Chế độ trả lương theo thời gian có thưởng

Report
Khái niệm
Chế độ trả lương theo thời gian đơn giản là chế độ trả
lương mà tiền lương của mối người công nhân nhận
được phụ thuộc vào bậc cao hay thấp, thời gian thực tế
làm việc nhiều hay ít


Ưu điểm : Người lao động có thể yên tâm làm việc
vì tiền lương được trả cố định không phụ thuộc vào
kết quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tiền
lương phụ thuộc vào thâm niên công tác. Thâm niên
càng nhiều thì tiền lương càng cao.
Nhược điểm : chế độ trả lương này mang tính bình
quân, tiền lương không gắn với hiệu quả công việc,
không khuyến khích sử dụng hợp lý thời gian làm
việc, tiết kiệm nguyên liệu, sử dụng có hiệu quả
công suất của máy móc thiết bị để tăng năng suất
lao động.
Khái niệm
Là sự kết hợp giữa trả lương theo thời gian giản đơn
với tiền thưởng khi đạt được những chỉ tiêu về số
lượng hoặc chất lượng đã quy định.






Ưu điểm :
Có nhiều ưu điểm hơn chế độ thời gian đơn giản vì nó gắn chặt thành
tích công tác của từng người đã đạt được thông qua các chỉ tiêu xét
thưởng
Hình thức này không những phản ánh trình độ thành htạo và thời gian
làm việc thực tế mà còn khuyến khích người lao động quan tâm đến trách
nhiệm và kết quả của mình. Do đó, chế độ trả lương này ngày càng được
áp dụng trên quy mô rộng hơn.
Nhược điểm
chính của hình thức trả lương theo thời gian là không gắn liền giữa chất
lượng và số lượng lao động mà công nhân đã tiêu hao trong quá trình sản
xuất sản phẩm. Nên hình thức này không mang lại cho người lao động sự
quan tâm đầy đủ đối với thành quả lao động của mình không tạo diều
kiện thuận lợi để uốn nắn kịp thời những thái độ sai lệch và không
khuyến khích họ nghiêm chỉnh thực hiện chế độ tiết kiệm thời gian, vật
tư và lao động trong quá trình công tác.
Tiền lương trả theo sản phẩm là một hình
thức lương cơ bản đang áp dụng trong khu
vực sản xuất vật chất hiện nay, tiền lương
mà công nhân nhận được phụ thuộc vào
đơn giá để hoàn thành một đơn vị sản
phẩm. Hình thức trả lương này có nhiều ưu
điểm hơn so với hình thức trả lương tính
theo thời gian


+ Ưu điểm: là mối quan hệ giữa tiền lương của công
nhân nhận được và kết quả lao động thể hiện rõ ràng
người lao động xác định ngay được tiền lương của
mình, do quan tâm đến năng suất, chất lượng sản
phẩm của họ.
+ Nhược điểm: là người công nhân ít quan tâm đến
chất lượng sản phẩm, tinh thần tập thể tương trợ lẫn
nhau trong quá trình sản xuất kém, hay có tình trạng
dấu nghề, dấu kinh nghiệm.
Được áp dụng cho những công việc nếu
giao chi tiết bộ phận sẽ không có lợi
bằng giao toàn bộ khối lượng cho công
nhân hoàn thành trong một thời gian
nhất định
Ưu điểm: trong chế độ trả lương này người công nhân biết
trước được khối lượng tiền lương mà họ sẽ nhận được sau
khi hoàn thành công việc và thời gian thành công được
giao. Do đó họ chủ động trong việc sắp xếp tiến hành công
việc của mình từ đó tranh thủ thời gian hoàn thành công
việc được giao còn đối với người giao khoán thì yên tâm về
khối lượng công việc hoàn thành.
Nhược điểm: để đảm bảo thời gian hoàn thành dễ gây ra
hiện tượng làm bừa, làm ẩu không đảm bảo chất lượng. Do
vậy công tác nghiệm thu sản phẩm được tiến hành một
cách chặt chẽ.(mất 1 khoản chi phí để kiểm tra)


Khái niệm : Là chế độ tiền lương được trả theo từng
đơn vị sản phẩm hoặc chi tiết sản phẩm va theo đơn
giá nhất định.
Trong bất kỳ trường hợp nào công nhận hụt mức, hay vượt mức cứ mỗi đơn vị sản phẩm
làm ra đều được trả lương nhất định gọi là đơn giá sản phẩm như vậy tiền lương sẽ tăng
theo số lượng sản phẩm sản xuất ra.



