Dogonić Marzenia - zsostrorog.edu.pl

Report
Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć
i ryzykować, aby spełniać swoje marzenia.
I starają się robić to jak najlepiej.
-Paulo Coelho
 Opiekun: p. K. Perz
 Członkowie: M. Kulecka, D. Konieczny,
M. Heliasz, K. Woźna, I. Kaczmarek, M. Roda.
Dorośli
20
18
Tak
Nie
16
14
12
1.Czy masz
marzenia?
10
TAK
8
NIE
6
4
SP
2
0
20
1.Czy
masz
marzenia
?
TAK
15
10
1
25
20
15
10
5
NIE
0
1
2
3
2
3
Gimnazjum
1.Czy masz
marzenia?
TAK
5
0
NIE
Dorośli
12
Tak
Nie
Nie wiem
10
8
6
4
2
0
12
10
8
6
4
2
0
2.Czy szkoła
pomaga w
realizacji
marzeń?
SP
TAK
NIE
NIE WIEM
Gimnazjum
14
12
10
8
6
4
2
0
2.Czy szkoła
pomaga w
realizacji
marzeń?
TAK
NIE
NIE WIEM
14
12
10
8
6
4
2
0
Bo muszę/musiałem
By się rozwijać i realizować marzenia
By zdobyć dobre wykształcenie i zawód
Inne…
9
SP
Gimnazjum
8
7
6
5
4
3
2
1
0
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dorośli
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Brak czasu
Problemy finansowe
Brak możliwości do rozwijania swoich zainteresowań
Inne...
SP
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
Dorośli
Gimnazjum
16
14
12
10
8
6
4
2
0
Duża
Średnia
Mała
Brak
SP
14
12
10
8
6
Gimnazjum
12
4
2
0
10
6.Jaka jest
rola marzeń
w Twoim
życiu?
8
6
4
2
0
6.Jaka jest
rola marzeń
w Twoim
życiu?
Duża
Średnia
Mała
Brak
Duża
Średnia
Mała
Brak
Dorośli
8
7
6
5
4
3
2
1
0
6.Jaka jest
rola
marzeń w
Twoim
życiu?
Duża
Średnia
Mała
Brak
SP
14
Tak
Nie
12
10
8
6
7.2
7
6.8
2
7.Czy często
rezygnujesz ze
swoich marzeń?
Gimnazjum
TAK
7.Czy często rezygnujesz
ze swoich marzeń?
14
6
5.4
18
16
6.2
5.6
NIE
0
20
5.8
TAK
4
Dorośli
6.6
6.4
7.Czy często
rezygnujesz
ze swoich
marzeń?
12
NIE
10
TAK
8
6
4
2
0
NIE
Dorośli
4.5
3.5
Niepowodzenia w szkole
3
Problemy zawodowe i zdrowotne
2.5
12
10
1.5
Gimnazjum
8.Dlaczego
rezygnujesz ze swoich
marzeń
edukacyjnych?
Brak wiary w siebie i
swoje możliwości
0
0.5
10
Niepowodzenia w
szkole
Problemy zawodowe i
zdrowotne
0
SP
7
8.Dlaczego rezygnujesz ze
swoich marzeń
edukacyjnych?
Brak wiary w siebie i
swoje możliwości
6
Niepowodzenia w szkole
9
8
4
2
Problemy zawodowe
i zdrowotne
1
8
6
Niepowodzenia w
szkole
2
Brak wsparcia ze strony bliskich i znajomych
14
8.Dlaczego
rezygnujesz ze
swoich marzeń
edukacyjnych?
Brak wiary w siebie i
swoje możliwości
4
Brak wiary w siebie i swoje możliwości:
5
4
3
2
1
0
Problemy zawodowe i
zdrowotne
Brak wsparcia ze strony
bliskich i znajomych
SP
12
Marzenia
Szkoła
Rodzina
Przyjaciele
Inne...
10
8
6
4
2
0
Dorośli
14
12
14
12
10
10
8
8
6
6
4
2
4
0
2
0
Marzenia
Szkoła
Rodzina
Przyjaciele
Inne…
Gimnazjum
18
Tak
Nie
10
8
14
12
Gimnazjum
8
10.Czy nauczyciele
pomagają ci w
realizowaniu
marzeń i motywują
Cię do pracy?
6
TAK
0
12
4
0
TAK
10
6
2
10.Czy nauczyciele
pomagają ci w
realizowaniu
marzeń i motywują
Cię do pracy?
16
14
12
SP
NIE
10
8
6
NIE
4
2
Dorośli
10.Czy nauczyciele
pomagają ci w
realizowaniu marzeń i
motywują Cię do pracy?
TAK
4
2
0
NIE
 Świat należy do ludzi, którzy mają odwagę marzyć i ryzykować, aby spełniać
swoje marzenia. I starają się robić to jak najlepiej.
-Paulo Coelho
 W ramach projektu edukacyjnego „Dogonić Marzenia” przeprowadziliśmy -
wśród nauczycieli, rodziców i uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum –
ankietę. Zadaliśmy w niej jedno pytanie otwarte i dziewięć pytań zamkniętych.
Na pytanie otwarte: W jaki sposób pomaga w realizacji marzeń? – większość
ankietowanych nie udzieliła odpowiedzi. Z pozostałych odpowiedzi wynika
jednak, że niemal wszyscy mamy marzenia.

