Uitnodiging scholenschuif 17 december a.s

Report
Bezoek aan obs De Boemerang en obs De AkkerDijk
Op woensdag 17 december 2014 van 16.00-18.00 uur
Aan de raadsleden van de gemeente
Purmerend
• We nodigen u van harte uit voor het bezoek aan
de twee scholen binnen ons bestuur die
betrokken waren bij de scholenschuif in de
Purmer-Noord.
• De directeuren van De Boemerang en De
AkkerDijk leiden u graag rond in hun school en
informeren u over hun schoolontwikkeling.
• Namens de samenwerkende Colleges van Bestuur
OPSO SPOOR
Jelte de Graaf
Alina Kuiper
2
16.00 uur, welkom en ontvangst
op De Boemerang
• 16.00u ontvangst op De Boemerang
• 16.15u rondleiding op De Boemerang door
dhr. Dennis van Alfen
• 16.45u afsluiting van het bezoek
3
Van De Boemerang naar De AkkerDijk
• 17.00u De scholenschuif in PurmerendNoord, de aanleiding en het resultaat
• 17.15u Rondleiding door de school De
AkkerDijk door mw. Frieda Serné en de
naschoolse opvang De Driesprong
• 18.00u Afsluiting van het scholenbezoek
4

similar documents