3.1 Een inkijk in de dagelijkse rekenpraktijk

Report
Welkom
Welkom
namens
Dirk Megens, Henk Jansen en Marcel Broekman
3 rekendocenten uit verschillende onderwijsteams van
ROC Nijmegen
Waarom zijn we hier?
Op uitnodiging van de organisatie Etalageconferentie.
Rekengesprek intensiveringstraject Rekenen MBO.
• Goede resultaten voor de COE rekenen en
• Een ‘actieve’ projectorganisatie
Inhoud presentatie
Inkijkje geven in het rekenonderwijs van de
onderwijsteams:ICT, Brood en Banket, en Engineering
Resp.
1. Projectgroep Taal en Rekenen, algemeen
2. Henk
3. Dirk
4. Marcel
Inhoud presentatie vervolg
Een ieder zal zich nader voorstellen en vervolgens een
aantal goede rekenvoorbeelden geven.
Vorm presentatie: één richtingsverkeer naar jullie.
Vragen (liefst) op het eind van de presentatie.
Aantekeningen maken niet noodzakelijk
1. Projectgroep T&R
PG T&R:
• 1 x ICT, 1 x Taal en 1 x Rekendeskundige
3 sectorcoördinatoren
1 x projectleider.
• Start: 2010. einde: 2015
• Doel PG T&R
T&R onderwijs zodanig verbeteren dat examen T&R
voor studenten geen beletsel vormen om hun
diploma te behalen.
1. P.G. T&R vervolg
‘Sterke’ punten:
• Compacte groep, bestaande met
name uit docenten.
• Korte lijntjes primaire proces
Coördinatoren, coaches T&R
(facilitering!)
• Goede contacten MT’s en College van
Bestuur
1. P.G. T&R vervolg
“Resultaten” (tot nu toe):
• digitaal inschrijfsysteem COE,
• leerlijnen rekenen 2F en 3F,
• 4-jaarlijks kenniskringen rekenen
• Organiseren van rekentrainingen op
verschillende niveau’s (samen VMBO’s)
• Deskundigheidsbevordering docenten
(bijv. Etalageconferentie)
2. Henk en 3. Dirk
Nu de beurt aan Henk en Dirk.
Twee gewaardeerde rekencollega’s in ons ROC met
een behoorlijk verschillende manier van werken. Juist
hun op een aantal onderdelen verschillende manier
van aanpak van hun rekenlessen maakt het bijzonder
interessant voor jullie. Oordeel zelf.
Één overeenkomst is er: hun gedreven en gemotiveerde
aanpak.
Rekenen binnen team ICT,
opleidingen BOL 3 en BOL 4
Stelling:
Studenten lopen niet of niet zo
snel warm voor het vak rekenen
Actualiteit
Filmpjes
Raadsels
€ 2,30 voor 20 cl
€ 5,50 voor 35 cl
250 gr gesneden andijvie € 0,89
Voordeelverpakking:
500 gr gesneden andijvie € 1,89
Filmpje?
http://www.cabaretfilmpjes.nl/draadstaal/afrondenvideo_92481becf.html
Raadsel doen?
Studenten lopen niet of niet zo
snel warm voor het vak rekenen
Meer betrokkenheid, meer motivatie bij
studenten middels:
- Een strakke organisatie van de
rekenlessen
- Op gezette tijden eisen stellen
Toelichting a.d.h.v.
BOL 4 opleiding ICT.
Kaders:
- 3-jarige opleiding
- 3 x 45 min per week
- 1e helft leerjaar 2 stage
2e helft leerjaar 3 stage
Strakke organisatie rekenlessen
Klas 1:
- Hoofdzakelijk schriftelijk
- Werkboeken inleveren (A, B, A, B)
dus Get, M&M, Verh, Verb
Beoordeling: uitkomsten + berekeningen +
student heeft nagekeken, gecorrigeerd en z’n
fouten begrepen
- Per periode een domein/een domeintoets
- Voortgangsnorm
Strakke organisatie rekenlessen
Klas 2:
- Hoofdzakelijk digitaal
- Per domein instaptoetsen maken
Onderdeel onv. → bijbehorende oefeningen maken
- Per periode 2 domeinen
- Examentraining; oefenexamens maken.
- Mogelijkheid eind klas 2 het COE af te leggen.
Deelname indien kans van slagen aanwezig is.
- Voortgangsnorm
Eisen stellen
Vb. Voortgangsnorm lj 1 → lj 2:
- De student maakt minimaal de 3F-opdrachten,
tenzij anders met de docent afgesproken
- De opdrachten moeten door de student worden
nagekeken en verbeterd (krul erbij!)
- Lever je leerwerkboek aan het eind van iedere
periode op tijd in
- De student neemt aan alle toetsen deel inclusief de
RekenNiveauTest
- Minstens twee van de vier domeinen ≥ 5,5 op 3Fniveau.
! Combi met Ned, Eng
Samengevat
Betrokkenheid/motivatie door:
-
Beoordeling schriftelijke werk
Beoordeling digitale werk
Toetsresultaten die er toe doen
Voortgangsnormen
Actualiteit/filmpjes/raadsels
Mogelijkheid eind klas 2 het COE af te
leggen
Studenten werken naar gelang de eisen, die
gesteld worden
Tip:
De betrokkenheid van je collega’s?
- Laat ze eens wat 2F c.q. 3F opgaven maken
en koppel de resultaten terug.
- Houd interviews met collega’s om te
ontdekken waar het rekenen in de
beroepsgerichte vakken zit.
