Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim A.Ş.

Report
Reysas Teknoloji Depolama Taşımacılık ve Tic. A.Ş.
Reysaş; 1989 yılında merkezi Ankara' da olmak üzere sınırlı sayıda tır,
kiralık oto, sınırlı sayıda personel ve kısıtlı faaliyet alanları ile ticari
faaliyetlerine başlamıştır. Takip eden 5 yıl içerisinde hızla büyüyerek
faaliyetlerini sürdüren Reysaş, müşteri sayısını arttırmış ve daha ilk
yıllarında tır sayısını 120' ye çıkarmıştır. Bugün itibariyle, 1500' ün
üzerindeki araç sayısıyla faaliyetlerini yurtiçi ve yurtdışında
sürdürmektedir. Reysaş; oto taşıma, lojistik, uluslararası taşıma,
akaryakıt taşıma, forwarding, depolama gibi lojistik sektöründeki diğer
hizmetleri ile yurt içerisindeki faaliyetlerinde, lojistik hizmetlerinin payını
arttırmış ve yurt dışı taşımacılığa da başlayarak kısa süre
içerisinde büyümüş ve gelişmiştir. 1994 yılı sonunda ulaşılan sefer sayısı
3000' in üzerinde olmuştur. Reysaş, teknoloji yatırımına önem veren bir
firma olarak sektörde, araç takibinde uydu sistemi kullanan ilk firmadır.
Kullanılan uydu sistemleri ile sürücülerle elektronik ortamda yazışarak
bağlantı kurulmakta, sevkiyat, mesafe ve maliyetler bilgisayar ortamında
tespit edilmektedir.
İleri teknoloji ile donatılmış soğukhava ve tekstil depolarında barkod ve
RF (radyo frekans) sistemleri ile depo yönetimi yaparak müşterilerine
hizmet vermektedir. Otomotiv sektöründe, JIT(Just In Time) dağıtım ve
toplama operasyonları gerçekleştirirken müşteri ve müşterinin
tedarikçileri ile internet tabanlı uygulamalar (Oplog-Optimization
Logistics) kullanarak elektronik ortamda bilgi transferi sağlamakta ve
araç/yük optimizasyonu yaparak maksimum kapasite kullanım ve
performansı gerçekleştirmektedir. Ayrıca kullandığı sürücü takip sistemi
(Poliroute) ile sürücü, yükleme ve boşaltma sürelerinin performansını
izlemektedir. 6'lı, 2'li, 4'lü oto taşıma, soğutmalı, tenteli, askılı, hidrolik
liftli, martı kanat gibi özelliklerde ve çeşitli hacimlerdeki dorseleri,
ortalama yaşı oldukça düşük olan çekicileriyle ve diğer ticari araçlarıyla
Reysaş, farklı özelliklerde talepleri karşılayabilmekte ve büyük
kuruluşlara geniş çaplı taşımacılık hizmeti vermektedir. Bugün Reysaş' ın
geldiği noktaya, portföyündeki müşterilere ve cirosuna bakıldığında 1112 yıllık bir süre için önemli bir mesafe kat ettiği görülebilir. Reysaş' ın
resmi merkezi İstanbul olup ; yönetim şubeleri Adapazarı, İzmir, Bursa,
Adana, Ankara, Antalya' dadır.
