Cubul

Report
Notăm cu “a” latura cubului=>
Problema rezolvată (1)
Știind cã aria unei fețe a unui cub este egalã cu 25 dm²,
calculați:
a) lungimea muchiei cubului;
b) aria totalã a cubului;
c) volumul cubului.
Rezolvare:
a) Aria unei fețe este 25 dm²=>lungimea muchiei
cubului=√25=5 (dm)
b) At=6a²
At =6*25=150 (dm²)
c) V=a³
V=5³=125 (dm³).
Problemarezolvată (2)
Suma lungimilor muchiilor unui cub cu volumul 64 cm³
este.....
Rezolvare:
V=a³=64 (cm³)
l=³√64=4 (cm)
12*l=12*4=48 (cm).
Problema rezolvată (3)
Aflați aria totalã a unui cub știind cã suma lungimilor
muchiilor este 120 cm.
Rezolvare:
12*l=120 cm=>l=120/12=10 (cm)
At=6a²; a=10 (cm)
At=6*10²=6*100=600 (cm²).
Bibliografie:
1.
2.
http://www.iluzieoptica.com/data/media/3/cubul_necker.png
http://www.edituracaba.ro/pdf-uri/Geometrie_6.pdf

similar documents