Hrudaya rannya nuloo

Report
Hrudaya rannya nuloo ne krungina
samayamu lo
Vinipinchuchunna dhi keeka naaku oka
keeka naaku
Naaku balamu unnantha varaku
cheyaleedu nee sevanu
Balamuntha pooyaka, bulamuntha
pooyaka
Cheyalani undhi nee
seevanu
…Vinipinchu
Naaku swaramau unnantha
varaku paada leedu nee paata nu
Swaramuntha pooyaka, swaramuntha
pooyaka
Paadalani undhi nee
paatanu
… Vinipinchu
Vinipinchuchunna dhi keeka naaku oka
keeka naaku
Naaku dhanamu unnatha varaku
evvaledu nee sevaku
Dhanamuntha pooyaka, dhanamuntha
pooyaka
Evvalani undhi nee
seevaku
… Vinipinchu
Vinipinchuchunna dhi keeka naaku oka
keeka naaku
Naaku kanulu unnantha varaku
chaduva leedhu nee vakhyamu
Dhrushtuntha pooyakha, drushtantha
pooyaka
Chadavalani undhi nee
vaakhyamu
…Vinipinchu
Vinipinchuchunna dhi keeka naaku oka
keeka naaku
Nenu roghinai padiyundi napudu
piluva leedu aa manushudu
Piluvagane badhulichi, piluvagane
badhulichi
Aadharinchadu naa Yesudu
… Vinipinchu
Vinipinchuchunna dhi keeka naaku oka
keeka naaku

similar documents