BEZPIECZENSTWO_NURKOWANIA

Report
Technika
i bezpieczeństwo
nurkowania
Piotr Lewandowski
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
1 Nie nurkuj jeżeli:
nie masz ochoty na nurkowanie
czujesz się nadmiernie zmęczony lub znużony
masz problemy zdrowotne z nosem, uszami lub gardłem
odczuwasz nienormalne mrowienie lub swędzenie skóry
odczuwasz bóle stawów lub/i klatki piersiowej
masz objawy choroby o podłożu infekcyjnym
piłeś ostatnio alkohol lub zażywasz lekarstwa
planujesz podróż samolotem w ciągu następnych 12 godzin
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
2. Przed każdym pierwszym nurkowaniem w nieznanym
miejscu sprawdź możliwości ewakuacji w sytuacji awaryjnej.
3. Znaj ZNAKI UMOWNE CMAS i stosuj je bezwzględnie
podczas wszystkich nurkowań. Upewnij się czy nurkujące z
tobą osoby też je znają i rozumieją we właściwy sposób.
4. Zawsze używaj KRW (lub innego kompensatora
pływalności).
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
5. Podczas nurkowania w suchym skafandrze posiadaj również
kamizelkę ratunkowo-wypornościową.
6. Nurkując z KRW i suchym skafandrem zapoznaj swoich
partnerów bezpośrednio przed nurkowaniem z działaniem
systemu ich napełniania i opróżniania.
7. Jeżeli masz na swoim wyposażeniu alternatywne źródło
zasilania powietrzem to zapoznaj innych uczestników
nurkowania ze sposobem korzystania z niego w sytuacji
awaryjnej.
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
8. Nurkuj zawsze w systemie „pary nurkowej” co oznacza:
minimalny skład zespołu nurkowego - 2 osoby
jedna osoba z pary przyjmuje na siebie obowiązki płetwonurka
prowadzącego nurkowanie pod wodą
każda z osób tworzących parę nurkową musi w jednakowy sposób
przestrzegać zasad bezpieczeństwa i ponosi taką samą
odpowiedzialność przy zapewnieniu drugiej osobie
bezpieczeństwa w sytuacji awaryjnej
w przypadku dobrej widzialności w skład zespołu może wchodzić
kilka par nurkowych kierowanych przez instruktora lub
płetwonurka prowadzącego nurkowanie.
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
9. Ustal jasno z partnerami przed nurkowaniem co będzie
decydowało o rozpoczęciu wynurzania - czas pobytu,
wartość ciśnienia w butli, itp.
10. Gdy nurkujesz z jednostki pływającej (jacht, kuter) to:
zapoznaj się przed wejściem do wody z procedurą powrotu na
jednostkę
upewnij się czy podczas twojego pobytu pod wodą jednostka
będzie stała na kotwicy czy będzie się poruszać po akwenie, oraz
czy załoga jednostki będzie w stanie udzielić ci pomocy w sytuacji
awaryjnej
miej zawsze świadomość, że każda forma wymachiwania ręką na
powierzchni wody lub brak odpowiedzi oznacza
niebezpieczeństwo wymagające niezwłocznego udzielenia
pomocy.
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
11. Miej zawsze na uwadze, że podczas każdego wynurzenia
awaryjnego może zajść konieczność przeprowadzenia
dekompresji.
12. Oddychając sprężonym powietrzem nurkuj nie głębiej niż
50 m.
13. Staraj się nie nurkować więcej niż 2 razy dziennie
zaczynaj od nurkowania na większą głębokość.(¤)
14. Staraj się wykonywać nurkowania nie wymagające
stosowania przystanków dekompresyjnych. (¤¤)
i
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
15. Podczas każdego nurkowania nie wymagającego
dekompresji stopniowowanej zatrzymaj się przy wynurzaniu
na głębokości 3-6 m. na okres 3 min.
