PowerPoint-presentatie

Report
02.12.2014
Inhoud bespreking
1. Voorstelling
2. Sectorspecifiek cijfermateriaal
– Belang van de cijfers
– Aanpak en inventarisatie
– Presentatie cijfers & evolutie
3. Projecten Talentenstroom - onderwijs
4. Opvolging & vragen
Kort rondje
Belang van de cijfers
• Trends en evolutie
• Waar moeten we op inzetten, in investeren
om de logistieke richtingen zo goed mogen te
laten aansluiten bij de noden van deze
arbeidsmarkt & ons onderwijs
• Ondersteuning op maat
• Opzetten projecten TS
Sectorspecifiek cijfermateriaal
Monitoring is opdracht van Talentenstroom
– Presentatie halfjaarlijkse sectorcommissie
– Informeren & sensibiliseren sector en
doelgroepen
– Ter voorbereiding van School zkt.arbeidsmarkt
–…
Aanpak & inventarisatie
• Jaarlijkse bevraging en inventarisatie door
Talentenstroom
– Inschrijvingen startend schooljaar
– Behaalde diploma’s vorig schooljaar
• Cijfers onderwijs door WNE Antwerpen
• Cijfers arbeidsmarkt VDAB
• Onderwijskiezer
• Schoolverlatersstudie
• …
Trends in de sector
• Goede toeleiding van se-n-se richtingen naar
arbeidsmarkt
• Minder goede aansluiting hogeschool opleidingen en
arbeidsmarkt vanuit kantoor richtingen
• Goede aansluiting bij arbeidsmarkt vanuit bachelor
opleidingen
Studierendement HO
Doorstroom HO
Gemiddeld Studierendement
PBA Bedrijfsmanagement: logistiek management
100.00%
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Doorstroom HO
Gemiddeld Studierendement
ABA Handelswetenschappen
90.00%
80.00%
70.00%
60.00%
50.00%
40.00%
30.00%
20.00%
10.00%
0.00%
Inschrijvingen
Se-n-Se
40
36
35
30
27
25
21
21
21
20
17
15
3e lj 3e gr Int.transp. & goed.verz. TSO
17
15
14
12
10
5
0
Intern. transp. &goederenverz. SenSe TSO
15
12
6TSO
1800
1600
1400
1200
1000
2e lj 3e gr Secretariaat-talen TSO
800
2e lj 3e gr Handel TSO
2e lj 3e gr Boekhouden-informatica TSO
600
400
200
0
Professionele bachelors
600
500
400
300
200
100
0
2008-2009
2009-2010
2010-2011
2011-2012
2012-2013
2013-2014
2014-2015
Vraag aan jullie
• Eigen ervaring met trends (BSO/TSO-Se-n-se,
BSO, Bachelors, Master)
• Welke cijfers zijn voor jullie
interessant/relevant te verkrijgen?
• Welke cijfers vragen jullie zelf reeds op en
kunnen relevant zijn voor Talentenstroom?
Enkele te verwachten onderwijsprojecten TS
24 maart 2015 – wereld vol vervoering
!
Save the date!
Werkplekleren
Jongeren bereiken
•
•
•
•
Events
Sociale media
Lesplan
Voorstellen werking Talentenstroom in
scholen
• Andere?
Ondersteuning
• Educatief materiaal
• Opmaak lesplan
• Andere ondersteuning
Volg onze acties!
• www.talentenstroom.be
6. Zijn er nog vragen?

similar documents