hier ook te bekijken - Protestantse gemeente `t Harde

Report
Gemeenteberaad Jeugdwerk
2 april 2014
Visie jeugdwerk
• Het jeugdwerk wil jongeren uit de gemeente
uitnodigen tot de verbondenheid met God,
door Jezus Christus, de verbondenheid met de
gemeente en met de wereld, in de hoop dat
jongeren deze verbondenheid leren kennen en
ervaren en dat zij deze een plaats zullen geven
in hun leven.
Jeugdraad
• Wie?
– Miranda van der Weide
– Alie Cornelissen
– Ruud Hendriks
– Erna Weeren
– Brenda Kurk
– Roland van Dragt
– Petra Baars
Jeugdraad
• Wat? Coördineren van het jeugdwerk
– Kinderoppas
– Kinderkerk ‘De Ark’
– Club
– Kerkkamp
– Jeugdkerk
– Rock Solid
– Youth Alpha
Kinderoppas
•
•
•
•
Voor de allerkleinsten
2 oppas en een ‘assistent’
Gemiddeld ca. 8 kinderen
Speelgoed, wipstoeltjes etc. aanwezig
• Nieuwe oppas mag zich altijd aanmelden!
Korte Kinderkerk
Iedere zondag behalve op:
• de 2e zondag per maand (= lange kinderkerk)
• gehandicaptendienst
• Gezinsdiensten zoals 1e kerstdag, 1e paasdag
• Overstapdienst
Materiaal Kinderkerk:
Kind op zondag
Kleur in de kerk
Luisteren naar dhr. De Groot
Bezoek aan de voedselbank
Van Kinderkerk
naar Jeugdkerk
Lange kinderkerk
• 1 x per maand
• Alle groepen bij elkaar
• Start om 09.30 uur
• Contact met ouders
• Thema los van
leesrooster en kind op
zondag
• Ander
voorbereidingsmateriaal
• Keuze uit drie
verschillende
verwerkingen (knutsel,
drama, spel)
Club
•
•
•
•
Voor kinderen van de basisschool
Gemiddeld 1 x per 2 weken
Doel: God en elkaar beter leren kennen
Knutselen, spelletjes, etc.
• Dringend behoefte aan extra leiding!
Kerkkamp
•
•
•
•
1 x per jaar in juni
Bovenbouw lagere school
Thema
Ook voor kinderen van buiten onze kerk
Jeugdkerk
Doelgroep: eerste klassen middelbare school
Frequentie: eerste zondag van de maand
Duur: hele kerkdienst
Opkomst: gemiddeld ca. 8 j/m
Begeleiding: 3 vrijwilligers
Methode: wisselend
Aanbod: (inter-)actief programma gerelateerd aan een
thema.
Gezelligheid: start en afsluiting seizoen, Sinterklaas
Wat is Rock Solid?
 Gezelligheid
 Spelletjes
 Relaxen
 Praten over God
 Andere tieners leren kennen
 Opkomst: gemiddeld ca. 10 jongeren
Het programma:
-
Welkom
Openers en spelen
Aankondigingen
Starter
Weerwoord
Praatje
-
Doe
Preek van de week
Megabite
Re:flect
Uitsmijter
Chill Out
En elke keer
een ander
thema
@ Home Programma’s:
-
Jongens & meiden apart
Gevoelige onderwerpen
Afwijkende programma’s
Waar? Bij iemand thuis
De leiding:
Liza
&
Eugenie
Sebastiaan
&
Lotte
Bennet
Naomi
Marlou
Wat willen wij bereiken?
H - Huis
A - Aandacht
R - Ruimte
T - Tijd
Waar en wanneer?
Youth Alpha
Protestantse Gemeente ‘t Harde
Wat is Youth Alpha?
•
•
•
•
•
•
•
Een cursus voor jongeren tussen de 15 en 18.
Kennismaken met het christelijk geloof.
Elke week samenkomen.
Eerst gezellig samen eten.
Daarna een inleiding over het onderwerp.
Vervolgens doorpraten in kleine groepen.
In 10 weken tijd en een weekend worden 15
thema’s besproken.
Alpha staat voor:
•
•
•
•
•
Alle mensen zijn welkom
Leren en lachen
Pizza of pasta
Helpen van elkaar
Alle vragen mogen gesteld worden
De thema’s.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1. Wie is Jezus
2. Waarom is Jezus aan het kruis gestorven?
3. Hoe kan ik zeker zijn van mijn geloof?
4. Bidden: waarom en hoe?
5. De Bijbel lezen: waarom en hoe?
6. Hoe leidt God ons?
7. Wie is de Heilige Geest?
8. Wat doet de Heilige Geest
9. Hoe kan ik vervuld worden met de Heilige
Geest?
Vervolg thema’s
• 10. Hoe kan ik het kwade weerstaan?
• 11. Waarom en hoe moeten we het anderen
vertellen?
• 12. Geneest God vandaag de dag nog?
• 13. Hoe zit het met de kerk?
• 14. Wat doe ik met de rest van mijn leven?
• 15. Het christelijk geloof: saai, onwaar en
achterhaald?
Waar en wanneer?
• Maranatha kerk
• Start: najaar 2014.
• Aanmelden als deelnemer of vrijwilliger
via: [email protected]
Kunnen we op u rekenen?
• Wat u voor ons kunt betekenen:
• Uw gebed voor de cursus en de deelnemers.
• We zoeken nog mensen die willen koken.
• Jongeren uit uw omgeving die tussen de 15 en 18
jaar zijn uitnodigen.

similar documents