Reysaş Taşımacılık ve Lojistik A.Ş. aynı zamanda bir ticari yatırımlar şirketi
olarak yaptığı çalışmalarla sürekli gündemde olan ve ülkesine katma değer
kazandıran bir kuruluştur. Ülke ekonomisine sağladığı döviz getirisinin
yanısıra eğitim konusunda da yapılan yatırım ve yardımlarda da ülkeye katkı
sağlamaktadır. Faaliyetlerini çevreye duyarlı ve faydalı olarak sürdürmeye
devam etmektedir. Personelin (departman bazında 24 saat) çalıştığı hizmet
binaları da dahil tüm kuruluşlarında; atık maddeler konusunda çok hassas
davranılmakta, belediye ve özel kuruluşlarla yürütülen ortak faaliyetlerle bu
malzemeler titizlikle ilgili birimlere aktarılıp imha ettirilmektedir. Ofis
çalışmalarında kullanılan kağıt malzemeler de ilk etapta ofis içinde yeniden
değerlendirilerek personelin kullanımına sunulmakta, en son aşamada ise
geri dönüşüm faaliyetleri için ilgili birimlere aktarılmaktadır. Reysaş, binek
otolarında da çevre dostu kurşunsuz yakıt kullanmakta, bu konuda kendi
personelini de sürekli teşvik etmektedir. Kalite konusundaki hassasiyetini
sunduğu hizmete maksimum yansıtan Reysaş, bu konudaki standartlarını
ifade eden ve 4 kelimeden oluşan sembolünü HSE_Q ( Health, Safety,
Environment - Quality) (SAĞLIK - EMNİYET - ÇEVRE - KALİTE), eğitimli
sürücülerinin özel olarak hazırlanmış giysilerine de yazdırarak bu konudaki
duyarlılığının sürekliliğini ve kalıcılığını sağlamaktadır.
Yönetim Kurulu
Durmuş Döven
Hasan Rasih Boztepe
Afife Vardar
Ali Ergin Şahin
Ekrem Burcu
Özkan Kobak
Adnan Gökçel
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Bşk. Yrd
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Misyonu
Uluslarararası arenada lojistik alanda öncü bir firma ve marka olarak 'komple
çözüm' hizmeti sunarken, müşteriye özel hizmet alternatifleri üreterek sektördeki
hedeflerini sürekli yükseltmek ve yeni teknoloji fırsatlarını değerlendirmek.
Vizyonu
Kaliteli ve eğitilmiş işgücü, yüksek teknoloji araçları ve gelişmiş sistemler kullanarak
stratejik iş ortaklıklarımızı arttırmak ve lojistik sektöründe uluslararası marka
olmak.
Değerler
Öncülük
Uzmanlık
İstikrar
Ülke ekonomisine ve eğitime katkı
Dürüstlük
Müşteri memnuniyeti odaklı çalışma
Çevreye duyarlılık
Saygı
Reysaş'ta Toplam Kalite Yönetimi
Toplam Kalite Yönetimi yaklaşımı, iş için hayati öneme sahip proseslere odaklanır ve bunun
sonucunda kar etmemizi sağlar. Gelir ve maliyetlere odaklanan geleneksel yaklaşım ise işletme
içi rekabete yol açar, işbirliğini yok eder ve müşterinin istediği ürün ve hizmetlerin sağlanmasının
ikinci plana atılmasına yol açar. Hedef istenen rakamların bir şekilde elde edilmesidir. Toplam
Kalite Yönetimi ise bundan farklı olarak, müşteri ihtiyaçlarını karşılayan hatta bu beklentilerin
ötesine geçen ürün ve hizmetler sağlayabilecek entegre bir sistem oluşturmaya çalışır.
Toplam Kalite Yönetimi rekabet yerine işbirliğini teşvik ederek, daha önce var olabilmek uğruna
feda edilen yaratıcı enerjiyi ortaya çıkarır. Gizlilik yerine iletişimi ön plana çıkararak, güvensizlik
ortamının yerini güven ortamına bırakmasını sağlar ve bu şekilde kuruluş değişen müşteri
ihtiyaçlarına cevap verebilir.
ISO 9001:2000
Kalite Yönetim Sistemi
İşletme kaynaklarının etkin kullanımı ile zaman ve malzeme kayıplarını azaltır.
Yüksek masraflara yol açan hataları yok ederek , hizmet kalitesini yükseltir.
Artan müşteri memnuniyeti sayesinde etkin rekabet önceliği elde eder.
Proses yaklaşımı ile proseslerinin verimliliğini artırır.
İstenmeyen bürokratik işlemlerin oluşumunu engeller.
