Zaj*cia fakultatywne

Report
Zajęcia fakultatywne
Wydział Lekarski
Rok IV
Warunki konkursu
• Przedmiotem konkursu jest organizacja zajęć
fakultatywnych
• Jednostka ubiegająca się o ich prowadzenie
powinna posiadać wystarczającą kadrę,
możliwości lokalowe i czasowe do zapewnienia
sprawnego przebiegu zajęć;
• Zajęcia nie mogą kolidować z programem zajęć
obowiązkowych
• Student ma obowiązek realizacji 3 fakultetów (2
seminaryjnych i 1 seminaryjno-ćwiczeniowego)
Przykładowa tematyka zajęć
• Powtórzenie/poszerzenie wiedzy nabytej w
trakcie zajęć klinicznych na III i IV roku studiów;
• Wybrane problemy z zakresu nauk
podstawowych, szczególnie dla studentów
planujących pracę naukowo-badawczą;
• Warsztaty poświęcone nabywaniu kompetencji
miękkich np. w zakresie relacji lekarz-pacjent;
Czekamy na ciekawe pomysły prowadzących
Opis zajęć
• Czas trwania każdego z zajęć: 25 godzin
• Projekty zajęć mogą przybrać dwie formy:
• Zajęcia seminaryjne (w grupach 24- osobowych,
preferowane dla przedmiotów nieklinicznych)
• Zajęcia seminaryjno-ćwiczeniowe ( seminaria w
grupach 24- osobowych, ćwiczenia w 6-cio
osobowych, proporcja godzin seminaryjnych do
ćwiczeniowych 10: 15) – zajęcia preferowane dla
przedmiotów klinicznych.
• Limit grup: ustalany przez kierownika jednostki
Sprawy organizacyjne
• Wypełnione karty przedmiotu w języku
polskim i angielskim należy przesłać na adres:
[email protected]
• Termin nadsyłania propozycji: 31 stycznia 2014
• Termin ogłoszenia wyników konkursu: 28
lutego 2014
• Rekrutacja studentów on-line: 31 marca 2014
• Termin zajęć: maj-czerwiec 2014

similar documents