PowerPoint-presentatie

Report
Belang van diepgaand onderzoek
Belang van ongevalsanalyse
• Juridische belang
• Aansprakelijkheid
• Deviant gedrag als (mede-)oorzaak?
• Wetenschappelijk belang
• Welke elementen verhogen de kans op een ongeval?
Diepteonderzoek van ongevallen
gedrag
Omgeving
voertuig
3
Diepteonderzoek van ongevallen
IMPACT
Fasen benadering
Reacties
- Voertuig
- Gebruikers
- Omgeving
Algemene toestand
Breekpunt
-
Omgeving
Voertuig
gebruiker
4
Functionele analyse…
attitude
Subjectieve
norm
Inschatting
zelfcontrole
intentie
Wegbeeld
Verkeersituatie
zien
diagnose
beslissen
handelen
Stand van zaken - BIVV
2014
• 2de wetsvoorstel “accidentologie”
2013
• ‘doden op autosnelwegen’
• MOTAC functionele fouten opzoeken
2012
• BLAC-studie (vrachtwagens)
2009
• BART-studie (scenariomethode)
2008
• 1ste wetsontwerp “accidentologie”
2002
• Staten-Generaal Verkeersveiligheid = startpunt
6
Stand van zaken – onze buren
CHALMERS
SWOV: themagericht
GIDAS: uitgebreide
database
IFSTTAR: ter plekke
7
Diepteonderzoek en forensisch onderzoek
• Belang van systematisch onderzoek voor ROI
Bestuurders betrokken bij een
letselongeval
Uit PV’s:
Allemaal getest? 63% in ongeval / 22% bij
ernstig ongeval
Hoeveel positief: 10,5%
Gewonde bestuurders in ziekenhuis
38,2% >0,5 promille
10,1% medicijnen/drugs
8
Diepteonderzoek en forensisch onderzoek
• Belang van systematisch onderzoek voor ROI
• Autopsie bij overleden bestuurders: specifieke
oorzaken?
• Technologisch onderzoek via voertuiggegevens
• Zwarte box is nu al aanwezig in elk voertuig
• Toenemende invloed van ICT
9
september2014
Wouter Van den berghe
Freya Slootmans
Ludo Kluppels

similar documents