Stopnje in vrste *tudijskih programov za pridobitev izobrazbe

Report
Roditeljski sestanek
Poklicna orientacija
11. 12. 2012
Pripravila: Gomiunik Nataša
ZGODBA O METULJU
Nekega dne je mož naletel na metuljev zapredek. Dan za
dnem ga je opazoval in nekega dne ugotovil, da se je na
zapredku pokazala majhna odprtina. Mož je sedel na skalo in
ure dolgo opazoval metulja, ki se je mučil zriniti svoje telo
skozi majhno odprtino. Nato se je zazdelo, da je nehal
napredovati. Da je prišel do točke, od koder ni več poti naprej.
Mož se je odločil, da bo metulju pomagal.
Izvlekel je nož in prerezal preostanek zapredka.
Metulj je z lahkoto zdrsnil na zemljo.
A zgodilo se je nekaj čudnega.
ZGODBA O METULJU
Metuljevo telo je bilo otečeno in krila zmečkana. Mož je še
vedno sedel in opazoval metulja, v pričakovanju, da se bodo
njegova krila razširila, dala oporo telesu, ki se bo postopoma
skrčilo in zravnalo.
Nič od tega se ni zgodilo. Metulj se je celo svoje življenje
plazil po tleh, z oteklim telesom in zmečkanimi krili. Nikdar ni
bil sposoben poleteti.
Česa mož v svoji dobroti in neučakanosti ni razumel?
ZGODBA O METULJU
Ni razumel, da so omejujoča majhnost zapredka in napor,
ki ga mora vložiti metulj, da bi prilezel skozi majhno odprtino,
naravna zakonitost, ki metulju omogoča, da potisne tekočino
iz telesa v krila. Da se lahko krila razširijo in da je metulj
pripravljen poleteti, ko se končno prebije iz zapredka.
Če bi nam bilo dano sprehoditi se skozi življenje brez vseh ovir,
bi nas to pohabilo. Nikoli ne bi bili tako močni, kot smo.
In ne samo to. Tudi leteti ne bi znali nikoli.
Odločanje o študiju ali zaposlitvi je ena izmed
temeljnih razvojnih nalog ob prehodu v odraslo
dobo.
Kakšna pa je lahko vloga staršev v
poklicnem odločanju?
VREDNOTE
ODNOS DO
POKLICA
ODNOS DO
DELA
ZAUPANJE
FINANČNE
ZMOŽNOSTI
O čem se pogovarjati doma?
• Kakšna so pričakovanja mladostnika glede lastne
izobrazbe?
• Ali res pozna poklic za katerega se odloča?
• Vidi mladostnik v izobrazbi tudi svoj poklicni uspeh?
• Kakšne so realne možnosti za izobraževanje glede na
učni uspeh?
• Na katerih področjih bi lahko mladostnik izboljšal svoj
učni uspeh?
• Razmislite, katere delovne navade mora imeti človek za
odlično opravljanje svojega dela in kakšne odgovornosti
prevzema človek na delovnem mestu.
O čem teče pogovor v šoli?
•
•
•
•
•
•
•
•
izobrazba
poklicni interesi
različne veščine
osebne lastnosti
znanje jezikov
finančne zmožnosti
Predstavitev fakultet
vseživljenjsko učenje …
VSE TO JE POMEMBNO.
• Nekateri pojmi v zvezi s študijem...
Kam po srednji šoli?
Vse fakultete
( !)
Splošna matura
Srednja šola
In višje šole
Maturitetni tečaj
ali dodatni
maturitetni
predmet
Poklicna matura
Vse višje šole in
posamezni študijski
programi na
fakultetah
Študij na univerzah
+ samostojni
visokošolski
zavodi
Vir: MVZT
Stopnje in vrste študijskih
programov za pridobitev izobrazbe
na univerzah
1. Stopnja
Univerzitetni
Visokošolski strokovni
3/4 leta
3 leta
180/240 ECTS
180 ECTS
2. Stopnja
Magistrski
Enovit magistrski
1/2 leti
5/6 let
60/120 ECTS
300/360 ECTS
3. Stopnja
Doktorski
3 leta
180 ECTS
Značilnosti študijskih programov
•
•
•
•
Enodisciplinarni
Dvodisciplinarni/Dvopredmetni
Interdisciplinarni
Skupni
Dvodisciplinarni študijski programi
• Dvodisciplinarni študijski programi so programi, ki
jih sestavljata dve enakovredni polovički (90KT)
programa, sicer samostojno akreditirani.
• Obe polovički lahko izvaja ena ali pa dve članici
UL. Ena od članic je koordinatorica vseh
postopkov pri izvajanju program (vpis, potrdila,
morebitne šolnine,…).
• Dvopredmetni študijski programi (pedagoško
področje).
Interdisciplinarni študijski programi
• Interdisciplinarni študijski programi so programi, ki
jih skupaj izvajata vsaj dve članici UL.
Skupni študijski programi
• Skupni študijski programi so programi, ki jih
skupaj izvajata dve ali več univerz oz.
samostojnih visokošolskih zavodov (pravnih
oseb).
• UL + UM
• Lahkotudi univerza v tujini
Informacije o študijskih programih
• http://www.uni-lj.si, http://www.uni-mb.si
• http://kc.uni-lj.si/
• http://www.um.si/studij/dodiplomskistudij/Strani/default.aspx
•
•
•
•
Zbornik študijskih programov
Informativni dnevi
Razpis za vpis
Publikacije – Vodnik po prvostopenjski študijskih
programih
• Seznam predavanj
Višje strokovno izobraževanje
• http://vps.vss-ce.com/VPS/
• dveletni študijski programi
• omogočajo pridobitev višje strokovne
izobrazbe
• okrog 40% programa namenjenega
izobraževanju študentov v podjetjih
Pomembni datumi
• 15. 1. 2013 Informativa Pomurje.
• 15. in 16. 2. 2013 informativni dnevi na
fakultetah.
• Oddaja prve prijave za vpis: 8. 3. 2013 ???
Digitalno potrdilo
OBVESTILO O NABAVI DIGITALNEGA POTRDILA : Direktorat za
visoko šolstvo in znanost
Obveščamo vas, da bo prijava za vpis za študijsko leto 2013/14 skladno z 12.
členom Pravilnika o razpisu za vpis in izvedbi vpisa v visokem šolstvu potekala
preko portala eVŠ (informacijski sistem visokega šolstva RS).
Navedeno pomeni, da kandidat, ki prijave ne bo oddal v roku, določenem z
razpisom, preko portala eVŠ, ne bo vključen v prijavno-sprejemni postopek za
vpis v prvi letnik dodiplomskih študijskih programov.
Prijava s pisnim obrazcem po pošti tako ne bo več mogoča; mogoča
bo
le elektronska prijava.
http://portal.evs.gov.si/prijava/; bo aktiviran šele z objavo razpisa za vpis.
Digitalno potrdilo
OBVESTILO O NABAVI DIGITALNEGA POTRDILA : Direktorat za
visoko šolstvo in znanost
SIGEN-CA (www.sigen-ca.si),
POŠTA®CA (postarca.posta.si),
HALCOM-CA (www.halcom.si),
AC NLB (www.nlb.si).
• Vse informacije najdete tudi na spletni strani
šole.
• http://www.ekonomska-ms.si/

similar documents