עמיר שמואלי

Report
‫נוסחת הקפיטציה הישראלית‪:‬‬
‫השלכות ממצאי המחקר‬
‫פרופ' עמיר שמואלי‬
‫ביה"ס לבריאות הציבור‬
‫הדסה והאוניברסיטה העברית בירושלים‬
‫למה ביטוח בריאות ממלכתי?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫שוק ביטוח בריאות פרטי‬
‫ברירת סיכונים (‪)risk selection‬‬
‫כשל שוק ‪ -‬תת כיסוי ביטוחי באוכלוסייה‬
‫הגרסה הישראלית לכשל השוק ‪ -‬לפני ‪1995‬‬
‫ברירת סיכונים על ידי מאוחדת ומכבי‪ ,‬כללית עם‬
‫פלח שוק של כ ‪ 80%‬אבל אוכלוסייה ענייה וחולה‬
‫יחסית‪ ,‬ובקריסה פיננסית‬
‫הנהגת חוק ביטוח בריאות ממלכתי ב ‪1995‬‬
‫למה נוסחת קפיטציה?‬
‫• הפרדה בין גביה מרכזית (לפי הכנסה) ואספקת‬
‫שירותים ביזורית (לפי צורך רפואי)‬
‫• צורך בהקצאת "תקציב הסל" לקופות השונות‬
‫• הקצאה לפי פלחי שוק – כמו להניח שכל‬
‫המבוטחים דומים לממוצע‬
‫‪ ‬הפסד ברור על החולים מהממוצע (קשישים‪,‬‬
‫חולים כרוניים) ורווח ברור על צעירים ובריאים‬
‫‪ ‬תוצאה ‪ – 1‬אם לא מנסים להשפיע על הרכב‬
‫המבוטחים‪ ,‬יהיו קופות שיפסידו ויהיו קופות‬
‫שירוויחו ללא קשר לתפקוד רפואי וכספי‬
‫למה נוסחת קפיטציה?‬
‫‪ ‬תוצאה ‪ – 2‬סלקציה סמויה‪ :‬תמריצים למשוך‬
‫מבוטחים צעירים ובריאים ולהרתיע מבוטחים‬
‫קשישים וחולים‬
‫• כלי הסלקציה הסמויה‪:‬‬
‫‪ ‬שווק ופרסום סלקטיביים‬
‫‪ ‬איכויות טיפול ושירות נמוכות למבוטחים יקרים‬
‫‪ ‬מיקום מרפאות וזמינות רופאים‬
‫‪ ‬הביטוח המשלים‬
‫‪ ‬ועוד ועוד‬
‫תחרות בין הקופות?‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫התכנית הלאומית למדדי איכות של רפואת‬
‫הקהילה בישראל‬
‫דמי השתתפות עצמית‬
‫אורך הביקור אצל רופאי משפחה‬
‫זמן המתנה לתור אצל רופא מומחה‬
‫ואיזו קופת חולים‬
‫הכי טובה לקשישים????‬
‫היסטוריית נוסחת הקפיטציה הישראלית‬
‫• ‪ – 1994‬ועדת בן נון‬
‫קבוצת גיל‬
‫‪0-4‬‬
‫‪5-14‬‬
‫‪15-24‬‬
‫הסולם‬
‫‪1.17‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.50‬‬
‫‪25-34‬‬
‫‪35-44‬‬
‫‪45-54‬‬
‫‪55-64‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.81‬‬
‫‪1.17‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪2.78‬‬
‫‪65-74‬‬
‫‪3.48‬‬
‫‪75+‬‬
‫‪ = 1‬ממוצע כללי‬
‫צוות בין‪-‬משרדי ‪2005‬‬
‫קבוצת גיל‬
‫ערכי הסולם‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪1-4‬‬
‫‪0.96‬‬
‫‪5-14‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪15-24‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪25-34‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪35-44‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪45-54‬‬
