Woda – Najpopularniejszy związek chemiczny

Report
1. Właściwości wody wynikające z budowy jej
cząsteczek
2. Obieg wody w przyrodzie
3. Woda jako środowisko życia organizmów
4. Woda potrzebna do życia
5. Ziemia- planeta wody
6. Miejsca na Ziemi najuboższe w wodę
Woda jako środowisko życia organizmów




Życie w wodzie zależy od:
- ilości tlenu w wodzie: w warstwie powierzchniowej oraz
tam, gdzie rosną rośliny, tlenu jest dużo, w głębszych
warstwach jest go mniej; w wodzie zimnej rozpuszcza się
więcej tlenu niż w ciepłej;
- gęstości wody: drobne organizmy mogą biernie unosić się
w wodzie, większe, aby się poruszać, mają inne
przystosowania umożliwiające życie w tym środowisku; z
gęstością wody związana jest jej duża siła niszcząca;
- nasłonecznienia: jest ono zależne od głębokości i
przejrzystości wody, ma wpływ na rozwój roślin zielonych.
- ilości składników odżywczych: od tego czy w wodzie jest
dużo, czy mało pożywienia zależy rozwój organizmów.
Woda potrzebna do życia
Woda dla każdego żywego organizmu jest
podstawowym elementem potrzebnym do życia.
Czysta woda wymywa z organizmu toksyny i śluz.
Woda to H2O, wodór, tlen i nic więcej. Wszystko
co jest w niej ponad to - zanieczyszcza ją,
oczywiście nie mówimy tu o niezbędnych dla
zdrowia minerałach tzw. pierwiastkach życia.
Porównanie środowiska lądowego
i wodnego
Lądowe
Wodne
Zmienna wilgotność
Stała wilgotność
duże wahania temperatury (powietrze
szybko się nagrzewa i szybko oddaje
ciepło),
małe wahania temperatury (woda
wolno się nagrzewa i wolno oddaje
ciepło),
Duża ilość tlenu
Mała ilość tlenu
Mała gęstość powietrza
Duża gęstość powietrza
Duża przejrzystość powietrza
Mała przejrzystość powietrza
Ziemia- planeta wody
Woda jest na Ziemi bardzo rozpowszechniona. Występuje
głównie w oceanach, które pokrywają 70,8% powierzchni
globu, ale także w rzekach, jeziorach i w postaci stałej w
lodowcach. Część wody znajduje się pod powierzchnią ziemi
lub w atmosferze (chmury, para wodna).Większość
występującej w przyrodzie wody jest „słona” (około 97,38%
tzn. zawiera dużo rozpuszczonych soli, głównie chlorku sodu).
Najwięcej soli mineralnych zawiera woda morska i wody
mineralne; najmniej woda z opadów atmosferycznych.
Miejsca na Ziemi najuboższe w
wodę
Około miliarda ludzi na świecie nie ma dostępu do
czystej wody, a 1.8 mld - do odpowiednich urządzeń
sanitarnych.
Najgorzej wygląda sytuacja w Afryce subsaharyjskiej;
tam też notowana jest najwyższa umieralność
wywołana chorobami przenoszonymi przez wodę. I
tak aż 38% spośród niespełna 3 mln mieszkańców
Abidżanu na Wybrzeżu Kości Słoniowej nie może
korzystać z wodociągów, a 15% - z ustępów. W
odmiennej sytuacji znajdują się Chiny, w których
dostęp do czystej wody jest powszechny

similar documents