Komiks

Report
Komiks
narzędzie w
językowych pracach
projektowych
Czym jest komiks?
•
forma graficzna – rysunek + tekst literacki
•
szereg obrazków wykorzystujących specyficzny
język, uproszczenia, symbole
•
obraz jest dominujący
Dlaczego komiks?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Służy do dokumentowania
Może być wykorzystany do interpretowania sytuacji społecznych, wydarzeń historycznych
pomaga dokonać analizy i syntezy wiedzy
Pomaga zdobywać umiejętności krytycznego odbioru mediów
Jest nowym sposobem motywowania
Łączy edukację ze świetną zabawą
Pomaga wdrożyć uczniów do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów
Promuje myślenie kreatywne
Zachęca do komunikowania się za pomocą mowy, pisma, symboli
Integruje umiejętności z wielu przedmiotów
Pozwala łączyć opanowane umiejętności z atrakcyjnym komunikatem medialnym
Elementy komiksu
•
•
•
•
•
•
Kadr
Plan
Bohaterowie
Ujęcie
Teksty w dymkach
Komentarze autora
Etapy tworzenia komiksu
• Wybierz aplikację
• przygotuj scenorys: zaplanuj kadry (ramki z
obrazem), ich liczbę i rozmieszczenie, dymki z
dialogami, komentarze autora
• Wybierz postaci z galerii, tło
• Wykonaj komiks (tło, mimika, gestykulacja
bohaterów)
• Zaprezentuj wyniki swojej pracy
Jak wykorzystać komiks w
nauce języka obcego ?
• Opowiadania żartów i anegdot
• Ćwiczenie słownictwa, gramatyki i funkcji
językowych
• Dodawanie początku i końca gotowych historii
• Nowych historii
• Prowadzenie dziennika
• Naj (największe osiągnięcie, porażka,
niespodzianka
• Szczególny dzień
Trudności?
• Czy uczeń będzie zainteresowany
opowiedzeniem historii?
• Czy uczeń ma dostęp do Internetu, komputera?
• Czy umie pracować w Internecie?
• Czy wystarczy czasu na realizację projektu?
• Czy uczeń respektuje prawa autorskie?
Zadania dla nauczyciela
•
•
•
•
•
•
•
Określenie projektu
Określenie sposobów i kryteriów oceny
Wybranie grup, zajęć dla realizacji projektu
Sformułowanie instrukcji dla uczniów
Zapoznanie uczniów z zadaniem, narzędziami
Monitorowanie
Ewaluacja
Komiks – korzyści dla edukacji
•
•
•
•
•
•
•
•
Ułatwia zapamiętywanie
Pomaga zrozumieć historię dzięki obrazowi
Stanowi zachętę dla pisania dialogów
Wzbogaca umiejętność czytania, pisania,
myślenia
Rozwija kreatywność
Stanowi trening dla rozwijania decyzyjności
Rozwija umiejętności organizacyjne
Służy ocenie i ewaluacji
Komiks cyfrowy
Technologie wpłynęły
drastycznie na proces
tworzenia komiksów:
• Ułatwiają wykorzystanie
wszystkich mediów
• Ułatwiają tworzenie
• Ułatwiają publikowanie i
odtwarzanie
Narzędzia:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
MakeBeliefsComics
ToonDoo
Comic Creator
StoryBoard That
StripCreator
WriteComic
Bubblr
Power Point
Comic Life
Bubblesnaps

similar documents