Prezentacija

Report
Globalni trendovi
elektronske trgovine i
poštanske usluge u Srbiji
Damir Trninić, dooConsult doo Beograd
Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji
3.4.2013.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
Jedina konstanta u
poštanskom sektoru?
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
PROMENA!
1. Tradicionalne poštanske uprave
2. Servis provajderi
3. Regionalni lideri
4. Globalni lideri
E-trgovina je najveća šansa koju
će poštanske kompanije dobiti
kako bi ostale relevantne i
poslovale pozitivno.
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
E-trgovina je win-win za skoro sve!
• Učešće e-trgovine u rastu BDP-a je preko 20% u razvijenim
zemljama
• Na svako izgubljeno radno mesto, e-trgovina kreira 2,6 novih
• Internet kompanije danas prave 2 puta više radnih mesta
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
E-trgovina je customer-centric poslovni model
• E-trgovina korisnicima štedi novac i vreme
• 66% bira e-trgovinu zbog nižih cena
• 50% bira e-trgovinu zato što im štedi vreme
• 11% bira e-trgovinu zbog kućne dostave
• Sa druge strane, najveći problemi za online kupce su vreme
potrebno za dostavu naručenih proizvoda i procedure povraćaja
naručene robe – oba logistički izazovi za svaku e-trgovinu i šansa
za poštanske i kurirske službe!
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
Trendovi u poštanskom sektoru i e-trgovini
• Jedinstveno tržište EU
Digitalna agenda 2015
50% građana koji kupuju online
33% SME koji kupuju i prodaju online
20% svih transakcija su međunarodne (cross-border)
Zaštita prava potrošača u domenu paketskih usluga (Veto EC na
UPS-TNT dil, u 15 EU zemalja je praktično duopol DHL i UPS)
• FTA između EU i SAD
DHL > FedEx u Evropi, FedEx > DHL u SAD
• Trans Pacific Partnership
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
Glavni činioci u Srbiji i regionu
• Pošta Srbije kao nacionalni operator poštanskih usluga i jedini
nosilac licence RAPUS-a za pružanje univerzalne poštanske usluge
• PostExpress, CePP
• DHL kao članica “velike četvorke”, dominatan položaj u Evropi
“The postal provider for Germany, The logistics company for the
world”
• Austrian Post, koji ima svoje kurirske službe u svim zemljama CEE i
u našem okruženju
• Poštanske uprave zemalja u okruženju, uticaj bilateralnih ugovora
između Pošte i regionalnih poštanskih operatora
• UPS, TNT, ali i DPD
• Lokalne kurirske službe
• E-trgovine koje same vrše dostavu svojih proizvoda!!!
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
Kako do uspeha na kompetitivnom tržištu?
• Usmerenost na korisnika (PRODUKTIVNOST, novi predlog
vrednosti, analiza prednosti i nedostataka u ponudi i uslovima)
• Povoljna cena, fleksibilnost i nove tehnologije
• Značaj koncepta izvrsnosti u izvršavanju poslovnih procesa
• Interoperabilnost poslovnih procesa
• Strateške alijanse sa vodećim poštanskim i logističkim kompanijama
u svetu
• Revizija koncepta dostavne mreže i “last mile”, mreže dostavnih
depoa
• One-stop-shop ponuda sa komplementarnim e-uslugama (CePP,
kapaciteti GPC-a)
• Sinergijsko delovanje operatora, regulatornih tela i Vlade, eprodavaca, banaka i procesora plaćanja, u zemlji i ka EU, u cilju
rešavanja problema koji otežavaju e-trgovinu u Srbiji i regionu
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more
Pošta 2015-2020?
© 2013 dooConsult doo Beograd, All rights reserved.
Hvala na pažnji!
[email protected] & www.dooconsult.com
Poštanske usluge i elektronska trgovina u Srbiji
3.4.2013.
_we help businesses, organizations and governments to work better and deliver more

similar documents