‫‪1.07‬‬
‫‪55-64‬‬
‫‪1.69‬‬
‫‪65-74‬‬
‫‪2.86‬‬
‫‪75-84‬‬
‫‪3.56‬‬
‫‪+85‬‬
‫‪4.06‬‬
‫‪=1‬ממוצע כללי‬
‫צוות בין‪-‬משרדי ‪2010‬‬
‫קבוצת גיל נשים מרכז*‬
‫עד ‪1‬‬
‫‪5-1‬‬
‫‪15-5‬‬
‫‪25-15‬‬
‫‪35-25‬‬
‫‪45-35‬‬
‫‪55-45‬‬
‫‪65-55‬‬
‫‪75-65‬‬
‫‪85-75‬‬
‫‪85+‬‬
‫‪=1‬ממוצע כללי‬
‫גברים‬
‫מרכז*‬
‫נשים‬
‫פריפריה*‬
‫‪1.45‬‬
‫‪1.87‬‬
‫‪1.41‬‬
‫‪0.80‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪0.75‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.36‬‬
‫‪0.43‬‬
‫‪0.77‬‬
‫‪0.41‬‬
‫‪0.73‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.78‬‬
‫‪1.18‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.14‬‬
‫‪1.74‬‬
‫‪1.79‬‬
‫‪1.70‬‬
‫‪2.67‬‬
‫‪3.14‬‬
‫‪2.63‬‬
‫‪3.45‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪3.40‬‬
‫‪3.57‬‬
‫‪4.23‬‬
‫‪3.52‬‬
‫הפיצוי למבוטח בפריפריה= ‪ ₪ 200‬קבוע‬
‫גברים‬
‫פריפריה*‬
‫‪1.92‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪0.45‬‬
‫‪0.40‬‬
‫‪0.46‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪1.03‬‬
‫‪1.84‬‬
‫‪3.18‬‬
‫‪4.18‬‬
‫‪4.27‬‬
‫* פריפריה= ‪ 4‬האשכולות המרוחקים לפי ציון הפריפריה של הלמ"ס‬
‫נוסחת קפיטציה נכונה‬
‫• היא זו שגורמת לקופות להיות אדישות בין‬
‫מבוטחים השונים ברמת הסיכון הבריאותי והכספי‬
‫• הקצאה לפי הגורמים הקובעים את רמת הסיכון‬
‫הבריאותי והכספי – מתאמי סיכון ( ‪risk‬‬
‫‪) adjusters‬‬
‫‪ ‬מתאמי סיכון דמוגרפים – גיל ומין‬
‫‪ ‬מתאמי סיכון חברתיים‪-‬כלכליים – רמת הכנסה‪,‬‬
‫פריפריה‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬מצב משפחתי וכו'‬
‫‪ ‬מתאמי סיכון בריאותיים – אבחנות‬
‫שינויים מאז ‪( 2006‬מתאמי סיכון‬
‫בריאותיים)‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫בלגיה – הכללת מצב בריאות שנקבע לפי קבוצות‬
‫תרופות מרשם ואבחנות באשפוז‬
‫גרמניה – הכללת אבחנות רפואיות (‪)DCG-HCC‬‬
‫הולנד – נוסחאות לבריאות הנפש‬
‫שוויץ – הכללת שהייה מעל ‪ 3‬ימים בבית חולים‬
‫בשנה שחלפה‬
‫תרומת המחקר הנוכחי‬
‫• מיזוג ייחודי בין נתונים פרטניים שבידי הקופה‬
‫וביטוח לאומי‬
‫• בחינת חשיבותם של סדרה של מתאמי סיכון‬
‫סוציו‪-‬כלכליים בהסבר ההוצאה הרפואית של‬
‫המבוטחים וחיזויה‬
‫• גזירתן של נוסחאות קפיטציה הכוללות מתאמי‬
‫סיכון חברתיים‪-‬כלכליים בנתוני הכללית‬
‫מתאמי הסיכון הסוציו‪-‬כלכליים שנדונו‬
‫מתאמי סיכון שהשפעתם נמצאה זניחה‪:‬‬
‫• הכנסה‬
‫• תעסוקה‬
‫• מספר ילדים‬
‫• מצב משפחתי‬
‫מתאמי סיכון שהשפעתם נמצאה חשובה‪:‬‬
