Powerpoint informatieavond h3 en a3 - 29 september 2014

Report
Voorlichtingsavond H3/A3
29 september 2014
RGO Middelharnis
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
Opening
Samenwerken (P.W. van Groen)
Bevordering (R.J. Stellingwerff)
Profielen en profielkeuze (T. Mast)
Pauze 20.15 uur
Kennismaking met de mentoren
IN ‘T KORT
•
•
•
•
•
H3 en A3: op weg naar de 2e fase
Samenwerking
Verwachtingen
Hulp
Mentoren
OP WEG NAAR DE TWEEDE FASE
-
= Zelfstandig leren studeren
-
= Verantwoordelijkheid leren nemen
-
= Leren plannen
40-URIGE WERKWEEK
Stel:
30 lesuren per week
= 1500 min
= 25 klokuren
 Nog 15 klokuren zelfstudie,
thuis of op school
GOEDE SAMENWERKING
•
•
•
RGO (docenten, mentor, afdelingsleider)
Ouders / Verzorgers
Leerling
BEVORDERINGSRICHTLIJNEN
•
•
•
•
•
Gemiddelde van alle cijfers is tenminste
6,0
Maximaal twee onvoldoenden
Maximaal drie tekorten
Bij het cijfer drie: geen bevordering
Binnen Nederlands, Engels en wiskunde
maximaal één vijf
REKENEN
•
•
•
Telt vanaf het examen 2015-2016 mee
Bij het eindexamen maximaal één vijf
binnen de kernvakken (Nederlands,
Engels, wiskunde en rekenen)
http://www.beterrekenen.nl
RGO Middelharnis
VERLOF
•
•
Zie doorstroomschema op de site van de
RGO
Geen verlof tijdens toetsweken
(week 4, 13/14 en 26/27)
RGO Middelharnis
WERKWEEK
•
•
•
•
Berlijn/Barcelona/uitwisseling
havo4 en vwo5/ vwo4?
April/Mei 2016/2017
± €320,-/€400,-
HAVO 3 en VWO 3
De profielen
DECAAN T.MAST
Studie en loopbaanbegeleider
• Tweede fase
• Voorbereiden profielkeuze
• Oriënteren op vervolgopleidingen
• Na HAVO naar HBO
• Na VWO naar HBO of universiteit
HBO / UNIVERSITEIT
•
•
•
•
•
BAMA: Bachelor-Master structuur
Internationale titel hoger onderwijs
Bachelor HBO: 4 jaar
Bachelor universiteit: 3 jaar
Eventueel een Master
OPBOUW VAN EEN PROFIEL



Gemeenschappelijke deel
Profieldeel (4 vakken waarvan 1 of 2
kiezen)
Vrije deel:
Keuzevak
Profielwerkstuk 80 uur
Studie en loopbaanoriëntatie
Eventueel: extra vak
GEMEENSCHAPPELIJK DEEL
VWO
HAVO
Nederlands
Nederlands
Engels
Engels
Culturele en kunstzinnige vorming
Culturele en kunstzinnige vorming
Maatschappijleer
Maatschappijleer
Lichamelijke opvoeding
Lichamelijke opvoeding
Algemene Natuurwetenschappen
Duits of Frans
WELKE PROFIELEN ZIJN ER?
•
•
•
•
Cultuur en Maatschappij (C&M)
Economie en Maatschappij (E&M)
Natuur en Gezondheid (N&G)
Natuur en Techniek (N&T)
(Indeling getoonde vakkenkeuze onder voorbehoud)
PROFIELDEEL C&M
VWO
HAVO
Kunst (beeldende vormgeving)
Kunst (beeldende vormgeving)
Geschiedenis
Geschiedenis
Wiskunde C
Duits
Wiskunde A
Frans
Aardrijkskunde **
Aardrijkskunde **
Maatschappij-wetenschappen
Maatschappij-wetenschappen **
1 KEUZEVAK BIJ C&M
VWO
HAVO
Aardrijkskunde**
Aardrijkskunde **
Duits
Duits
Economie
Economie
Frans
Frans
Informatica **
Informatica **
Maatschappijwetenschappen
Maatschappijwetenschappen **
Management en Organisatie
Wiskunde A
PROFIELDEEL E&M
VWO
HAVO
Economie
Economie
Geschiedenis
Geschiedenis
Wiskunde A
Wiskunde A
Wiskunde B
Aardrijkskunde **
Aardrijkskunde **
Maatschappijwetenschappen
Maatschappijwetenschappen **
Management en Organisatie
Management en Organisatie
1 KEUZEVAK BIJ E&M
VWO
HAVO
Aardrijkskunde **
Aardrijkskunde **
Duits
Duits
Frans
Frans
Informatica **
Informatica **
Kunst (beeldende vormgeving)
Kunst (beeldende vormgeving)
Maatschappijwetenschappen
Maatschappijwetenschappen **
Management en Organisatie
Management en Organisatie
PROFIELDEEL N&G
VWO
Havo
Biologie
Biologie
Scheikunde
Scheikunde
Wiskunde A
Wiskunde A
Wiskunde B!
Wiskunde B!
Aardrijkskunde **
Aardrijkskunde **
Natuurkunde!
Natuurkunde!
Natuur,Leven & Technologie ***
Natuur,Leven & Technologie ***
1 KEUZEVAK BIJ N&G
VWO
HAVO
Aardrijkskunde **
Aardrijkskunde **
Economie
Bewegen, sport , maatschappij ***
Informatica **
Duits
Kunst (beeldende vormgeving) ***
Economie
Natuurkunde!
Frans
Natuur, leven & technologie ***
Informatica **
Natuurkunde!
Natuur, leven & technologie ***
PROFIELDEEL N&T
VWO
HAVO
Natuurkunde
Natuurkunde
Scheikunde
Scheikunde
Wiskunde B
Wiskunde B
Informatica **
Informatica **
Natuur, leven & technologie ***
Natuur, leven & technologie ***
Wiskunde D **
1 KEUZEVAK BIJ N&T
VWO
HAVO
Biologie
Bewegen, sport, maatschappij ***
Economie
Biologie
Informatica **
Economie
Kunst (beeldende vormgeving) ***
Informatica **
Natuur, Leven & Technologie ***
Natuur, Leven & Technologie ***
Wiskunde D **
KEUZE BEGELEIDING
•
•
•
•
•
•
•
Folders en brochures in de mediatheek
(decanaatkast)
Open dagen
Voorlichting nieuwe vakken (leerlingen)
Voorlichtingsavond profielkeuze 2 maart 2015, met
informatie over nieuwe vakken(ouders en
leerlingen)
Voorlopige keuze maken
Opslaan in DeDecaannet
Definitieve keuze maart 2015
KIES ZELF!
•
•
•
•
Overleg met je mentor en decaan
Luister naar adviezen van huidige
docent(en)
Overleg met je ouders
Kijk naar jezelf!
•
•
•
Niet naar een andere leerling
Niet naar docent
Rgohavovwo.dedecaan.net (site)
VRAGEN?
•
•
•
kamer 232
Mail: [email protected]
Tel.0187-482777
MENTOREN
H3
•
•
•
•
Dhr. A. Abou-Ayasha
Dhr. B. Yandere
Dhr. M. Ringenaldus
Dhr. F. Veldhoen
lok 142
lok 142
lok 146
lok 148
A3
•
Dhr. J. de Groot
•
Mevr. E. van Peperstraten
lok 134
lok 136

similar documents