Dokonując analizy ankiet przeprowadzonych wśród osób uczęszczających
do szkoły podstawowej zauważyliśmy, iż w ich opinii szkoła pomaga w realizacji
marzeń. Ankietowanym w tej grupie wiekowej zależy na zdobyciu wykształcenia
oraz zawodu. Twierdzą oni również, że marzenia odgrywają istotną rolę w ich
życiu, dlatego nie chcą z nich rezygnować. Mimo to wyżej niż marzenia stawiają
oni w życiu rodzinę. Uczniowie szkoły podstawowej twierdzą, że często brakuje
im wolnego czasu, który można by poświęcić na realizację marzeń. Nie mniejszy
problem stanowi brak wiary we własne możliwości. Jednak wskazali oni na to,
że istnieją osoby motywujące ich do pracy, a są nimi nauczyciele.
 Badania przeprowadzone wśród gimnazjalistów dowodzą, że nie każdy z nich
posiada marzenia! Większość z nich chodzi do szkoły z obowiązku – ”bo musi”.
Twierdzą, że nic ani nikt do pracy ich nie motywuje. Z drugiej jednak strony,
te same osoby przyznają, że nie chcą rezygnować z marzeń, bo odgrywają one
dużą rolę w ich życiu, co wskazuje na pewną sprzeczność z twierdzeniem,
że tych marzeń nie posiadają. Tym nie mniej o wiele ważniejsza od marzeń
jest dla nich rodzina i przyjaciele.

Każdy z dorosłych biorących udział w ankiecie przyznał, że ma marzenia,
a niektóre z nich zrealizował dzięki pomocy swoich nauczycieli jednak marzenia
odgrywają pośrednią rolę w ich życiu. Dorośli twierdzą, że często rezygnują
z realizacji marzeń z powodów finansowych, czego ani uczniowie szkoły
podstawowej, ani gimnazjaliści nie brali pod uwagę.
 Opiekunowie: p.

R. Mleczak,
p. P. Wojciechowski
Członkowie: Sz. Proch, O. Obara, A. Bartoszak,
W. Cyraniak, J. Zych.
 Do jakiej szkoły chodziłaś?
 Po ukończeniu gimnazjum w Ostrorogu rozpoczęłam naukę w




VI Liceum Ogólnokształcącym im. Ignacego Jana
Paderewskiego w Poznaniu.
Czy szkoła pomogła Ci w zdobyciu sukcesu?
Szkoła z pewnością odegrała dużą rolę w osiągnięciu sukcesu.
Uważam jednak, że najważniejsza jest własna praca i
wytrwałość w dążeniu do celu.
Jakie jest Twoje największe marzenie związane z
Twoim hobby?
Interesuję się ekologią, dlatego w przyszłości chciałabym
prowadzić kontrole stanu środowiska naturalnego lub
pracować przy projektowaniu i nadzorowania technologii
przyjaznych dla otoczenia.
 Największym Twoim sukcesem jest…
 Mam nadzieję, że największe sukcesy jeszcze przede mną .






