1.1 beoordelen met behulp van rubrics

Report
BEOORDELEN MET BEHULP VAN
RUBRICS
Olaf Krings (docent ne) en Gijs Verbeek (docent bi
en nlt)
Marnix College, Ede

Met dank aan:
Materiaal van Dhr. A. van der Kaap
 SLO (Stichting Leerplanontwikkeling)

PROGRAMMA
Starter met behulp van Kahoot
 Het beoordelen van vaardigheden
 Wat is een rubric?
 Voorbeeld van een rubric
 Voordelen van een rubric
 Bekijken rubric onderzoeksverslag biologie 5V
 Zelf een rubric maken
 Vragen / opmerkingen

HET BEOORDELEN VAN VAARDIGHEDEN
Er is bijna geen leerling die een onvoldoende
haalt voor een praktische opdracht
 Leerlingen weten onvoldoende wat er precies van
hen bij een praktische opdracht verwacht wordt
 Docenten vinden het lastig om vaardigheden juist
te beoordelen
 Het is voor een docent lastig om juiste feedback
te geven
 Leerlingen hebben vaak geen inzicht in de
kwaliteit van hun prestaties (bijv. verslag)


Het beoordelen van vaardigheden gebeurt vaak
Intuïtief
 Naar aanleiding van een lijstje met criteria
 De ‘stapeltjes’-methode
 Anders, namelijk …

Het probleem is niet altijd het geven van het cijfer,
maar docenten zien op tegen de discussie met de
leerlingen.
Conclusie
Het beoordelen van vaardigheden is subjectiever
dan het beoordelen van kennis
WAT IS EEN RUBRIC?


In een rubric staan de beoordelingscriteria en het
bijbehorende gedrag, vaak in tabelvorm,
uitgeschreven.
Voorbeeld van een rubric
VOORDELEN VAN EEN RUBRIC
Objectiever
 Rubric geeft meer houvast (voor docent, leerling
en ouders)
 Geeft handvatten voor discussies met leerlingen


Bekijken Rubric Beoordeling PO Biologie 5V
ZELF EEN RUBRIC MAKEN
Zorg voor een duidelijke leerstof
 Maak of herschrijf een opdracht
 Ontwerp de rubric



bepaal de criteria (denk naast vakinhoud ook
bijvoorbeeld aan taalverzorging,
presentatievaardigheden, samenwerking, etc.)
maak een puntenverdeling
LET OP: Het kost tijd om een eerste rubric te maken.
Deze energie win je later terug.
VRAGEN / OPMERKINGEN

Stelling:
‘Een rubric is een hulpmiddel om de
vaardigheden op school op een hoger peil te
brengen’
EINDE

Dank voor uw aandacht

similar documents