Projekt novog Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Report
Projekt novog Kliničkog bolničkog centra
Rijeka
Ministar zdravlja
prim. Siniša Varga, dr.med.dent.
III. Međunarodni Investicijski Forum
7. studenog, Opatija
Izvori
financiranja
EUROPSKI
STRUKTURNI I
INVESTICIJSKI
FONDOVI (ESIF)
SWISS ASSISTANCE
INSTRUMENT
JAVNO PRIVATNO
PARTNERSTVO
PRORAČUNSKA
SREDSTVA
Europska komisija usvojila Sporazum o partnerstvu s Hrvatskom o korištenju EU
strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u 2014-2020 postavljajući
strategiju za korištenje europskih strukturnih i investicijskih fondova u cijeloj zemlji.
300 mil €
45 mil €
600 mil €
40 mil €
godišnja
sredstva
- Za trenutnu situaciju u RH – prikladan mješoviti model
- Pozitivna iskustva kroz JPP
- Privatni partner - efikasniji
JPP uključuje:
1. Projektiranje
2. Gradnja
3. Održavanje
4. Upravljanje - management
Nacionalni plan razvoja kliničkih bolničkih centara, kliničkih
bolnica, klinika i općih bolnica u Republici Hrvatskoj 2014. – 2016.
Izazovi
 Zahtjevan program sustavnog upravljanja promjenama
 Republika Hrvatska inicira ambiciozan proces tranzicije zdravstvenog
sustava
 Od velikog značaja provedba drugih paralelnih strategija koje trebaju
pružiti podršku razvoju i realizaciji Nacionalnog plana - intersektorska
suradnja
 Ključ za održivost promjena koje trebaju biti rezultat mnogobrojnih
projekata koji će uslijediti iz Nacionalnog plana:
a) Realnost u postavljanju prioritetnih ciljeva i smanjivanju otpora
promjenama
b) Sagledavanje dugoročne perspektive
Obuhvat projekta KBC Rijeka
•
•
•
•
•
•
•
•
Idejni projekt predviđa 9 građevina
Planiran je smještaj 1.000 bolesničkih postelja
Organizacija polikliničkih, dijagnostičkih i terapijskih sadržaja
Predviđena dnevna kirurgija, ukupno 21 OP dvorana (12
centralni blok; 9 u okviru zasebnih funkc.cjelina)
Centralni JIL
HMS
Sadržaji medicinske opskrbe
Tehnički dio (termoenergetski blok, servisni prostor…)
Status projekta
• Faza 1 – dovršena
Barokomora, dijaliza
• Faza 2 – u pripremi
Termoenergetski blok i višeetažno parkiralište
Iduće godine započinje izgradnja dječje
bolnice i Klinike za ginekologiju i porodništvo
Predviđena sredstva iz državnog proračuna
(cca 760 mil. kn)
Mreža bolnica u Republici Hrvatskoj ↔ Master plan bolnica
2014. godina:
61 zdravstvena ustanova
– 33 akutne bolnice
20 županija + Grad Zagreb
Klinički bolnički centar (KBC)
5
Klinička bolnica (KB)
3
Klinika (K)
4
Opća bolnica (OB)
20
Specijalna bolnica (SB)
26
Lječilište (LJ)
3
23.60%
Financijska struktura (2013.)
- Zdravstvena zaštita HZZO-a -
Bolnice
Lijekovi na recept
34.80%
0.33%
2.84%
Primarna zdravstvena zaštita
Ortopedski uređaji i pomagala
Spec. - konz. zdravstvena zaštita
3.26%
4.01%
13.13%
Posebno skupi lijekovi
18.03%
Cjepiva
Ostali rashodi zdravstvene zaštite
Regije zdravstvenog planiranja
Po regijama:
- Istočna regija
- Središnja i sjeverna regija
- Zapadna regija
- Južna regija
Osnovni podaci
- Zapadna regija
Trenutno ugovoreni kapaciteti
Broj akutnih postelja
1.902
Broj stolaca/postelja
dnevne bolnice
Broj postelja za produljeno
liječenje
Broj postelja za dugotrajno
i kronično liječenje te
socijalnu skrb
Ukupni kapaciteti
1.902
270
0
Županije
Površina (u km2)
Broj stanovnika
270
0
0
2.172
Gustoća naseljenosti
Istarska županija
2.813
208.055
73,96
Primorsko-goranska
županija
3.588
296.195
82,55
Ličko-senjska županija
5.353
50.927
9,51
11.754
555.177
47,23
UKUPNO-REGIJA
Mreža bolnica – zapadna regija
Ukupno zdravstvenih ustanova
1 KBC
1 Klinika
2 OB
6 SB
1 Lječilište
–
–
Županija
3 županije
11 zdravstvenih ustanova
Naziv ustanove/sjedište
PRIMORSKO-GORANSKA
1 Klinički bolnički centar Rijeka
2 Klinika za ortopediju Lovran
3 Thalassotherapia Crikvenica, specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Primorsko goranske županije
4 Thalassotherapia Opatija specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju bolesti srca, pluća i reumatizma
5 Lječilište Veli Lošinj
6 Psihijatrijska bolnica Rab
7 Psihijatrijska bolnica Lopača
8 Ustanova za palijativnu zdravstvenu skrb Hospicij »MARIJA KRUCIFIKSA KOZULIĆ«
ISTARSKA
1 Opća bolnica Pula
2 Bolnica za ortopediju i rehabilitaciju »Prim. dr. Martin Horvat«, Rovinj
LIČKO-SENJSKA
1 Opća bolnica Gospić
Broj postelja
1.191
101
120
130
12
480
10
14
506
36
104
Mreža bolnica – zapadna regija
KBC RIJEKA
STAROST BOLNICE:
izgrađivana od 1848. – 1990.g.
STAROST KBC, KB I KLINIKA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
KBC Rijeka
KB Osijek
KB Sestre Milosrdnice
Kl. za dječje bolesti
Kl. za ortopediju Lovran
Kl za traumatologiju
KBC Zagreb
Kl. Fran Mihaljević
KB Merkur
Kl. za pl. bolesti Jordanovac
Kl. za tumore
KB Split
Kl. Vuk Vrhovac
KB Dubrava
1848.
1873.
1894.
1908.
1908.
1910.
1913. (– 2011.)
1921.
1934.
1941.
1957.
1966.
1975.
1988.
RAZVOJ KBC RIJEKA
- Vrijednost projekta 3,9 mlrd kn (500 mil. €)
- 100 mil. € - Državni proračun (parkiralište, izgradnja dječje bolnice i Klinike za
ginekologiju i porodništvo)
- Uskoro aneks sporazuma i ponovni natječaj radi promjene opsega projekta
RAZVOJ KBC RIJEKA
[email protected]

similar documents