Vliv člověka, domestikace - Základní škola TG Masaryka Drásov

Report
Vliv člověka, domestikace
Přírodopis
VY_32_INOVACE_341 - 18. sada, Př 5
ANOTACE
Materiál seznamuje žáky s vlivem člověka na rozšíření živočichů, objasňuje pojmy
introdukce, reintrodukce a zavlečení. V druhé části se prezentace věnuje
domestikovaným živočichům.
Druh učebního materiálu
DUM
Očekávané výstupy
Žák chápe kladné i záporné vlivy člověka na šíření živočichů, správně užívá
probírané pojmy. Chápe význam pojmu domestikace, význam šlechtění, zodpoví
kvízové otázky.
Pro koho je materiál určen
Žáci, základní škola, 8. ročník, předmět přírodopis
Autor
Mgr. Monika Chudárková
Datum vzniku
16.10.2012
Vzdělávací oblast
Člověk a příroda
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Vliv člověka,
domestikace
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li
uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Vliv člověka na rozšíření zvířat:
Introdukce –
 úmyslné vysazení (bažant, pstruh
duhový…)
Zavlečení –
 neúmyslné (krysa, mandelinka…)
Reintrudukce –
 opětovné vysazení původního,
vyhubeného druhu (bobr, vlk…)
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Domestikace:
= zdomácnění - chov v zajetí po dobu
min. 30 let či 30 generací
Psy, kozy, ovce
a prasata chová
člověk už asi 10
tisíc let – jsou to
první známá
domestikovaná
zvířata.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Domestikace:
Asi 7 tisíc let je znám
chov skotu nebo včel.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Domestikace:
Asi 5 tisíc let chová člověk
slepice, koně či velbloudy.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Domestikace:
Asi 4 tisíce let provází člověka
kočka. Ve starověkém Egyptě
byly kočky posvátné a byly po
smrti mumifikovány jako lidé.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Domestikace:
Husa je domestikována asi
2 000 let a králík 1 000 let.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
Šlechtění:
k chovu jsou úmyslně vybíráni jedinci se
zvláštními znaky podle požadavku chovatele
Různá plemena psů
- kokršpaněl, lovecké plemeno,
asi 13 kg
- toy pudl, společenské
plemeno, asi 3 kg
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
různá plemena
kura domácího:
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
domestikovaná zvířata:
hospodářská – chovaná výhradně pro užitek
domácí
– chovaná ve společnosti
člověka, pro užitek či potěšení
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
OPAKOVÁNÍ: (kliknutím odstraň nesprávné odpovědi)
Vysazení zvířete do míst, kde dříve nežilo, se nazývá:
rekonstrukce
reintrodukce
introdukce
inaugurace
Zvíře,chované pro užitek a závislé na člověku nazýváme:
ochočené
vyšlechtěné
domestikované
dotované
Kolik let řízeného chovu je třeba, abychom mohli zvíře
označit za zdomácnělé?
20
30
50
100
Které z uvedených zvířat bylo domestikováno nejdříve?
slepice
králík
včela
ovce
Které z těchto zvířat bylo domestikováno nejpozději?
králík
včela
kráva
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková
velbloud
Použité zdroje:
Dobroruka, L. J.; Vacková, B.; Králová, R; Bartoš, P.:
Přírodopis III pro 8. ročník základní školy, SCIENTIA,
spol. s r. o., pedagogické nakladatelství, Praha
2001
fotografie – soukromý archiv Mgr. Moniky
Chudárkové
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Monika Chudárková

similar documents