Bij ICT heeft dat geleid tot:
- omrekenen van eenheden Tb, Gb, Mb
- schaal als verhouding bij werktekeningen
- korting op ’n laptop, etc
Dirk Megens
- Sinds 2010 actief met Rekenen op het ROC Nijmegen
- Basis- en gevorderde rekencursus van het
Freudentahl-instituut gevolgd.
Dirk Megens
- Werkzaam in ‘een speeltuin’ van
rekenmogelijkheden:
Horeca & Bakkerij-opleiding
Niv. 2,3,4 BOL & BBL
- Vorig schooljaar 100% geslaagd bij niveau 4: 3F
- “Neem het vak serieus, dan doen de studenten dit
ook”
Rekenen in de praktijk brengen
- Keuken
- Metriek-stelsel
- Recepten omrekenen
- Restaurant
- Kassa-systeem
- Cc berekeningen glazen
- Rollenspel klant – gastheer/gastvrouw
- Bakkerij
- Recepten omrekenen
- Afwegen
- Bakkerij-rekenen
Rekenen in de praktijk brengen
Rekenen in de praktijk brengen
Koppelen aan actualiteiten
???
Kaartspel t.b.v het COE
- Lengte x breedte
=
oppervlakte
- 1 dm3
=
1 liter
- Rijtje om te vereenvoudigen/verkleinen
- 1 ton in gewicht
=
2-3-5-7
1000 kg
Extra ondersteuning d.m.v. eigen
Youtube-kanaal
- 2e lijn ondersteuning
- Binnen een jaar bijna 12.000 views
- Dit jaar verder uit te breiden
- Op verschillende niveaus 1F, 2F, 3F
- Opgedeeld in domeinen
- Speciale examentraining
Extra ondersteuning d.m.v.
eigen Youtube-kanaal
Voorbeelden
http://www.youtube.com/watch?v=6a1a9XQOH2c
(waterbed)
http://www.youtube.com/watch?v=TVXc5S2XX5w
(acties)
http://www.youtube.com/watch?v=vSC8ZP1wd_c
(mens-erger-je-niet)
Evaluatieformulier na de toets
- Verwachtingen
- Terugblik op je voorbereidingen
- Twee leerdoelen per toets
formuleren
 Studenten vinden het fijn om terug te blikken
Pilot met verschillende niveaus
in 1 klas
Examenklassen niveau 4, 4e jaar. In combinatie
met niv. 2 1e jaar studenten.
- Niv. 4 neemt de expert en begeleidingsrol over
- Studenten zijn dit gewend in de praktijk
(uitvoerend vs leidinggevend)
Kortom
Betrokkenheid/motivatie door:
-
Enthousiasme over het vak
Duidelijke toetsen en planning
Laat zwakke rekenaar succes ervaringen opdoen
Toepassen in de praktijk
Opnemen in de overgangsnorm
Recht verdienen om eind klas 2 het COE af te leggen
Eens met de stelling van Henk:
Studenten werken naar gelang de eisen, die gesteld worden
4.Marcel Broekman (BOL 4 Engineering)
Team engineering (Electro en Werktuigbouwkunde)
bol4 (relatief goede rekenaars dus! )
Ook nog.
• Rekenen, lessen exact in Leerjaar 1 en 2.
• Examentraining in klas 3
• (ruim 80% COE 3F voldoende)
• Leerlijn (volgende dia)
4. Leerlijn Engineering
Leerlijn Rekenen WEI (Engineering)
klas 1
boek: Startrekenen 3-4, uitgever Deviant
klas2
klas3
klas4 E en W
P1
P1
BPV
wk 35 t/m 45
alleen herexamenkandidaten (COE Rekenen 3F vorig schooljaar onv.)
leerjaren
werkwijze:
gezamenlijke start: werkwijze voorbereiding op Herexamen.
Invoegen leerlijn
1.zelfstudie. materialen: boek, studiemeter (inclusief examencoach), 2 voorbeeldexamens CVE
2. vragen-, monitoruur (lesrooster; 1 u per week)
lesweek 9: RNT(1e) 0-meting
wiskunde
verhoudingstabellen gebruiken rad ↔ graden
P2
P2
domein getallen 2F
boek: h1 t/m h5
alle domeinen 2F
www.studiemeter.nl
instaptoetsen
signaleren waar hiaten zitten
domein getallen 3F
BPV
schattend rekenen (herhaling gebroken getallen )
alle domeinen 3F
www.studiemeter.nl
instaptoetsen
signaleren waar hiaten zitten
bewustwording bij l.l.: hiaten zelf vaststellen
en oplossen
wk 46 t/m wk 4
Herexamen COE afname 2 (wk 5 / 6)
P3
BPV
E3 + W3: 2 u rekenen per week
examentraining
BPV
individuele analyse gemaakte fouten instaptoetsen 3F
oefenexamen Rekenen 2F, zie examencoach Deviant
ter vaststelling van 2F niveau
ei nd kl a s 1 mi n. Rekenni vea u: 2F
lessen Wisk (rekenen) en natk
P4
BPV
examencoach examen 3F rekenen
ei nd kl a s 2 mi n. Rekenni vea u: 3F
instaptoetsen
belangrijkste thema's:
h6, h7, h8, h9, h10, h11, h12, h19
oefenexamens
COE Rekenen 3F (Afname 4)
Periode
(10
lesweken
Vragen?
Over de RNT:
< 1F 0
1F1
1
1F2
2
2F1
3
2F2
4
3F1
5
3F2
6
Domeinscores 1F2, 3F1, 2F1, 3F1 samen 15
gemiddeld 3,75 = 2F2

similar documents