Centar za kompost Osijek

Report
Udruga
Centar za kompost
Lj. Posavskog 14a, Osijek
Tel/fax: 031 30 11 33
E-mail: [email protected]
www.kompost.hr
O nama
- Udruga Centar za kompost osnovana je1999.g.
- Udruga broji 60 članova od toga 15 aktivnih
članova i 45 članova – korisnika
- Udruga je do sada pomogla pri osnivanju 250
kompostnih mjesta u dječjim vrtićima, školama,
udrugama i kod građana.
Svrha i ciljevi udruge:
- širenje svijesti o potrebi zaštite okoliša
- edukacija djece i odraslih o tehnikama
kompostiranja
- promicanje decentraliziranog kompostiranja i
proizvodnja prirodnog gnojiva - komposta
- promicanje održivog razvoja, lobiranje uporabe
obnovljivih izvora energije
- očuvanje prirodnih vrijednosti krajolika
- urbana ekologija
Opći cilj:
• stvaranje informativno-praktičnih
edukativnih točaka u školama, udrugama i
kod građana kao osnove za dalji prijenos
znanja i širenja informacija o zaštiti
okoliša kroz pravilno zbrinjavanje biološkoorganskog otpada na samom mjestu
nastanka – u vlastitom vrtu ili dvorištu.
Specifični cilj
• smanjenje količine otpada za odvoz i
deponiranje, kroz kompostiranje biološko
organskog otpada u vlastitom domaćinstvu
te njegova upotreba u vrtu.
Ciljne grupe:
-djeca, odgojitelji u vrtićima i nastavnici
u školama
-neprofitne udruge i organizacije i
-svi zainteresirani građani
Aktivnosti:
- izrada biltena sa upitima građana na “Kompost telefon” i
-
-
odgovorima na upite
Izrada letaka i priručnika s uputama o kompostiranju
priprema i izdavanje plakata o kompostiranju
promicanje decentraliziranog kompostiranja u školama,
vrtićima i gradskim četvrtima
inicijativa za očuvanjem park-igrališta u naselju Lj.
Posavskog
akcija “Božićna jelka”
akcija “ Ambrozija STOP” – Ne spaljivati-kompostirati!
izložba tikvica u GČ Retfala
Projekti
1999.-2011. god.
-Kompostirajmo zajedno 2000.
-Decentralizirano kompostiranje 2001.-2011.
-Stepolika livada - škola u prirodi
- Edukacija i radionice recikliranja papira
- Kompost telefon 2003. – 2011.
- Hvala, ne trebam vrećicu! 2008.
- Retfala kompostira 2004 – 2011.
Decentralizirano kompostiranje
2001.-2011. god.
- opremanje novih kompostnih mjesta osnovnom opremom za
kompostiranje : komposterom, alatom i topteksom
- ustupanje sjeckalice za drvenasti otpad vrtićima, školama i
građanima
- nadzor i kontrola kompostišta u vrtićima, školama i
obiteljskim vrtovima
- pružanje informacija na upite građana na
“Kompost telefon” - 031 30 11 33
- uređivanje web stranice : www.kompost.hr
Retfala kompostira
• Projekt Retfala kompostira pokrenut je 2004. godine, i od
tada se kontinuirano provodi.
• Nakon provedene ankete «Retfala kompostira 05» , u kojoj
je podijeljeno 4500 anketnih upitnika, dobili smo povratnu
informaciju koliko je obitelji upoznato s kompostiranjem
i koliko ih zbrinjava biološki otpad u svojim
domaćinstvima.
• Trenutno je evidentirano 50 kompostnih mjesta u Retfali.
Kompost telefon
• Kompost telefon- 031 30 11 33
• u funkciji je primanja upita građana i
odgovaranja na njihove upite vezane uz
postupanje s biootpadom. Cilj je jasnom, točnom i
pravodobnom informacijom-edukacijomsavjetom povećati razinu ekološke svijesti
odnosno putem KOMPOST TELEFONA biti na
usluzi svim zainteresiranima.
Hvala, ne trebam vrećicu!
2008. god.
Organiziranje i provođenje
edukacija o kompostiranju
Organiziranje i provođenje radionica
sa praktičnim prikazom kompostiranja
Pokazno kompostiranje za članove
Udruge Zvono iz Belišća
Vrtno kompostište Udruge SLAP u
Erdutu
Osnivanje kompostišta kod
građana i savjetodavna pomoć
Vrtno kompostište u dvorištu
obiteljske kuće u Josipovcu
Zajedničko kompostište u dvorištu u
Ružinoj ulici u Osijeku
Pokretanje i provedba
Akcije “Božićna jelka”
Edukacija i radionice
recikliranja papira
Edukacija djece u prirodi
- projekt “Stepolika livada”
Inicijativa za očuvanjem zelene
površine u naselju Ljudevita Posavskog u Retfali
Sudjelovanje u obilježavanju
eko datuma i događanja u cilju
podizanja razine svjesti o potrebi zaštite okoliša
Izložba tikvica
2008.- 2011. god.
Kompostno mjesto u EKOVRTIĆU MAK u
Osijeku
P9260086.jpg
Upotreba komposta:
- za njegu i prihranu vrta, voćnjaka i
travnjaka
- za sadnju i prihranu cvijeća
Malo vrtno kompostište
Zajedničko kompostište u gradskom kvartu u
Ettingenu pored Basela, Ch
Kompostiranjem:
- hranimo zemlju
- održavamo i poboljšavamo plodnost zemlje
- smanjujemo količinu smeća koje se odlaže
na deponiju
- smanjujemo potrebu za umjetnim gnojivom
- uspostavljamo prirodni tok tvari u prirodi
- dajemo svoj doprinos zaštiti okoliša i
- štedimo novac
Vizija za budućnost:
• Nastavak promoviranja kompostiranja među mladima
– kompostiranje u školama i vrtićima
• Nastavak promoviranja i poticanja decentraliziranog
kompostiranja u vrtovima i dvorištima građana
• Uspostavljanje komunalnih kompostišta gdje će
građani moći odložiti svoj biološkoorganski otpad
• Uvođenje kontejnera za prikupljanje biootpada u
gradskim četvrtima
• Poticanje poduzetništva na proizvodnju organskog
gnojiva – komposta od dostupnih sirovina
“KAD POSJEČETE POSLJEDNJE STABLO,
UBIJETE POSLJEDNJU ŽIVOTINJU I
ZAPRLJATE POSLJEDNJU RIJEKU,
SHVATIT ĆE TE DA NOVAC
NEMOŽETE JESTI.”
INDIJANSKA POSLOVICA

similar documents