Ágens alapú technológiák

Report
ÁGENS ALAPÚ TECHNOLÓGIÁK
1
Tar Péter
MIK IS AZOK AZ ÁGENSEK?

Többféleképp definiálhatjuk az ágenseket:
Az ágensek olyan egymással kommunikáló és
együttműködő entitások, amelyek a környezetük
aktív részeiként egy rendszer globális céljának
elérése érdekében tevékenykednek.
 Mesterséges intelligencia alapú programok.


Ágensek lehet például:





Robotok
„Gondolkodó” programok
Szolgáltatást nyújtó objektumok
Viselkedéssel leírható entitások
Stb.
2
AZ ÁGENSEK FELÉPÍTÉSE, MŰKÖDÉSE
Az ágens a környezetének eleme, azzal kapcsolatban
áll.
 Szükség esetén beavatkozhat, vagy kommunikálhat
más ágensekkel.

Ágens 1
Ágens 2
Környezet
Ágens 3
3
AZ ÁGENSEK TULAJDONSÁGAI

Képes a környezetét észlelni



Figyeli a környezetet valamely tulajdonságát,
Figyeli a környezet változásait
Képes a környezetére hatni
Cselekvést hajt végre
 Kommunikál más ágensekkel


Célvezérelten működik


Ez a cél általában a rendszer globális céljának elérése
Autonóm



Saját erőforrásokkal rendelkezik
Emberi beavatkozásoktól mentesen képes működni
Döntéseket hozhatnak
4
AZ ÁGENSEK JELLEMZŐI
 Számítási



Jelentősen magasabb a hagyományos eljárás alapú
megközelítésnél
Az ágens üzenetváltások közben is aktív
Üzenetek



teljesítmény
Szabványos üzenetváltások
Az üzenet fogadható / elutasítható
Viselkedés
Működésük viselkedés orientált
 Szabályszerűen előre meghatározható


Szolgáltatások
Szolgáltatásokat nyújtanak a környezetük számára
 A szolgáltatásaikat mások igényelhetik


Objektum-orientált szemléletet képviselnek
5
AZ ÁGENSEK TÍPUSAI

Reflexszerű ágensek
Gyors, egyszerű működést látnak el szabályok alapján
 Példa: Helyesírás-ellenőrző

Reflexszerű ágens
Érzékelés
Szabályok
Cselekvés
6
AZ ÁGENSEK TÍPUSAI

Belső állapottal rendelkező ágens
Állapotot tároló reflexszerű ágens
 Az állapot a korábbi események következménye
 Példa: Szabályzó

Belső állapottal rendelkező ágens
Aktuális állapot
Érzékelés
Cselekvés
Szabályok
7
AZ ÁGENSEK TÍPUSAI

Tanuló ágens
Állapotok tároló reflexszerű ágens
 Az állapotokból következtetéseket vonhat le
 Példa: Vásárlási szokások felismerése

Belső állapottal rendelkező ágens
Korábbi
állapotok
Érzékelés
Cselekvés
Szabályok,
Meta-szabályok
8
AZ ÁGENSEK TÍPUSAI

Célorientált ágensek
Saját célja van, mérlegeli a lehetőségeit
 A cél lehet valamilyen mérték szerinti hasznosság is
 Példa: Sakkozó program

Belső állapottal rendelkező ágens
Aktuális állapot
Elérendő cél
Érzékelés
Cselekvés
Lehetséges
döntések és
eredményeik
9
ÁGENS ALAPÚ (TÖBBÁGENSES)
RENDSZEREK
 Ágens

alapú rendszerek részei:
Környezet
A vizsgált rendszer, problématér
 Leíró szabályok


Ágensek
Szolgáltatások
 Kommunikációs csatornánk


Műveletek


Az ágensek ezek segítségével érzékelnek vagy
beavatkoznak
Példa:

Komplex döntéshozó rendszerek, pl.
biztonságtechnika
10
ÁGENS ALAPÚ RENDSZEREK ELŐNYEI

Elosztott architektúra






Hibatűrő működés
Skálázhatóság
Platformfüggetlenség
Párhuzamosíthatóság
Szabványos kommunikáció
Ágens karbantartás
Másolás
 Törlés
 Újraélesztés


Szolgáltatás menedzsment
11
ÁGENS ALAPÚ PLATFORMOK
Olyan környezet, ami ágens alapú rendszerek
fejlesztését támogatja
 A platform által ellátott feladatok:

Szabványos üzenetkezelés
 Ágensek karbantartása
 Szolgáltatások nyilvántartása
 Stb.

12
A JADE KERETRENDSZER
13
EGY JADE RENDSZER FELÉPÍTÉSE
14
A JADE RENDSZER SZOLGÁLTATÁSAI

AMS – Agent Management System
Egyedi azonosítók biztosítása
 Ágensek irányítása
 Jogosultságok


RMA – Remote Monitoring Agent


Ágensek felügyelete, kezelése
DF – Directory Facilitator
Yellow Pages szolgáltatás
 Szolgáltatások regisztrálhazók, kereshetők

15
A JADE RENDSZER HASZNÁLATA

Rendszer szintű igények:
JRE
 JDK
 JADE lib-ek


Felhasználói igények:
JAVA ismeretek
 Parancssoros fordítás, futtatás


www.jade.tilab.com
16
JADE ÁGENSEK
Származtatással készülnek
 Objektumként értelmezendők



Létezik bizonyos konstruktor és destruktor
Szabványosított kommunikációt használnak
FIPA ACL (Foundation for Intelligent Physical
Agents – Agent Communication Language)
 Előre definiált üzenettípusok
 Ontológiák!


Egyedi azonosítók (AID)
17
ÁGENS VISELKEDÉSEK

Primitive Behaviours
SimpleBehaviour
 CyclicBehaviour



TickerBehaviour
OneShotBehaviour
WakerBehaviour
 ReceiverBehaviour


Composite Behaviours
ParallelBehaviour
 SequentialBehaviour


http://jade.tilab.com/doc/api/index.html
18
JADE ÁGENSEK MEGVALÓSÍTÁSA
19
PÉLDÁK, GYAKORLÁS
20
TOVÁBBI INFORMÁCIÓK

Ágensek:
http://www.agent.ai/main.php
 http://multiagent.com/


JADE:






www.jade.tilab.com
http://www.iro.umontreal.ca/~vaucher/Agents/Jade/J
adePrimer.html
http://www.scs.ryerson.ca/~dgrimsha/jade/doc/index.h
tml
http://sharon.cselt.it/pipermail/jade-develop/
http://sharon.cselt.it/pipermail/jade-news/
Szabványok:

http://www.fipa.org/index.html
21
KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
22

similar documents