16. Jeżeli podczas nurkowania utracisz kontakt z grupą, to
przeszukaj rejon wokół siebie w ciągu 30 sekund i wynurz się
na powierzchnię z zachowaniem podstawowych zasad
bezpieczeństwa.
17. Znak partnera pod wodą o niedyspozycji fizycznej lub
psychicznej jest nakazem do wspólnego wynurzenia się na
powierzchnię.
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
18. W sytuacji awaryjnej, jeżeli nie masz na swoim wyposażeniu
alternatywnego źródła powietrza, pokaż znajdującemu się
najbliżej uczestnikowi nurkowania lub osobie prowadzącej
nurkowanie znak CMAS „brak powietrza”.
19. Jeżeli partner pokazał tobie pod wodą znak CMAS „brak
powietrza”, to jesteś zobowiązany udostępnić mu swoje
alternatywne źródło powietrza lub rozpocząć wspólne
oddychanie z twojego automatu oddechowego i podjąć
wspólne wynurzanie na powierzchnię..
Podstawowe zasady bezpiecznego nurkowania:
20. Udzielając pomocy pod wodą w sytuacji awaryjnej napełnij
zawsze (o ile to możliwe) kamizelkę osoby poszkodowanej i
mocno trzymając tę osobę wypływaj z nią na powierzchnię
kontrolując prędkość wynurzania.
Podstawowe zasady bezpiecznego
nurkowania:
Planuj każde nurkowanie
i nurkuj
zgodnie z tym planem
Flagi nurkowe
Asekuracja
w nurkowaniu
nurkowanie parami
System Partnerski
System pary nurkowej - zespół min. 2 osobowy
Obserwacja partnera
Kontrola czasu zanurzenia,
głębokości i ilości powietrza
Znaki nurkowe
Znaki
nurkowe
CMAS
Metody komunikacji
Wizualna
Akustyczna
Przewodowa
Bezprzewodowa
Linowa
CEL
ZASTOSOWANIE
Znaki
nurkowe
wizualne
Znaki CMAS
Jestem tutaj
Znaki CMAS
OK.
Znaki CMAS
OK.
Znaki CMAS
OK.
Znaki CMAS
W dół
Znaki CMAS
W górę
Znaki CMAS
NIE ROZUMIEM
nie wiem o co chodzi
powtórz
Znaki CMAS
NIE ROZUMIEM
nie wiem o co chodzi
powtórz
Znaki CMAS
Coś nie
w porządku
Znaki CMAS
Coś nie
w porządku
Znaki CMAS
Ustal pływalność
Poziom
Znaki CMAS
Zawiąż, umocuj
Znaki CMAS
Wykonuj wolniej
Znaki CMAS
Zatrzymaj się
Znaki CMAS
Zbiórka
Znaki CMAS
Zbiórka
Znaki CMAS
Patrz
Znaki CMAS
Patrz (tam..tutaj..)
Znaki CMAS
Ja
Znaki CMAS
Ty
Znaki CMAS
Kierunek
Znaki CMAS
Prowadź, ja za tobą
Znaki CMAS
Zimno mi
Znaki CMAS
Nie
Znaki CMAS
Brak powietrza!!!
Znaki CMAS
Ciśnienie w butli?
Znaki CMAS
50 bar – rezerwa
Znaki CMAS
100 bar - ½ ciśnienia
Znaki CMAS
10 bar
Znaki CMAS
20 bar
Znaki CMAS
30 bar
Znaki CMAS
40 bar
Znaki CMAS
50 bar
Technika
nurkowania
Kolejność ubierania
Przygotowanie powietrznego zestawu
nurkowego
butla
kamizelka (KRW)
automat oddech.
Kolejność ubierania
1. Skafander
2. Buty/skarpety
3. Przyrządy pomiarowe
4. Pas balastowy
5. Płetwy
6. Zestaw powietrzny
7. Maska + rurka
8. Rękawice
Kolejność ubierania
stojąc
siedząc
w wodzie
Ostatnia kontrola
Plan nurkowania, zasady
bezpieczeństwa
- znam ?
Zawór odcinający
otwarty ?
