,,Nasze odpady** * problem lokalny czy globalny?

Report
Każdy z nas, każdego dnia ,,produkuje’’ ogromne ilości
odpadów. Nie zdajemy sobie sprawy z tego jak ogromny
wpływ mają one na nasze zdrowie. Przeciętny człowiek
przez całe swoje życie ,,produkuje’’ 600 razy więcej śmieci
niż sam waży. Na wysypiska każdego dnia trafiają tony
odpadów, które rozkładają się przez wiele lat
zanieczyszczając Ziemię. Co zatem musimy zrobić, by
zapobiegać składowaniu śmieci na wysypiskach?
Niesegregowane śmieci są wywożone na
wysypiska. Zachodzi tam proces segregacji.
Odpady są dzielone na te do ponownego
przetwórstwa oraz do zostawienia ich tam w celu
samoistnego zniszczenia przez przyrodę. Zdarza
się, że nasze nieposegregowane odpady trafiające
na wysypiska śmieci trafią do nowoczesnej
sortowni, są bardzo małe. Rozkładającym się
śmieciom towarzyszy przykry zapach oraz
powstanie związków chorobotwórczych.
27
TAK
NIE
104
Na terenie naszej gminy dostrzegłyśmy problem
składowania śmieci na tzw. ,,dzikich wysypiskach’’
oraz spalania ich na terenach własnych posesji.
Mieszkańcy uważają, że takie wyjście z sytuacji jest
oszczędne. Tak naprawdę wydają masę pieniędzy
na zakup leków na choroby, które są wywoływane
także przez rozkład odpadów. Produkty spalania
śmieci są transportowane do atmosfery i mają zły
wpływ na nasz układ oddechowy.
Ludzie nie zwracają uwagi na tworzywo z jakiego
wykonany jest produkt, który kupujemy w sklepie.
Wyrzucamy puste opakowanie po nim do śmietnika
nie dając mu żadnych szans na przetworzenie go do
postaci pierwotnej. Chociaż każdy z nas wie, że jeżeli
śmieci mniej to Ziemi lżej to i tak nie do końca
stosujemy się do tej zasady w życiu. Robiąc zakupy
powinniśmy zwracać uwagę na produkty, na których
widnieje znak powtórnego przetwórstwa.
Znak ten jest umieszczony
na opakowaniach
wielokrotnego użytku. Jest on
graficzną formą deklaracji
producenta o spełnieniu
wymagań w zakresie
możliwości wykorzystania
materiału do recyklingu.
Niektórzy mieszkańcy naszej gminy nie zdają
sobie sprawy z tego jakim zagrożeniem dla naszego
zdrowia są wyrzucane do ,,zwykłych’’ koszy na śmieci
baterie. Zawierają one szkodliwe substancje takie jak
kadm i rtęć, dlatego też powinny być wyrzucane do
specjalnych kontenerów do tego przeznaczonych.
Substancje zawarte w bateriach zanieczyszczają nasze
środowisko oraz zagrażają naszemu zdrowiu.
28
do specjalnych
kontenerów
do kosza na śmieci
19
inne
84
Aby zmniejszyć ilość odpadów organicznych
wyrzucanych do śmietnika należy zainwestować we
własny kompostownik. Jest on ekologicznym
sposobem utylizacji odpadów takich jak na przykład
obierki. Rozkładające się odpady nie zanieczyszczają
środowiska i są bezpieczne dla naszego zdrowia.
Dodatkowo mogą być użyte jako biopaliwo do
nawożenia gleby.
TAK
63
NIE
68
Jedni z najbardziej znanych przedsiębiorców w naszej gminie. Od lat prowadzą
przetwórstwo drzewne i są w stanie powiedzieć wszystko na temat produkcji wyrobów z drewna, a
także odpadów, które są głównym tematem debaty.
Arleta Mateja i Gabriela Mazur: Jakie rodzaje odpadów są ,,produkowane” na terenie tego zakładu?
Państwo Gerlach: Na terenie naszego zakładu ,,produkowane’’ są zrzyny oraz trocina.
A.M i G.M: W jaki sposób segregowane są odpady?
P. G. : No tak, segregujemy zrzynę osobno i trociny osobno. Trocina jest składowana w kontenerach.
Zrzyna także jest składowana w kontenerach. Tniemy ją na krótko gilotyną, żeby było dobrze nią
palić.
A.M. i G.M. : Czy odpady są wykorzystywane ponownie, jeśli tak to w jaki sposób?
P. G. : Raczej są wykorzystywane ponownie dla firm. Trocina jest biopaliwem dla elektrociepłowni.
Zrzyna sprzedawana jest ludziom do opału. Ewentualnie zrzyna wędruje do mieleckiej firmy SILVA Mielec, która rozdrabnia zrzynę i stosuje do produkcji płyt, najczęściej do produkcji tzw.
płyty paździerzowej.
A.M. i G.M. : Czy ,,produkcja” odpadów jest opłacalna?
P. G. : ,,Produkcja” odpadów nie może być nazywana produkcją, ponieważ powstają one w wyniku
produkcji innych wyrobów. Przypadkowa produkcja odpadów jest korzystna dla naszej firmy.
Dawniej był problem z trociną, której nie można było wykorzystać. Dzisiaj trocina stosowana jest
do opalania w piecach automatycznych do trocin. Dzięki temu ogrzewane są domy i zakłady,
dlatego zapotrzebowanie na trocinę wzrosło. Zakład ogrzewany jest właśnie w ten sposób. Zyski ze
sprzedaży trocin są na tyle wysokie by można było nazwać je opłacalnymi. Zrzyna i trociny są
opłacalne nie jako produkt, tylko po prostu jako wynikający z produkcji odpad.

similar documents