1970
1975
1980
– Dit land dreigde leeg te bloeden, door massale migratie
– Om deze een halt toe te roepen besloten de DDR en SU
een muur dwars door Berlijn te bouwen (1961)
– Het werd verboden in en uit het land te gaan
– Kennedy liet niet ingrijpen; de Amerikaanse tanks bleven in
West-Berlijn
1965
• DDR
1960
Vreedzame co-existentie
1985
1990
2000
2010
1950
- Bijna oorlog en doorstart 2
1980
1985
1990
2000
2010
De Russische schepen huiswaarts te laten keren
Chroesjtsjov terug in zijn hok te krijgen, en
De gewraakte installaties te laten afbreken (in het geheim haalde de VS ook haar raketten in Turkije
weg)
1975
•
•
•
1970
– De communistische revolutionair Fidel Castro greep de macht in Cuba (1959)
– Eisenhower reageerde met een economische boycot, waardoor Cuba alleen
nog maar suiker – haar voornaamste handelsproduct – aan de SU kon
verkopen
– In 1961 steunden de VS de invasie in de Varkenbaai, die echter mislukte
– Castro verklaarde nu openlijk de liefde aan de SU en werd door haar
economisch en militair gesteund
– In 1962 maakte Chroesjtsjov het mogelijk kernraketten op Cubaans
grondgebied te plaatsen. Maar de bouw van de lanceerinstallaties werd door
een Amerikaans spionagevliegtuig ontdekt
– Kennedy eiste verwijdering van de installaties en ook van de mogelijk
aanwezige raketten. Daarbij werden de internationale wateren rond het eiland
door de vloot geblokkeerd, om zo Russische schepen met militair materieel
tegen te houden
– Door te dreigen met de oorlog wist Kennedy
1965
• Cuba-crisis
1960
Vreedzame co-existentie
Wat zie je hier?
Raketinstallaties
1950
- doorstart
1970
1975
1980
– werd de hot line geïnstalleerd
– werd besloten voortaan beter en het liefst op
voorhand dergelijke problemen/rijzende
conflicten te tackelen
1965
• Na de Cuba-crisis
1960
Vreedzame co-existentie
1985
1990
2000
2010

similar documents