Prezentacja programu PowerPoint - Eszkola

Report
Czy matematyka jest potrzebna w
życiu człowieka?
tak
nie
nie wiem
50
40
30
20
10
0
geometrii
algebry
*
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
*
tak
nie
nie wiem
*
70
60
50
40
30
20
10
0
sport
matematyk
chemik
informatyk
inżynier
sprzedawca
nauczyciel
bankowiec
księgowy
architekt
geodeta
fizyk
technicznym
nie wiem
*
40
35
30
25
20
15
10
5
0
25
20
15
10
5
0
prawdopodo…
logarytmy
arytmetyka
procenty
ułamki
ciągi
równania i…
wielomiany
nie
funkcje
trygonometria
wszystkie
tak
geometria
algebra
*
*
prostopadłościany
sześciany
graniastosłupy
pięciokątne
inne
*
30
20
10
0
8
9
7
12
69
10
13
nie
*

similar documents