Ưu điểm: Dễ dàng tính được tiền lương trực tiếp
trong kỳ.
Khuyến khích công nhân tự giác, tiết kiệm thời gian
làm việc, giảm tối đa thời gian lãng phí tự học hỏi
để nâng cao kỹ năng kỹ xảo làm việc, nâng cao năng
xuất lao động tăng thu nhập.
Nhược điểm: Công nhân chỉ quan tâm đến số lượng
mà ít chú ý đến chất lượng sản phẩm. Nếu không có
thái độ và ý thức làm việc sẽ lãng phí vật tư nguyên
vật liệu.



Khái niệm: Cũng là chế độ trả lương cho từng đơn
vị sản phẩm theo đơn giá nhất định mà tập thể chế
tạo, đảm bảo chất lượng và phụ thuộc vào cách phân
chia tiền lương cho từng thành viên.
Ưu điểm: chế độ trả lương này khuyến khích công
nhân phục vụ tốt hơn công nhân chính góp phần
nâng cao năng suất lao động của cả hai.
Nhược điểm: Tiền lương của công nhân phụ phụ
thuộc trực tiếp vào kết quả của công nhân chính, mà
kết quả này nhiều khi chịu tác động của các yếu tố
khách quan nên làm hạn chế sự cố gắng làm việc
của công nhân phụ.



Khái niệm: Là chế độ lương sản phẩm khi giao công
việc đã quy định rõ ràng số tiền đã thành một khối
lượng công việc trong đơn vị thời gian nhất định.
Ưu điểm: Có tác dụng khuyến khích công nhân
nâng cao năng suất lao động phát huy sáng kiến và
tích cực cải tiến lao động để tối ưu hoá quá trình
làm việc giảm thời gian lao động, hoàn thành công
việc trước thời hạn giảm bớt số lao động không cần
thiết.
Nhược điểm: Việc xác định đơn giá khoán phức tạp,
khó chính xác. Phải tiến hành xây dựng chặt chẽ
phù hợp với diều kiện làm việc của người lao động.



Khái niệm: Là chế độ trả lương cho công nhân dựa
trên sự kết hợp trả lương theo sản phẩm và tiền
lương theo sản phẩm và tiển thưởng.
Ưu điểm: Quán triệt đầy đủ hơn nguyên tắc phân
phối theo lao động khuyến khích công nhân chú
trụng hơn nữa việc cải tiến chất lượng sản phẩm tiết
kiệm nguyên liệu, hoàn thành vượt mức nhiệm vụ
quy định.
Nhược điểm: Phải tính toán chính xác, đúng đắn các
chỉ tiêu chính thưởng nếu không sẽ làm tăng chi phí
lương bội chi quỹ tiền lương.



Khái niệm: Là chế độ trả lương cho công nhân dựa
trên hai loại đơn giá (đơn giá cố định và đơn giá luý
tiến) và số lượng sản phẩm sản xuất ra đảm bảo chất
lượng.
Ưu điểm: Việc tăng đơn giá sẽ làm cho công nhân
tích cực làm việc tăng năng suất lao động.
Nhược điểm: áp dụng chế độ này làm cho tốc độ
tăng tiền lương nhanh hơn tốc độ tăng năng suất lao
động, công nhân chỉ chạy theo số lượng ít quan tâm
đến chất lượng sản phẩm.
Công ty cổ phần XD-ĐC Thành Nguyên
 Trụ sở : p007-Lô 3-Khu Nam Long- Q7
 Lĩnh vực hoạt động :xây dựng,lắp đặt điện.....
 Cơ cấu tổ chức : 01 giám đốc,02 kế toán,02 kỹ
sư thiết kế,02 giám sát công trình...
Cơ cấu trả công :
01 giám đốc,02 kế toán,02 kỹ sư thiết kế,02 giám
sát công trình  Trả lương theo thời gian đơn giản
 trả lương theo thời gian (có thưởng)





Công ty có 200 nv ,được chia làm 5 đội
Đội xây dựng phần thô-đội tô tường-đội lắp
điện nước – đội sơn- đội trang trí nội thất.
Trả lương theo sản phẩm &Chế độ trả lương sản
phẩm tập thể  Đội trang trí nội thất
Chế độ trả lương khoán&Chế độ trả lương sản
phẩm khoánĐội xây dựng phần thô - đội
tô tường

similar documents