Jednak jestem dumna z przyznania mi stypendium Prezesa Rady
Ministrów i dostania się na wymarzony kierunek studiów – Technologię
Ochrony Środowiska na Politechnice Poznańskiej.
W jaki sposób nauczyciele motywowali Cię do osiągnięcia
sukcesu?
Nauczyciele rozbudzali we mnie chęć pogłębiania wiedzy, przynosili
dodatkowe materiały, zawsze służyli pomocą
w przygotowywaniu się do różnych konkursów i projektów,
a także poświęcali mi swój czas.
Kto jest dla Ciebie autorytetem?
Wiele osób jest dla mnie autorytetem w różnych dziedzinach oraz
aspektach życia. Podziwiam osoby, dla których pasja jest sposobem na
życie.
Ile miałaś lat, gdy osiągnęłaś swój pierwszy sukces?
Od najmłodszych lat osiągałam sukcesy na szczeblu szkolnym,
ale moim pierwszym większym sukcesem było zajęcie III miejsca
w Powiatowym Konkursie Języka Niemieckiego, gdy miałam 13 lat.
 Do jakiej szkoły chodziłeś?
 Chodziłem do szkoły podstawowej i gimnazjum w Ostrorogu, aktualnie
chodzę do Technikum Logistycznego w Zespole Szkół nr 3 w Szamotułach.
 Czy szkoła pomogła Ci w zdobyciu sukcesu?
 Zdecydowanie tak. Gdyby nie presja wywierana przez nauczycieli na dobre
wyniki w nauce, nigdy bym się nie nauczył pogodzić treningów ze szkołą,
a udaje mi się to do dzisiaj.
 Jakie jest Twoje największe marzenie związane z Twoim hobby?
 Kiedyś to była gra w 2 lidze, teraz to już nieaktualne.. Nie wiem, może teraz
debiut w 1 lidze lub udział w Mistrzostwach Polski Seniorów. Jeszcze wiele
godzin przy stole przede mną.
 Największym Twoim sukcesem jest…
 Ciężko powiedzieć. Na pewno ważne jest dla mnie zdobycie Indywidualnego





