Czy autorytety s* nam potrzebne?

Report
Dominika Marciniak
i
Aleksandra Adamczyk
klasa IIa
Wzór do naśladowania
 Waga autorytetu
 Co to jest autorytet i kto może nim być?
 Życie
 Autorytet
 Podsumowanie

Człowiek w swoim życiu nieustannie boryka się
z problemami. Niektóre dotyczą codziennych
spraw, inne są wręcz życiowymi tragediami.
Jednostka ludzka często jest na tyle słaba, ze nie
potrafi
poradzić
sobie
z
niezrozumiałą
rzeczywistością, szuka wyjaśnień. Stara się
odnaleźć najważniejsze wartości i kierować
się nimi w swoim życiu. Mimo, że obdarzona jest
rozumem, duszą i własną wolną wolą, łatwiej jest
postępować podobnie jak druga osoba.
Trzy czwarte Polaków uważa, że autorytety są potrzebne.
Najważniejsze z nich według pytanych to:
Rodzice
Jan Paweł II
Dziadkowie
Małżonek
Nauczyciel
Osoby publiczne,…
Inna osoba z rodziny
Przyjaciel
Przełożony
Rodzeństwo
Dzieci
0%
oznaczenie
procentowe
20%
40%
60%


Autorytet jest to osoba, z której inni biorą przykład,
próbują się na jej wzór kształtować.
Autorytetem może być osoba sławna, wywyższająca
się poziomem inteligencji, osoba o ciekawym
usposobieniu, osoba wpływowa. Może to być też
osoba która imponuje innym swoim zachowaniem,
niekoniecznie dobrym .
Wśród młodzieży szerzy się agresja, brakuje jej
autorytetów, zapracowani rodzice nie zdają
sobie sprawy z tego, jak istotna jest każda
chwila spędzona z dziećmi. Ludzie, zmagając
się z trudami codziennego życia, stają się coraz
bardziej obojętni, nieprzyjaźni i pozbawieni
optymizmu. Do tego przestali dawać, coraz
więcej biorąc i żądając od życia.
Ktoś, kto budzi w nas podziw i uszanowanie, jest
każdemu z nas bardzo potrzebny. Przede wszystkim
podpowiada on nam jak powinniśmy postępować
nawet w wydających się nie do rozwiązania
sytuacjach.
Autorytety odgrywają w naszym życiu znaczną rolę.
Pomagają odnaleźć właściwą drogę, szczególnie
w dzisiejszych czasach, kiedy tak łatwo jest się
zagubić wśród ciągle szerzącego się zła. Dlatego
właśnie nasza odpowiedź na to pytanie jest
twierdząca.

similar documents