Opłata retrograficzna, Michał Kanownik, ZIPSEE

Report
14.03.2014 Dziennik Gazeta Prawna , Dominik Skoczek
"Prawo autorskie powinno chronić twórców, a nie internetowych piratów"
"Palącym problemem jest także brak tantiem autorskich za eksploatację internetową,
która powoli wypiera wszystkie dotychczasowe formy dystrybucji utworów. Należy
zapewnić twórcom niezrzekalne i nieprzenaszalne prawo do wynagrodzenia za
eksploatację utworów w Internecie, uiszczane przez finalnego dystrybutora, czyli
serwis internetowy zapewniający dostęp do tych utworów użytkownikom Internetu."
"W większości krajów europejskich, gdzie zdecydowano się na szerokie ujęcie wyjątku
w zakresie prywatnego kopiowania, wprowadzono opłaty kompensacyjne (w Polsce
zwane opłatami od czystych nośników). W Niemczech czy Francji podmioty
uprawnione otrzymują rocznie z tego tytułu około 200 mln euro. Tymczasem w Polsce,
gdzie zakres wolności kopiowania na użytek prywatny jest równie szeroki, opłaty nie
przekraczają 2 mln euro. " wprowadza w błąd, w 2012 roku zebrano ok. 27mln czyli ok
4,5mln euro
17.03.2014 Rzeczpospolita
"Bezpłatny dostęp do dzieł to zysk pośredników"
"Komisja Europejska wyraźnie chce doprowadzić do uelastycznienia przepisów o
dozwolonym użytku, który pozwala każdemu korzystać z utworów bez konieczności
uzyskiwania zgody twórców. To bezpośrednio uderza w interesy twórców, więc Komisja dla
pozornej równowagi zadała kilka pytań o wynagrodzenia dla twórców, tzn. czy w świecie
cyfrowym są należycie zabezpieczone. Oczywiście nie są, stąd niezbędne jest przy okazji tej
reformy ujednolicenie przepisów o opłatach od czystych nośników czy wprowadzenie
dodatkowego wynagrodzenia dla twórców filmowych za eksploatację ich utworów w
internecie.”
" [...] Bruksela zaczyna zauważać, że na oferowanym darmowym dostępie do rozrywki
krocie zarabiają przede wszystkim pośrednicy internetowi."
" Być może nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, ale bez dozwolonego użytku niemożliwe
byłoby skopiowanie dla rodziny czy najbliższych przyjaciół zakupionej piosenki na płycie CD
czy nagranego filmu z telewizji. " - kto w dzisiejszych czasach tak kopiuje?

similar documents