Att förstå kommunikationsstrategier utifrån reklamyrket

Report
Syfte
Att ta reda på hur personer som dagligen
arbetar med kommunikation ser på
fenomenet kommunikationsstrategier, vad
det innebär och betyder för dem, och hur det
hanteras.
Kommunikation
”Överföring av information mellan människor,
djur och apparater.” - Nationalencyklopedin
Metod
Intervjuer med tre personer som på olika sätt
arbetar med kommunikation.
Målgrupp
Behov och intressen
Vad dem vill och vad dem förväntar sig
När man har lärt sig
- Vad man har att utgå ifrån
- Vem man ska nå
Man kan aldrig undvika strategier helt.
Teori ges inte mycket värde
Ingen aktuell bild av samhället
Aktuella undersökningar till stor nytta
Internet och sociala medier
Effekter?
Vad är kommunikationsstrategier?
Företagets fördelar och nackdelar
Vem målgruppen är
Hur man når dem på bästa sätt
Vad vill vi?
Vad vill dem?
Det strategiska arbetet kommer alltid först
och är alltid viktigt.
Sammanfattning
Företagets fördelar och nackdelar
Målgruppen
Grund för den grafiska utformningen
Plan för att uppnå de mål man har.
Tack för er uppmärksamhet!

similar documents