‫• נזקקות לקצבאות רווחה ‪ /‬קצבת נכות‬
‫• ציון סוציו‪-‬כלכלי יישובי‬
‫• ציון פריפריאלי יישובי‬
‫נוסחת קפיטציה לפי גיל‪ ,‬מין ונזקקות‬
‫לקצבאות רווחה ‪ /‬קצבת נכות‬
‫קבוצות גיל‬
‫סה"כ‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪5-15‬‬
‫‪15-25‬‬
‫‪25-35‬‬
‫‪35-45‬‬
‫‪45-55‬‬
‫‪55-65‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪75-85‬‬
‫‪+85‬‬
‫סה"כ‬
‫‪1.26‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.37‬‬
‫‪0.52‬‬
‫‪0.64‬‬
‫‪0.98‬‬
‫‪1.55‬‬
‫‪2.61‬‬
‫‪3.41‬‬
‫‪3.89‬‬
‫‪1‬‬
‫‪=1‬ממוצע ההוצאה הכולל‬
‫נזקקות ‪ -‬לא‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נזקקות ‪ -‬כן‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫‪1.05‬‬
‫‪0.56‬‬
‫‪0.23‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪1.36‬‬
‫‪2.25‬‬
‫‪2.79‬‬
‫‪3.07‬‬
‫‪0.94‬‬
‫‪1.73‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪1.08‬‬
‫‪1.12‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪3.85‬‬
‫‪4.81‬‬
‫‪5.35‬‬
‫‪1.74‬‬
‫‪1.31‬‬
‫‪0.62‬‬
‫‪0.28‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.85‬‬
‫‪1.36‬‬
‫‪2.44‬‬
‫‪3.35‬‬
‫‪3.75‬‬
‫‪0.82‬‬
‫‪2.13‬‬
‫‪1.01‬‬
‫‪0.47‬‬
‫‪0.51‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪1.43‬‬
‫‪2.32‬‬
‫‪4.13‬‬
‫‪5.72‬‬
‫‪6.49‬‬
‫‪1.62‬‬
‫פיצוי עבור מבוטחים בפריפריה ובישובים עניים‬
‫(‪ %‬מההוצאה הממוצעת הכוללת)‬
‫מבוטחים שאינם נזקקים לקצבאות רווחה‬
‫‪ 7‬אשכולות עליונים‬
‫חברתי‪-‬כלכלי‬
‫פריפריה ‪ 6‬אשכולות עליונים ‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫קבוצות גיל‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪5-15‬‬
‫‪15-25‬‬
‫‪25-35‬‬
‫‪35-45‬‬
‫‪45-55‬‬
‫‪55-65‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪75-85‬‬
‫‪+85‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0‬‬
‫‪ 3‬אשכולות תחתונים‬
‫‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫‪ 6‬אשכולות עליונים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫‪8.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.8‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪5.0‬‬
‫‪8.8‬‬
‫‪15.1‬‬
‫‪22.3‬‬
‫‪28.1‬‬
‫‪6.3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.0‬‬
‫‪5.4‬‬
‫‪8.7‬‬
‫‪14.1‬‬
‫‪19.0‬‬
‫‪22.6‬‬
‫‪7.3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪1.5‬‬
‫‪1.6‬‬
‫‪1.9‬‬
‫‪2.7‬‬
‫‪4.5‬‬