Mistrzostwa Wielkopolski Szkół Ponadgimnazjalnych w zeszłym roku szkolnym.
Zdobycie 2 miejsca w Mistrzostwach Wielkopolski LZS Seniorów w 2011 roku
i 2 miejsce w turnieju ASÓW TOP 8 Juniorów w 2009 rok, myślę, że to kilka
z ważniejszych sukcesów.
W jaki sposób nauczyciele motywowali Cię do osiągnięcia sukcesu?
Jeśli chodzi o nauczycieli to motywowali mnie najwięcej wuefiści, a w
szczególności trener. Zachęcali mnie do treningów, zwłaszcza, gdy nie było formy
i nie chciało się trenować.
Kto jest dla Ciebie autorytetem?
Jeśli chodzi o sport, to na pewno piłkarz Raul Gonzalez, jego pracowitość,
sumienność, ambicja, poświęcenie dla zespołu i dla tego co robi imponuje
mi i staram się do tego dążyć.
Ile miałeś lat, gdy osiągnęłaś swój pierwszy sukces?
 Szczerze to nie mam pojęcia. Trenuje już prawie 13 lat, ale myślę, że za
małolata sukcesem były dla mnie zwycięstwa w zawodach o niskiej randze.
Aktualnie sukcesem dla mnie jest to, że mogę trenować, poznawać nowych
ludzi na zawodach, grać z nimi i być częścią tej świetnej dyscypliny sportu.
 Opiekun: p. A. Karge
 Członkowie: A. Świniarska, P. Rój,
P. Kassaraba, I. Wójtowicz, J. Stróżniak.
Grupa III miała za zadanie napisać
wypracowanie i wykonać plakat, który
widać na kolejnym slajdzie prezentacji.
 Mając lat piętnaście trudno przewidzieć, kim będziemy za kilkanaście
lat. Mogę powiedzieć, ze chcę być aktorką, nauczycielką, ale tak
naprawdę nie wiem, jak potoczy się moje życie. Wszystko może się
zmienić.
Mając lat pięć, na pytanie „Kim chcesz być?” odpowiadaliśmy:
modelką, żołnierzem lub – tak jak ja – księżniczką. Na to samo
pytanie w wielu lat dziesięciu odpowiadaliśmy już, że : zawodowym
piłkarzem, gwiazda Hollywood lub – jak ja – projektantka mody.
Nasze odpowiedzi były absurdalne, ale przekonujemy się o tym
teraz, po upływie kilku lat.
Dzisiaj wiemy, że plany dotyczące przyszłości mogą ulegać zmianie,
zmieniają się też nasze marzenia. Często chcemy połączyć te
marzenia z czymś pożytecznym. Z upływem czasu – proste z pozoru
pytanie o przyszłość, staje się bardziej skomplikowane. Widzimy, że
świat daje nam wiele możliwości, ale sztuką jest dokonać właściwego
wyboru, by nie żałować.
 Jestem uczennicą klasy trzeciej gimnazjum i przede mną jedna z
ważniejszych decyzji do podjęcia – wybór szkoły średniej. Wiąże się z tym
wiele obaw i wątpliwości...
Marzę o tym, by dzięki odpowiedniej edukacji i rozsądnym wyborom,
w przyszłości moc zrealizować swoje młodzieńcze marzenie i pracować
z małymi dziećmi, być może otworzyć własne przedszkole.
Uważam, że praca z dziećmi jest czymś cudownym. Uwielbiam patrzeć,
jak wszystkiego się uczą, , pomagać im we wszechstronnym rozwoju.
Podoba mi się to, w jaki sposób dzieci postrzegają świat. Mają w sobie
tyle pozytywnej energii i chęci do życia. Potrafią obdarzać bezinteresowna
miłością, są szczere.
Wierzę, że dzięki nauce i wierze w swoje marzenia spełnią się moje
oczekiwania.
 W przyszłości bardzo chciałabym zostać farmaceutką.
Wiem, że jest to trudny zawód, ale wierzę,
że podejmę to wyzwanie i mu sprostam.
Moją pasją jest również taniec, dlatego chciałabym
ukończyć w przyszłości kurs instruktora fitness.
Sądzę, że możliwe jest pogodzenie pracy zawodowej,
która daje satysfakcję, z pasją, która można
przekazywać innym.
Będę dążyła do realizacji tych celów, by móc kiedyś
powiedzieć, że czuję się spełniona i szczęśliwa.
 Po skończeniu wybranych szkół i zdobyciu zawodu,
pragnę założyć rodzinę. Będę dbał przede wszystkim
o to, by żadnemu z jej członków nigdy nie zabrakło
szczęścia oraz miłości.
A gdy dożyję sędziwego wieku , będę pragnął tylko
jednego – patrzeć jak rosną i uczą się moje wnuki.
A jeśli umrę przedwcześnie – czego nie chcę –
to moje ostatnie spojrzenie chciałbym skierować
na rodzinę, a w myślach na rodziców. O takiej
przyszłości marzę.
 Opiekun: p.

L. Juś
Członkowie: S. Bartkowiak, A. Ciozda, R. Banas,
S. Mańczak, Ż. Kucharczyk, Sz. Kapłon.
Grupa IV przygotowała prezentacje
multimedialną, która podsumowuje pracę
innych grup.
 Opiekunowie: p. M. Michalak, p. I. Mieńko
 Członkowie: P. Proch, P. Margazyn, J. Sroka,
J. Rybarczyk, D. Łabojewski.
 Grupa V przygotowała piękne dekoracje, które
ozdabiają naszą szkołę z okazji Dnia Edukacji
Narodowej oraz przygotowali akademię
z okazji tego święta.
Dzięki aktywnej pracy w projekcie
zauważyliśmy, że mimo wszystko
warto mieć marzenia
i w pełni wykorzystywać etap
edukacji by je realizować.

similar documents