Palóc nyelv

Report
TÁMOP pályázaton nyert tanulmányi út
Karancsság
Salgótarján
Csesztve
Tanulmányi kirándulásunkat izgatottan
kezdtük meg egy esős szerdai nap
hajnalán. A hosszú utazás végeztével
megérkeztünk
Salgótarjánba,
a
bányamúzeumhoz.
A bánya bejáratánál meghallgattunk egy
kis történetet a múzeumról, és bányászati
szakszavakat tanulhattunk. Lent a mélyben
rengeteg
élménnyel
gazdagodtunk,
megismerhettük a bányászok életét, és
átélhettük
a
mindennapos
megpróbáltatásaikat.
Nagyon
érdekes
beszámolókat, történeteket hallgattunk
meg a bányamérnök előadásában. Szívesen
maradtunk volna még, de várt ránk
Karancsság.
A múzeumlátogatás, és egy rövid buszozás után a palóc
nyelvjárás-gyűjtés helyszínére, utazásunk legfőbb céljához
érkeztünk. A
Polgármesteri Hivatal
tanácstermében
a
polgármester Úr mondott egy rövid köszöntőt, és mesélt nekünk
Karancsság történetéről, miközben a helyi lakosok is
megérkeztek.
Tájszavakat tanulhattunk tőlük, felfedezhettük a palóc
nyelvjárás jellegzetességeit. Az itt élő idős asszonyok
előadásában hallgattuk meg a „Porzik, porzik a karancssági utca”
című helyi népdalt. Ez után egy rövid sétát tettünk a településen.
Sajnos az idő sürgetett, úgyhogy muszáj volt indulnunk.
Utolsó utunk a haza indulás előtt Csesztvére
vezetett. Ezen a helyen élt Madách Imre 1844-től
1853-ig. Itt áll egykori lakóháza, amelyből egy
múzeumot alakítottak ki az emlékére. Ebben a
múzeumban megtalálható az íróasztalának egy
rekonstrukciója,
mely
eredetijénél fő
művének, Az
ember
tragédiájának
írta itt néhány
sorát.
Porzik, porzik a karancssági utca,
Mikor végig megyek rajta.
Nyílik, nyílik a babám ablaka,
Mikor kopogtatok rajta.
Nyisd ki babám ablakaidat!
Hallgasd meg a panaszaimat!
Mert a katonának bánatos a szíve,
Nincsen aki megölelje.
Kattintson a hangért!
1.
2.
3.
4.
5.
Kabarok leszármazottai- a vezérek szálláshelye É-on
volt. A palócok ősei a honfoglalás idején a magyar
törzsekkel együtt érkeztek és települtek le a Kárpátmedencében.
Polovec /Lengyel, Holland, Szláv/ - a honfoglalás után
200-300 évvel érkeztek Nyugati, Északi területekre.
Avar+Székely+Kazár népcsoport keveréke (Bakó
Ferenc).
Ősmagyar+Szláv keverék- genetikai vizsgálat
segítségével rokonságot mutattak ki, de
megkérdőjelezhető a vizsgálat.
Magyarokkal egy eredetűek.









Illabiális Á, szélesebb ajakréssel ejtett A (szalmára )
Zárt E hang
–ú; -ű  –ó; -ő (fésűféső )
ly  lj
t, d, n palatalizálódik:
 n  ny (pazdernyák )
 –ni  –nyi (imádkoznyi )
 d  gy (diógyió )
 t  ty (szeretyi )
meg „g”-je hasonul a mássalhangzóhoz (mevveri )
-ért, -ig előtt rövid marad a magánhangzó (faér’ ,
faig )
juk, -jük  -jok, -jök, -jik
nem hasonul a –val, -vel „v”-je (buszval , lovakval )
Irodalmi
cérnametélt
forráz
uborka
(krumpli)galuska
paprikás krumpli
kenderáztató gödör
odu
toll
szalmazsák
Palóc
csík
megforróz
huborka
(krumpli)haluska
macsóka
mocsolya
odó
tollyú
trozsák
A nyelvjárásgyűjtés helyszíne
Karancsság és környéke már a honfoglalás előtt is lakott hely volt, ezt
bizonyítják az itt talált különböző, a földből előkerült használati tárgyak
is.
A település első írásos említése a 13. századból származik. Karancsság
eredetileg a Záh nemzetség ősi birtoka volt. A 14. század első felében
Záh Felicián tulajdona volt, aki 1330 ápr. 17-én a királyi család ellen
elkövetett véres merénylete következtében életét vesztette. Összes
javait, köztük e települést is, elkobozták, és azok a koronára szálltak.
1332-ben Károly Róbert király ezt a helységet is az Ákos nemzetségbeli
Cselen fia Sándor fia János királynéi étekfogó mesternek, a Méhi család
ősének adományozta.
1332-1337-ben a pápai tizedjegyzék szerint az itteni római katolikus
plébánia már fennállt.
1348-ban I. Lajos király a települést vásártartási joggal is felruházta.
1398-ban Méhi Jakab fia János volt a helység földesura, 1471-ben pedig
Sághy László birtoka volt.
1548-ban Balassa Zsigmond
uradalmához tartozott.
1660-ban
Balassa
Imre
divényi
1715-ben 10, 1720-ban 12 magyar háztartását vették fel.
1770-től Kubinyi Gáspár volt a földesura.
Az 1900-as évek elején pedig gróf Lónyay Margitnak, báró Prónay
Szilveszter Gábornak, báró Prónay Rózának és Irmának volt itt nagyobb
birtoka és az utóbbiaké volt az egykori Kubinyi-féle kastély is, melyet
1794-ben építtetett Kubinyi Gáspár.
1873-ban nagy kolerajárvány pusztított a településen.
1874-ben pedig a falu nagyobb része leégett.
1892-ben épült fel a falu mostani temploma, az 1891-ben lebontott és
jellemzően érdekes románstílú templom helyén. A település 18.
századbeli kápolnáját, mely a hagyomány szerint Záh Felicián várának a
köveiből épült.
Karancsság egyik határbeli hegyét Egyházhegy-nek nevezik; ennek
oldalán épült a templom.
A 20. század elején Nógrád vármegye Széchenyi járásához tartozott.
1910-ben 1253 lakosából 1251 magyar volt. Ebből 1197 római
katolikus, 37 evangélikus, 17 izraelita volt.
Készítették:
Boros Bence
Major Ábel
Tóth Miklós
Külön köszönet:
Tóth Tihamér Sándornak ,Karancsság polgármesterének
Gréczi-Zsoldos Enikőnek, előadónknak
Kis Mártonnénak,
Mizser Lászlónénak,
Mák Józsefnének,
Szakács Jánosnének, és
Csizmadia Jánosnének, karancssági lakosoknak
Kovácsné Szeppelfeld Erzsébetnek, és

similar documents