‫‪7.2‬‬
‫‪12.8‬‬
‫‪17.0‬‬
‫‪20.1‬‬
‫‪5.8‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪2.0‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪3.7‬‬
‫‪4.9‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪12.0‬‬
‫‪14.8‬‬
‫‪16.2‬‬
‫פיצוי עבור מבוטחים בפריפריה ובישובים עניים‬
‫(‪ %‬מההוצאה הממוצעת הכוללת )‬
‫מבוטחים הנזקקים לקצבאות רווחה‬
‫‪ 3‬אשכולות תחתונים‬
‫‪ 7‬אשכולות עליונים‬
‫חברתי‪-‬כלכלי‬
‫פריפריה ‪ 6‬אשכולות עליונים ‪ 4‬אשכולות תחתונים ‪ 6‬אשכולות עליונים ‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫נשים‬
‫קבוצות גיל גברים‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪5-15‬‬
‫‪15-25‬‬
‫‪25-35‬‬
‫‪35-45‬‬
‫‪45-55‬‬
‫‪55-65‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪75-85‬‬
‫‪+85‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪33.4‬‬
‫‪17.3‬‬
‫‪7.8‬‬
‫‪8.4‬‬
‫‪10.3‬‬
‫‪14.6‬‬
‫‪25.9‬‬
‫‪42.4‬‬
‫‪68.6‬‬
‫‪89.6‬‬
‫‪105.3‬‬
‫‪27.4‬‬
‫‪15.5‬‬
‫‪6.4‬‬
‫‪10.2‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪19.3‬‬
‫‪26.0‬‬
‫‪40.9‬‬
‫‪62.0‬‬
‫‪75.8‬‬
‫‪85.2‬‬
‫‪28.9‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪6.1‬‬
‫‪7.5‬‬
‫‪10.7‬‬
‫‪17.4‬‬
‫‪29.4‬‬
‫‪47.9‬‬
‫‪55.2‬‬
‫‪64.2‬‬
‫‪21.9‬‬
‫‪12.7‬‬
‫‪5.1‬‬
‫‪8.1‬‬
‫‪14.5‬‬
‫‪14.9‬‬
‫‪17.9‬‬
‫‪27.3‬‬
‫‪38.4‬‬
‫‪31.0‬‬
‫‪17.5‬‬
‫‪42.0‬‬
‫‪20.3‬‬
‫‪9.2‬‬
‫‪9.9‬‬
‫‪11.6‬‬
‫‪16.5‬‬
‫‪28.0‬‬
‫‪45.8‬‬
‫‪76.7‬‬
‫‪103.4‬‬
‫‪128.9‬‬
‫‪33.9‬‬
‫‪18.7‬‬
‫‪7.6‬‬
‫‪12.1‬‬
‫‪20.9‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪28.6‬‬
‫‪45.4‬‬
‫‪69.7‬‬
‫‪86.8‬‬
‫‪104.8‬‬
‫פיצוי עבור מבוטחים בפריפריה ובישובים‬
‫עניים (‪ %‬מההוצאה הממוצעת הכוללת)‬
‫נזקקות‬
‫לא‬
‫סה"כ‬
‫חברתי‪-‬כלכלי‬
‫גברים‬
‫‪1.6‬‬
‫פריפריה‬
‫‪ 7‬אשכולות עליונים ‪ 6‬אשכולות עליונים‬
‫‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫‪ 3‬אשכולות תחתונים ‪ 6‬אשכולות עליונים‬
‫‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫כן‬
‫נשים‬
‫‪1.7‬‬
‫‪ 7‬אשכולות עליונים ‪ 6‬אשכולות עליונים‬
‫‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫‪ 3‬אשכולות תחתונים ‪ 6‬אשכולות עליונים‬
‫‪ 4‬אשכולות תחתונים‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪3.4‬‬
‫‪2.9‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪28.8‬‬
‫‪13.9‬‬
‫‪21.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪4.1‬‬
‫‪3.5‬‬
‫‪0.0‬‬
‫‪29.8‬‬
