Chemia czarno-białej fotografii

Report
CHEMIA CZARNO-BIAŁEJ FOTOGRAFII
Wykonała Julia Giełdon IIIBG
HISTORIA FOTOGRAFII
Jan Henryk Schultze – substancje światłoczułe 1727
J.N.Niepce i L.J. Daguerre – praca nad „ otrzymaniem
wizerunku bez rysowania”
L.J. Daguerre – Wywołanie płyty jodowosrebrowej w
oparach rtęci 1837
D.F.Arago – opublikowanie technologii dagerotypi 1839
Józef Petzval – Skonstuowanie pierwszego obiektywu
Dr. Maddox – wynalezienie suchej emulsji na szklanej
płycie 1871
Eastman – zastosowanie celuloidu w kliszach
fotograficznych
Camera Obscura
DAGEROTYPIA
Kilkanaście minut
Naświetlanie płytki miedzianej
pokrytej jodkiem srebra.
Niewidzialny obraz
Rtęć – matowe
Srebro– lustrzane
Unikat
FILM I FOTOGRAFIA
FOTOGRAFOWANIE
CIEMNIA
EFEKT FOTOCHEMICZNY
Zmiana składu substancji światło
czułej pod wpływem światła
naturalnego lub sztucznego.
SUBSTANCJE SWIATŁOCZUŁE
Halogenki
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Chlorek srebra
Halogenki
Bromek srebra
srebra
Jodek srebra
Chromiany
Związki diazoniowe
Sole żelazowe
Inne
AZOTAN (V) SREBRA
Kamień Piekielny
Odkryty przez Alberta Wielkiego.
Utleniający, bakteriobójczy
wykorzystywany do wykrywania
aldehydów (próba Tollensa), do
otrzymywania halogenków srebra
(np. bromku srebra), które są
substancjami światłoczułymi.
JODEK SREBRA
Żółtawe ciało stałe, nierozpuszczalne
w wodzie, światłoczułe.
Wykorzystywany w fotografii,
medycynie i do wywoływania
sztucznych deszczów
2AgI2Ag+I2
CHLOREK SREBRA
Występuje jako chlorargyt.
Zwany inaczej srebrem rogowym.
Jego właściwości dostrzeżono już w
1565.
Substancja światłoczuła
wykorzystywana w fotografii, pod
wpływem światła ulega rozkładowi
na srebro i chlor
2AgCl2Ag+Cl2
BROMEK SREBRA
Substancja światłoczuła otrzymywana
z azotanu (V) srebra, pod wpływem
światła ulega rozkładowi na brom i
metaliczne srebro.
2AgBr2Ag+Br2
CELULOID
John Wesley Hyatt
Najstarsze termoplastyczne
tworzywo sztuczne, stosowany do
produkcji pierwszych błon
fotograficznych.
EMULSJA SWIATŁOCZUŁA
Zawiesina światłoczułych kryształów
halogenków srebra w żelatynie.
Najczęściej są one stałej wielkości
(nie większe niż 1μm)
KLISZA FOTOGRAFICZNA
Płaska, elastyczna, przezroczysta.
Składa się z podłoża (niegdyś
celuloidu, dziś octanu celulozy)
pokrytego emulsją światłoczułą.
APARATY NA PRZESTRZENI WIEKÓW
ZRÓDŁA
1.
2.
3.
4.
5.
Krzysztof M. Pazdro Podręcznik część II
Mikołaj Iliński „Materiały fotograficzne czarno-białe” 1965
http://www.aparaty.tradycyjne.net/poradnik,historia_fotografii.html
Wikipedia.pl
Zdjęcia internet
KONIEC

similar documents