Fremtidens keeper

Report
Fremtidens keeper
Ready sine ønsker
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Offensive.
God med ballen i beina.
Taktisk dyktig i oppbyggende spill.
Kommunikasjon.
Lederskap.
Galskap.
Tåle å gjøre feil.
Allsidig.
Moderne keeper
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Flere berøringer.
Større del av det oppbyggende spillet.
Mer Atletisk.
Større krav.
Eksplosiv.
Autoritær og en informasjonssentral.
Hvordan skaper vi keepern?
1. Hvis man har 2 keepere, enten de er på samme
lag eller noen er på 1. og 2. lag kan de jobbe
sammen.
2. Pushe dem til egentrening.
3. Prøve å gi dem mer konstruktiv kritikk, og huske
det at en keeper ikke bare er en som stopper
skudd.
4. Gjerne inkludere dem i enkelte ball øvelser, men
som nevnt tidligere, la også keeperne få jobbe
sammen.
5. De krever litt annerledes oppvarming.
Hvordan jobber vi ute på feltet?
1. De må trene på eksplosivitet.
2. Med veiledning skal vi lære dem når vi setter i
gang hurtig eller roer ned, langt eller kort, når vi
bruser ut eller blir eller om vi går ut i feltet eller
ikke. NB! Feil vil bli gjort men det er slikt man
lærer av, husk og heller rose aggressivitet og
pågangsmoten for de er mest sannsynlig klar
over feilen selv!
3. Teknikk (keeper)
4. Vær oppfinnsomme!
Kurset
1.
2.
3.
4.
5.
Flere berøringer med føtter.
Mer sprint .
Lengre distanse i løpet av en kamp.
Større fysiske krav.
Hurtigheten i spillet øker -----> hurtigere
keeper.
6. Viktig igangsetter.
Spørsmål?

similar documents