Francie v 17. a 18. století 1. hod

Report
Francie v 17. a 18. století
• z třicetileté války vyšla Francie jako
vítěz
• za nedospělého prince vládl od r. 1643
kardinál Mazarin
• proti němu vypuklo šlechtické
povstání - fronda princů (1648 1653)
• část šlechty žádala omezení královské
moci
• Mazarin dobrovolně opustil Francii
• fronda byla do roku 1652 potlačena
• Mazarin se mohl vrátit (r. 1653) a
stal se prvním ministrem a hlavou
královské rady
• princ Ludvík byl slavnostně
korunován na krále roku 1654
• Ludvík XIV. (*1638 - 1715+)
• po zkušenostech s frondou
nedůvěřoval svým příbuzným a
vysoké šlechtě
• upevnil královskou moc - mluvíme o
absolutismu
–
„Stát jsem já“
• oporu hledal u vysokých hodnostářů
katolické církve
• spolupracovníky a úředníky
vyhledával mezi vzdělanými
měšťany
• jeho nejlepším byl ministr financí
Jean - Baptiste Colbert (1619 1683)
• v hospodářství prosazoval zásady
merkantilismu
• podpora francouzské výroby a
soběstačnosti, důraz na vývoz,
velká cla na dovoz, zakládání
státních manufaktur (goblény, sklo,
lodě)
• podporoval získávání zámořských
kolonií
• mimo zájem zůstal venkov a poddaní
• navíc roku 1685 zrušil edikt nantský (na 200 000
hugenotů emigrovalo z Francie)
• král utrácel za dvorský život (plesy, metresy, umění) a
množství staveb (např. zámek ve Versailles)
• podporoval i umělce jako
byl dramatik Molière,
skladatel Lully nebo básník
La Fontaine
• obrovské náklady stála
krále i největší evropská
armáda (300 000 mužů,
velitelé Condé, Vauban)
• snahy o rozšíření území Francie vedly ke
sporům s Nizozemím, Španělskem a Habsburky
• největším konfliktem byla válka o španělské
dědictví (1701 - 1714)
• po dlouhých bojích Francie sice částečně
zvítězila, ale země byla rozvrácená, obrovsky
zadlužená a hospodářství upadalo
• po smrti Ludvíka XIV. vládl za jeho
nedospělého pravnuka regent Filip II.
Orleánský
• zdroje:
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mazarin.jpg
• http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f
/Louis_XIV_of_France.jpg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:JeanBaptiste_Colbert.jpg
• http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Plan_citadelle_Ne
uf_Brisach.jpg

similar documents