‫‪12.9‬‬
‫‪19.9‬‬
‫נוסחת קפיטציה לפי מין ונזקקות לקצבאות‬
‫רווחה ‪ /‬קצבת נכות לאחר מתן פיצוי עבור‬
‫פריפריה ומצב חברתי‪-‬כלכלי של הישוב‬
‫סה"כ‬
‫קבוצות גיל‬
‫‪0-1‬‬
‫‪1-5‬‬
‫‪5-15‬‬
‫‪15-25‬‬
‫‪25-35‬‬
‫‪35-45‬‬
‫‪45-55‬‬
‫‪55-65‬‬
‫‪65-75‬‬
‫‪75-85‬‬
‫‪+85‬‬
‫סה"כ‬
‫נזקקות ‪ -‬לא‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫‪1.07‬‬
‫‪1.33‬‬
‫‪1.29‬‬
‫‪0.57‬‬
‫‪0.63‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪0.24‬‬
‫‪0.29‬‬
‫‪0.3‬‬
‫‪0.39‬‬
‫‪0.31‬‬
‫‪0.38‬‬
‫‪0.67‬‬
‫‪0.34‬‬
‫‪0.54‬‬
‫‪0.69‬‬
‫‪0.5‬‬
‫‪0.66‬‬
‫‪0.91‬‬
‫‪0.86‬‬
‫‪0.99‬‬
‫‪1.37‬‬
‫‪1.37‬‬
‫‪1.57‬‬
‫‪2.26‬‬
‫‪2.45‬‬
‫‪2.64‬‬
‫‪2.82‬‬
‫‪3.36‬‬
‫‪3.44‬‬
‫‪3.08‬‬
‫‪3.77‬‬
‫‪3.93‬‬
‫‪0.95‬‬
‫‪0.83‬‬
‫‪1.02‬‬
‫‪=1‬הוצאה ממוצעת כוללת ללא פיצוי‬
‫נזקקות ‪ -‬כן‬
‫נשים‬
‫גברים‬
‫‪2.31‬‬
‫‪1.13‬‬
‫‪0.53‬‬
‫‪0.55‬‬
‫‪0.61‬‬
‫‪0.89‬‬
‫‪1.51‬‬
‫‪2.42‬‬
‫‪4.29‬‬
‫‪5.84‬‬
‫‪6.65‬‬
‫‪1.72‬‬
‫‪1.85‬‬
‫‪1.11‬‬
‫‪0.42‬‬
‫‪0.68‬‬
‫‪1.16‬‬
‫‪1.21‬‬
‫‪1.59‬‬
‫‪2.41‬‬
‫‪3.95‬‬
‫‪4.89‬‬
‫‪5.43‬‬
‫‪1.81‬‬
‫סיכום ההשלכות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫יש צורך בהתאמה לסיכון של הקצאת תקציב הסל לקופות‬
‫למאפיינים חברתיים‪-‬כלכליים כדי להבטיח הוגנות ולהקטין‬
‫סלקציה סמויה ברמת הפרט וברמת הישוב‬
‫מתאמי סיכון חברתיים‪-‬כלכליים נכללים בנוסחאות‬
‫הקפיטציה במערכות בריאות רבות‬
‫מיזוג המידע הפרטני בין קופות החולים והביטוח הלאומי‬
‫הוא אפשרי ומאפשר את ביצוע ההתאמה לסיכון‬
‫למאפיינים חברתיים‪-‬כלכליים‬
‫נמצא כי הכנסה‪ ,‬תעסוקה‪ ,‬מספר ילדים ומצב משפחתי‬
‫אינם משפיעים על רמת ההוצאה הרפואית של הפרט‬
‫סיכום ההשלכות‬
‫• נזקקות לקצבאות רווחה ובעיקר קבלת קצבת נכות‬
‫הינה בעלת השפעה מכרעת על ההוצאה הרפואית‬
‫של הקופה וצריכה להיכלל כמתאם סיכון בנוסחת‬
‫הקפיטציה‬
‫• המצב החברתי‪-‬כלכלי של היישוב הינו בעל‬
‫השפעה גדולה על ההוצאה הרפואית וגם הוא צריך‬
‫להיכלל כמתאם סיכון‬
‫• השפעת הפריפריה והמצב החברתי‪-‬כלכלי של‬
‫הישוב אינה קבועה על פני גיל ומין‪ ,‬ויש צורך‬
‫בפיצוי בשיעורים משתנים לפי גיל ומין‬
‫סיכום ההשלכות‬
‫• הסוגיה האם נוסחת הקפיטציה היא הדרך היעילה‬
‫לעודד את הרחבת ההיצע בישובים מרוחקים‬
‫ועניים נשארת פתוחה‬
‫• הממצאים הללו הם אקספלורטיביים ‪ -‬מבוססים על‬
‫נתוני הכללית‪ .‬יש צורך במחקר לאומי דומה‬
‫שיכלול את ארבע הקופות כדי לגזור את נוסחת‬
‫הקפיטציה הלאומית שתכלול מתאמי סיכון‬
‫חברתיים‪-‬כלכליים‬

similar documents