Programma - Biodiversiteitstoets.be

Report
Symposium Biodiversiteitstoets
29 september 2014
13u00: Onthaal met koffie
13u30: Inleiding (Dhr. Dirk Buysse - dienst leefmilieu provincie)
13u40: Lezing 1: Waarom het loont om te investeren in groen
(Dhr. Steven Broekx - VITO)
14u20: Lezing 2: Een toetsingsinstrument als hulpmiddel voor
biodivers groen (Dhr. Leon Brabers - VHM)
15u00: Koffiepauze
15u30: Lezing 3: Eerste praktijkervaringen met de
biodiversiteitstoets (Dhr. Luc Wallays - Omgeving)
16u10: Lezing 4: Voorbeelden uit de praktijk
(Mevr. Els Huigens - Fris in het Landschap)
17u00: Slotwoord door gedeputeerde voor leefmilieu
provincie Vlaams-Brabant (Mevr. Tie Roefs)

similar documents