informator dla rodzin goszczących

Report
PRZEWODNIK DLA HOST FAMILIES
Co można zyskać goszcząc u
siebie praktykanta?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Poznanie innej kultury;
Mnóstwo ciekawostek na temat danego kraju;
Przełamanie bariery kulturowej i językowej;
Motywację do nauki języków;
Odkrycie nowego języka obcego;
Poprawę umiejętności językowych;
Międzynarodowe przyjaźnie;
Wyzbycie się stereotypów;
Poszerzanie horyzontów myślowych;
Szerzenie tolerancji;
Satysfakcję;
Niezapomniane doświadczenie.
Jak być dobrą host family?
Podstawowym wymogiem, który należy spełnić,
aby przyjąć do siebie wolontariusza jest umiejętność
porozumiewania się w języku angielskim na poziomie
komunikatywnym co najmniej jednej osoby w rodzinie.
Ta osoba będzie wsparciem dla obcokrajowca,
ponieważ umożliwi mu zrozumienie konwersacji, które są
przeprowadzane w jego towarzystwie.
Reszta
rodziny
pełni
również
ogromną
rolę
w odbieraniu naszego kraju przez wolontariusza. Wszyscy
razem mają możliwość przedstawić gościowi polską
kulturę, a jednocześnie poznać jego kraj, pamiętając
przy tym o uszanowaniu obyczajów obcokrajowca.
Co robić, gdy…
• ktoś ma problem z porozumiewaniem
się w języku obcym? W tym przypadku
pomóc nam może Google Translate,
gestykulacja bądź inny obcy język.
• praktykant nie przestrzega ustalonych
zasad? Grzeczne zwrócenie uwagi
zwykle pomaga, jeśli nie, należy
skontaktować się z nami.
W razie jakichkolwiek innych
problemów i pytań koordynator
projektu służy pomocą.
Co mówią
praktykanci?

W jednej z rodzin moja
„host sister” nie znała
angielskiego i jej mama
zmuszała ją do mówienia do
mnie po angielsku. Z tego
powodu dziewczyna była cały
czas zestresowana,
zawstydzona i unikała mnie.
Było to bardzo niekomfortowe,
czułam się z tym źle.

Ciężko wyszczególnić
jeden najlepszy
moment, było ich zbyt
wiele. Powiedziałabym,
że tradycyjny obiad czy
wspólne oglądanie
fotografii rodzinnych.
Eko,
Gruzja


Najgorszym momentem
było, gdy nikt się mną nie
przejmował, nie
interesował się moją
kulturą, w ogóle ze mną
nie rozmawiał.
Najlepszym aspektem dla mnie jest,
gdy mam możliwość komunikować
się z całą rodziną, czuję się wtedy jak
w domu. Nie ma znaczenia, czy
porozumiewamy się w języku
angielskim czy za pomocą
gestykulacji. Ważna jest chęć
komunikowania się i dyskusji. Dobrze,
kiedy ktoś stara się tłumaczyć, gdy
rodzic nie mówi po angielsku.
Brahim,
Maroko

Niedziele są bardzo ważne,
kiedy zmieniałem rodzinę,
miasto, czułem się
przygnębiony. Kiedy rodzina nie
zaproponowała robienia czegoś
wieczorem i siedziałem sam,
zaczynałem myśleć o
poprzednim tygodniu i robiło mi
się jeszcze bardziej smutno.

Bardzo proszę, żeby
rodzina była miła i
ciepła dla
praktykantów, my
naprawdę tego
potrzebujemy.
Mohamadreza,
Iran
GALERIA WSPOMNIEŃ
TY TEŻ MOŻESZ BYĆ
HOST FAMILY
Więcej szczegółów zdobędziesz
kontaktując się z koordynatorem projektu
Global Citizen Schools, Zuzanną Chyła
[email protected]

similar documents