tolerancja

Report
TOLERANCJA
Projekt edukacyjny:
„Sport to zdrowie – wczoraj, dziś, jutro”.
Klaudia Mercik, Natalia Bargieł
pod kierunkiem Iwony Janochy
Patrz i słuchaj…
http://www.youtube.com/watch?v=FWZNF4F1r
7Y
Zauważ:
Żyjemy w świecie, w którym na brak
tolerancji chorujemy często my sami.
Śmiejemy się, gdy ktoś źle czyta. Dokuczamy
komuś, kto słabo biega czy źle gra w piłkę.
Brak nam wyrozumiałości dla słabych,
powolnych i cichych. Na przerwach w szkole
liczą się ci, którzy najgłośniej krzyczą….
Czy tak powinno być?
Istotnym problemem polskiego
społeczeństwa jest brak życzliwości dla
drugiego człowieka. Jesteśmy uprzedzeni,
nieufni i często agresywni względem
cudzoziemców.
A jak Ciebie potraktują, gdy gdzieś wyjedziesz?
Czy tak powinno być?
Innym problemem, który obserwujemy na
całym świecie jest nietolerancja religijna.
Większość ludzi uważa, że religia, którą
wyznają, ich sposób modlenia, ich kościół
jest najważniejszy.
Czy inna wiara jest gorsza od Twojej?
Czy tak powinno być?
Polacy nie lubią właściwie wszelkiej
odmienności.
Dlaczego?
Odpowiedź jest prosta — boimy się czegoś,
czego nie znamy.
Zamiast tego – tolerancja!
Tolerancja oznacza wyrozumiałość wobec
przekonań, poglądów, wobec czyjegoś
postępowania.
Człowiek tolerancyjny nie wyśmiewa się z
kogoś, kto słucha innej muzyki. Człowiek
tolerancyjny szanuje cudze poglądy, inną
religię.
Tolerancja? Tak! Ale…
Być tolerancyjnym wcale nie znaczy, że
mamy się zgadzać na złe zachowanie.
Nie podlega tolerancji: naruszanie praw
drugiego człowieka, przestępczość, kradzież,
agresja, przemoc, brutalność, chuligaństwo,
brak kultury słowa, lekceważenie przez
młodzież ludzi dorosłych, brak szacunku dla
wieku, kłamstwo, oszustwo, brak szacunku
dla czyjejś pracy, nałogi.
Mamy przecież wzór…
Z tolerancji znany był w świecie nasz Patron
— Jan Paweł II. Już jako dziecko przyjaźnił się
z Żydami. Nie przeszkadzało mu, że są innego
wyznania. Jako papież spotykał się z chorymi
i przedstawicielami innych religii, odwiedzał
ich świątynie.
Jak to zmienić?
Ocenianie kogoś tylko na podstawie
przynależności narodowej czy wyglądu,
prowadzi do fałszowania rzeczywistości.
Najważniejszy jest zatem szacunek dla
odmienności i chęć jej poznania.
Zwróć uwagę na ten problem:
W Polsce jest blisko pięć milionów osób
dotkniętych problemem niepełnosprawności.
U ponad połowy z nich niepełnosprawność
nie jest związana z wiekiem, lecz wynikiem
wypadku, choroby, cechy wrodzonej.
Zwróć uwagę na ten problem:
Co dwudziesta osoba musi borykać się z
niepełnosprawnością od dzieciństwa.
Większość niepełnosprawnych to osoby
poruszające się na wózkach lub z inną
dysfunkcją układu ruchu.
Patrz uważnie. Czego dotyczy
ta reklama? Jaką czynność
będzie usiłował wykonać
znany polski aktor?
Nie śmiej się, to nie jest
żart.
http://www.youtube.com/watch?v=gONLyhY82
yw
Zwróć uwagę na ten problem:
Niepełnosprawność zmienia i kształtuje całe
życie. Oznacza, że czynności i przeszkody
banalne dla ludzi w pełni sprawnych, stają się
codziennym wyzwaniem. Są nimi: osiągnięcie
wykształcenia, zdobycie zawodu, pracy,
codzienne docieranie do szkoły, ośrodka
zdrowia, urzędu, kościoła.
Czy potrafisz to zrozumieć?
Każda godzina niepełnosprawności oznacza
też, że trzeba przypominać ciągle sobie i
innym, że jest się CZŁOWIEKIEM, który ma
plany, marzenia, ale sporo przeszkód na
drodze do ich realizacji.
Czy jesteś świadomy, na
jakie przeszkody każdego
dnia natrafia osoba
niepełnosprawna? Zobacz…
http://www.youtube.com/watch?v=1ufW7GIZAr
Y
Mimo przeszkód na drodze…
Osoby niepełnosprawne nie skarżą się, nie
chcą litości. Trzeba je traktować jak
równorzędne sobie. Potrzebują delikatnego
wsparcia i zrozumienia, ale też mają nam
wiele do zaoferowania.
Zaskakujące jest, że niepełnosprawne
dziecko tak często się uśmiecha.
Popatrz na problem okiem
dziecka.
http://www.youtube.com/watch?v=P5FFbkUc3
Ew
Czy potrafisz zmienić się
choć trochę?
Toleruję, czyli nie oceniam Cię, chociaż
wyglądasz inaczej. Nie odrzucam i nie
krytykuję, choć sam postąpiłbym inaczej.
Znam Twoje przekonania i szanuję je, moje są
inne.
Toleruję, ale tylko wtedy, gdy nie krzywdzisz
drugiego człowieka.
Na koniec wsłuchaj się w
słowa piosenki.
http://www.youtube.com/watch?v=_uZ4S7YAzs
Dziękuję za uwagę.
Źródła: www.youtube.com
Joanna Dudys - scenariusz montażu słowno –
muzycznego: „Zero tolerancji dla
nietolerancji”

similar documents