ISO 14001
Çevre Yönetim Sistemi
Atıkların sistematik olarak azaltılıp kontrol altına alınmasıyla hammaddenin ekonomik kullanımını
sağlar.
Üretim sürecinin sistematik olarak geliştirilmesi ile enerji tüketimini azaltır.
Atıkların etkin olarak kontrol altına tutulmasıyla üretim maliyetlerini düşürür.
Toplum , müşteri ve yatırımcılar üzerinde sağlam bir güven duygusu yaratır.
Reysaş İştirakleri
Reysaş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
Reysaş GYO, 217.000.000 TL sermayesi ile Türkiye’nin depoculuk alanında
uzmanlaşmış ilk ve tek Gayrimenkul Yatırım Ortaklığıdır.
Reysaş GYO olarak hedefimiz, tamamı A Sınıfı Depolarımızı yenilikçi çözüm
anlayışımız ile birleştirerek, ortaklarımız için uzun dönemli ve istikrarlı gelir
yaratmaktır. Reysas GYO, bulunduğu sektöre dinamizm, profesyonellik ve
vizyon sunmaya devam edecektir.
REYSAŞ TAŞIT MUAYENE İSTASYONLARI İŞLETİM A.Ş.
Araç Muayene İstasyonlarının Açılması ve İşletilmesi Hizmeti; 22 Eylül 2003 tarihli ve 2003/64
sayılı Özelleştirme Yüksek Kurulu kararı ile özelleştirme programına dahil edilen ve yine
Özelleştirme Yüksek Kurulunun 14.02.2005 tarih ve 2005/26 sayılı kararı ile araç muayene
istasyonları hizmetinin yürütülmesi amacı ile kurulan TüvTURK Taşıt Muayene İstasyonları Yapım
ve İşletim A.Ş. ye ihale edilmiş olup bu kamu hizmeti TüvTURK ve İş Ortakları tarafından
yürütülmektedir.
Bu kapsamda TüvTURK Taşıt Muayene İstasyonları Yapım ve İşletim A.Ş. ile Reysaş Taşımacılık
ve Lojistik Tic. A.Ş.’ nin bir iştiraki olan şirketimiz Reysaş Taşıt Muayene İstasyonları İşletim
A.Ş. arasında imzalanan Alt İşletim Sözleşmesi gereği Eskişehir, Sivrihisar, Kastamonu, Tosya,
Karabük, Bartın, Zonguldak ve Ereğli’deki TüvTURK Araç Muayene İstasyonları şirketimiz
tarafından işletilmektedir.
Karabük İstasyonumuz 12.11.2008, Kastamonu ve Tosya istasyonumuz 30.12.2008, Zonguldak, Ereğli, Bartın,
Eskişehir ve Sivrihisar İstasyonlarımız ise 31.12.2008 tarihinde hizmete açılmıştır.
İşletmeye açıldığı günden itibaren 5 il ve 3 ilçedeki toplam 8 sabit istasyon ve ayrıca bu illerdeki diğer
ilçelerde 5 mobil (seyyar) araç muayene istasyonu ile Ulaştırma Bakanlığı tarafından öngörülen program
dahilinde hizmet verilmektedir. İstasyonlarımızda 95 kişi istihdam edilmekte olup artan araç sayılarına paralel
olarak personel sayılarımız artmaktadır.
İstasyonlarımızda 2009 yılı içerisinde Egzoz Emisyon Ölçümü hizmeti de verilmeye başlanmıştır.
Muayene İstasyonlarında bekleme sürelerinin azaltılması amacı ile büyük iller başta olmak üzere yoğun olan
istasyonlarda 2009 yılı başından itibaren Randevulu Araç Muayene Hizmeti verilmeye başlanmıştır. Eskişehir,
Kastamonu, Karabük, Bartın, Zonguldak ve Ereğli istasyonlarımızda da randevulu araç muayene hizmeti
verilmektedir.
istasyonlarımız işletmeye açıldığı günden 31.12.2012 tarihine kadar 1.089.314 araç muayenesi
yapılmıştır. Ayrıca 104.886 Egzoz Muayenesi gerçekleştirilmiştir. 2013 yılında 300.000 civarında periyodik
muayene ve 75.000 civarında da Egzoz Emisyon Muayenesi yapılması hedeflenmiştir.