Ciśnienie powietrza
w butli sprawdzone ?
Pasy nośne KRW i pas
balastowy – dopasowane?
Przyrządy kontrolne
prawidłowo założone ?
maska, rurka
- są na miejscu ?
Ogólna kontrola
- zrobiona ?
Znaki nurkowe
- znam ?
Jestem gotowy
do zanurzenia?
OK
MOGĘ NURKOWAĆ
Kontrola pływalności - PRAWO
ARCHIMEDESA
Dodatnia
Obojętna
Ujemna
Podstawowe
sposoby
zanurzania się
Podstawowe
sposoby
wejścia do wody
SKOKI
na nogi
do tyłu
do przodu z przewrotem
WEJŚCIE
z brzegu tyłem
ześlizg
Techniki
pływania
w płetwach
Kontrola pływalności pod
wodą
1.
2.
Oddechem
Przy pomocy kamizelki wypornościowej
Właściwa pozycja
ciała podczas
nurkowania
Opór wody stawiany nurkowi jest
wprost proporcjonalny do
kwadratu prędkości ruchu.
2 x szybciej  4 x opór
Profil nurkowania
1
1-2
1-3
3-4
4-5
5-6
2
3
4
5
6
czas zanurzenia
czas pobytu „na dnie”
czas wynurzania do przystanku dekompresyjnego
czas pobytu na przystanku dekompresyjnym
czas wynurzenia z przystanku na powierzchnię
Profil nurkowania
a
b
c
d
a-c
- pobyt na dnie - kompresja
c-f
- wynurzanie - dekompresja
f-g
- pobyt na powierzchni - przerwa
a-f
e
f
- całkowity czas pobytu pod wodą – zanurzenia
wpis do książeczki
g
Procedura
dekompresyjna
po wynurzeniu awaryjnym
wg. tabel
BÜHLMANN-HAHN
Procedura dekompresji - przy braku objawów
chorobowych
Przebywać na powierzchni wody nie dłużej niż 3
min.,
Zanurzyć się ponownie i w ciągu 2 min.
osiągnąć głębokość równą połowie głębokości
poprzedniego nurkowania,
Przebywać na tej głębokości 5 min.,
Wynurzać się stosując dekompresję
wyznaczoną z tabeli B-H dla maksymalnej
głębokości przerwanego nurkowania i dla czasu
pobytu na tej głębokości zwiększonego o 10
min.
Planowanie
nurkowania
Planowanie nurkowania
REJON NURKOWANIA
ŚRODEK TRANSPORTU
OŚRODKI NURKOWE
OSOBY FUNKCYJNE
CEL NURKOWANIA
SYTUACJE AWARYJNE
WYPOSAŻENIE
Planowanie nurkowania
RODZAJ NURKOWANIA
CELE
PARTNERZY
GŁĘBOKOŚĆ
CZAS
Planowanie nurkowania
SPRZĘT
KOMPLETOWANIE
KONTROLA DZIAŁANIA
KONSERWACJA
PRZECHOWYWANIE
Planowanie nurkowania
BEZPIECZEŃSTWO
SPRZĘT
OSOBISTY
GRUPOWY
PROCEDURY
PIERWSZA POMOC
Planowanie nurkowania
ODPRAWA:
ZNAKI
WEJŚCIE DO WODY
ZANURZENIE
PRZEBIEG NURKOWANIA
WYNURZENIE
WYJŚCIE Z WODY
SYTUACJE AWARYJNE
OMÓWIENIE
Droga ewakuacyjna
1. Łączność telefoniczna
2. Drogi dojazdowe
Dokumenty nurkowania
1. Certyfikat płetwonurka
2. Logbook ( karty nurkowe )
Literatura
1. Jarosław K. – „Medycyna nurkowa” Poznań 2006
2. Strugalski T. – „Wypadki nurkowe. Analiza gorzkich
doświadczeń” Warszawa 2005
3. Tyblewski R. „Kompendium Płetwonurka Amatora”

similar documents