Türkiye genelinde 196 sabit, 73 mobil (gezici) ve 2 motosiklet TüvTURK Araç Muayene İstasyonunda
verilmekte olan hizmette standardın sağlanması amacı ile istasyonlar TüvTURK, TÜRKAK ve Ulaştırma
Bakanlığı tarafından sürekli olarak denetlenmektedir.
İşletmekte olduğumuz İstasyonlarda araç muayene hizmeti başarı ile yürütülmektedir.
Ortur Genel Taşımacılık ve Ticaret A.Ş.
Reymar Tütün Mamülleri Dağıtım ve Pazarlama Ltd.Şti.
Reysaş Demiryolu Taşımacılığı A.Ş.
Reysaş Demiryolu Yatırımları A.Ş.
Reysaş Turizm Yatırımları ve Ticaret Ltd.Şti.
Sermaye Bilgileri
TOPLAM
DURMUŞ DÖVEN
RIFAT VARDAR
EGEMEN DÖVEN
19.712.815
PAY
17,92%
13.411.537
12,19%
3.741.948
3,40%
ECE MELİS DÖVEN
1.398.786
1,27%
DİĞER
763.400
0,69%
HALKA AÇIK HİSSE
70.971.514
64,52%
MEVCUT ÖDENMİŞ SERMAYE
110.000.000
100,00%
Projeleri
Yenilenebilir (renewable) enerji kaynağı olan güneş enerjisinin solar güneş
panelleri (Fotovoltaik (PV)) kullanarak, RGYO şirketimize ait İzmir Torbalı'
daki depomuzun üzerinde Türkiye' de ilk şebeke bağlantılı depo üzeri uygulamalarından
olan bu projeyi gerçekleştirdik.
Aynı zamanda GREEN LOJİSTİK kapsamında değerlendirilecek olan bu projede, güneş
panelleri ile yapılan yılda 465.000 kWh elektrik üretimi sayesinde yılda 325 ton CO2
(karbondioksit) salınımı azaltılmış olacaktır.
Benzer projelere diğer depolarımızda da devam edeceğiz.
Dünyada çok yaygın olan elektrik üretiminde güneş panellerinin kullanımı
konusu ülkemizde henüz yeni olup, dünyada ise bu konuda 25.000 MW üzerinde
Almanya birinci konumda iken bu rakam Türkiye’ de henüz 5 MW seviyelerindedir.
Türkiye güneş panelleri ile elektrik üretimi açısından Almanya ve bir çok ülkeden daha
yüksek güneşlenme potansiyeline sahiptir.
Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü (YEGM) tarafından yapılan çalışmaya göre Türkiye’
nin toplam yıllık güneşlenme süresi 2.640 saat, ortalama toplam ışınım şiddeti ise 1.311
kWh/m2 olarak hesaplanmış olup, Almanya ve bir çok Avrupa ülkelerinden daha yüksektir.
Güneş Panelleri ile ilgili diğer bilgiler ;
Güneş enerjisi hem bol, hem sürekli ve yenilenebilir hem de bedava bir enerji kaynağıdır.
Bunların yanı sıra geleneksel yakıtların kullanımından kaynaklanan çevresel sorunların
çoğunun güneşenerjisi üretiminde bulunmayışı, bu enerji türünü temiz ve çevre dostu bir
enerji yapmaktadır.
Fosil yakıt kullanımının dayandığı yanma teknolojisinin kaçınılmaz ürünü olan
karbondioksit (CO2)yayılımı (emisyonu) sonucunda, atmosferdeki CO2 miktarı son yüzyıl
içinde yaklaşık 1,3 kat artmıştır. Önümüzdeki 50 yıl içinde bu miktarın bugüne oranla 1,4
kat daha artma olasılığı vardır.
Atmosferdeki CO2’ nin neden olduğu sera etkisi, son yüzyıl içinde dünya ortalama
sıcaklığını 0,7°Cyükseltmiştir. Bu sıcaklığın 1°C yükselmesi, dünya iklim kuşaklarında
görünür değişimlere, 3°Cdüzeyine varacak artışlar ise, kutuplardaki buzulların erimesine,
denizlerin yükselmesine, göllerdekurumalara ve tarımsal kuraklığa neden olabilecektir. O
halde, bu durumda enerji kullanımındanvazgeçilemeyeceğine göre, güneş gibi doğal ve
alternatif olabilecek kaynaklara yönlenilmesigerekecektir.
Araç izleme sistemleri
Filomuzda bulunan tüm öz mal araçlarımızda ve bizimle iş birliği içerisinde Olan firmaların araçlarında
Araç Takip sistemi bulunmaktadır. Araç Takip cihazları GSM/GSM/GPRS/SMS sistemleri ile
çalışmaktadır. Araç Takip Sistemleri genel olarak firmamızda iki temel ihtiyaç için
kullanılmaktadır.Birincisi operasyon verimini arttırmak, filo disiplinini sağlamak
Diğeri ise güvenlik amaçlıdır. Araç Takip sistemimiz müşterilerimize açık olup kendi operasyonlarındaki
araçları izleyebilmektedirler. Araçlarımız 3 farklı araç izleme sistemi ile donatılmıştır Bu araç
takip sistemleri Yurt içinde ,yurt dışında ve güvenlik amaçlı kullanılan sistemlerdir. Mobil İzleme
Sistemi 'nin Şirketimize Kazandırdıkları:
* Operasyonel süreçlerde hızlanma
* Müşteri memnuniyeti
* Personel üzerinde merkezi denetim, performans değerlendirme
* Hataların anında tespiti ve kontrolü
* Araçların daha verimli şekilde kullanılması
* Araç güzergahlarının etkin bir şekilde takip edilmesi ve planlanması
* Yakıt/personel giderlerinde tasarruf sağlanması
* Araçların amaç dışı kullanılmasını engellenmesi
* Araçlarda oluşabilecek olağandışı durumları anında kontrol merkezine bilgi akışının sağlanması
* Rota kontrolü ve geçmişe yönelik olarak güzergah takibinin yapılması
* Araçların hızı, adresi, kilometresi, duraklama yaptığı yerlerin ve süresinin kontrolü yapılması
* Araçların operasyon merkezinden doğru olarak yönlendirilmesi ve vakit kaybı önlenmesi
* Araçtan merkeze sürekli bilgi geldiğini bilen sürücüler,araçları çok daha dikkatli kullanmaktadır bu
da kaza riskinin azalması anlamına gelmektedir
Rakipler
CEVA Lojistik
AKO Lojistik
Ekol Lojistik
Omsan Lojistik
Arkas Anadolu Lojistik
Ekol Lojistik
DSV Uluslararası Lojistik
APL Taşımacılık
Tefirom Lojistik
Ünimar Lojistik
Dinçer Lojistik
Gefco Taşımacılık ve Lojistik
Danzas Lojistik
Borusan Lojistik
Nakil Lojistik
Mars Logistics
Horoz Lojistik
Netlog Lojistik
Ran Lojistik
Liner Lojistik
Dinçer Lojistik
Balnak Logistics Group
DHL Lojistik
Erdemir Lojistik
Agility Lojistik
Süper Lojistik
FMS Lojistik
Odak Lojistik
Gimat Lojistik
Selay Lojistik
Ünsped Global Lojistik
Elit Lojistik
Aktif Lojistik
Rami Lojistik
Sistem Lojistik
Den Hartogh Lojistik
Kartal Lojistik
Ak Lojistik Taşımacılık
Hitit Global Lojistik
GTT İstanbul Lojistik
Naztaş Lojistik
SNG Sinerji Lojistik
Nokta Lojistik
MOG Lojistik
DMN Lojistik
Ulusoy Lojistik

similar documents