Sarmatyzm

Report
Sarmatyzm
Opracowały:
Marta Matras, Magdalena Chmiel, Zuzanna Mleczko
Klasa VI B
Sarmaci
Sarmaci był to wojowniczy lud zamieszkujący w
starożytności tereny od Środkowej Azji po
południowo-wschodnią Europę.
Kultura sarmacka
Dla sarmatów niezwykle ważne były więzy rodzinne
i towarzyskie. Odnoszono się z galanterią do
kobiet. Ulubionym zajęciem była rozmowa.
Bardzo chętnie przyjmowano gości: krewnych,
przyjaciół, a także nieznajomych, zwłaszcza
cudzoziemców. Dość swobodnie posługiwano się
łaciną. Urządzano wystawne uczty, zawsze
zakrapiane alkoholem. Nieraz dochodziło do
bójek. Na przyjęciach tańczono poloneza, mazura,
oberka. Dbano o swój honor.
Kultura sarmacka
Ślub brano w wieku 20-25 lat (kobiety) i 25-29
lat (mężczyźni). Małżeństwo określano jako
głęboką przyjaźń, choć małżonkowie często
nie znali się przed zawarciem związku
małżeńskiego, gdyż decydujący był majątek,
nie zaś wzajemne uczucie. Mężczyźni często
podróżowali (na Sejmy, sejmiki, odpusty,
procesy sądowe, pospolite ruszenie), kobiety
spełniały się w domu jako gospodynie i matki.
Zwyczaje
• urządzano wystawne uczty zakrapiane
alkoholem
• nieraz dochodziło do bójek
• na przyjęciach tańczono poloneza, mazurka i
oberka
Strój Sarmatów
Części stroju
Męski strój Sarmatów
Żeński strój Sarmatów
Wierzenia
Szlachta Rzeczpospolitej uznawała swój kraj,
otoczony ze wszystkich stron przez
„niewiernych”, za zbawcę Europy.
Graniczyła:
• od północy z protestancką Szwecją,
• od południa z muzułmańską Turcją,
• od wschodu z prawosławną Rosją.
Wierzenia
Uważano, że Matka Boska sprawuje szczególną
opiekę nad Rzeczpospolitą.
Dowodem na to był „Cud Jasnogórski” – obrona
częstochowskiego klasztoru przed atakiem
Szwedów w czasie „potopu”.
Tradycje piśmiennictwa
Powstało wiele utworów literackich sławiących
waleczność szlachty w walkach z Turcją i
Szwecją.
Do najsłynniejszych dzieł należy poemat „Pan
Tadeusz” Adama Mickiewicza oraz powieści
„Ogniem i mieczem” i „Pan Wołodyjowski”
Henryka Sienkiewicza.
Tradycje piśmiennictwa
Opisywano również:
• życie w wiejskich dworkach,
• polowania,
• kuligi.
Wpływ sarmatyzmu
Uroczyste bale w Polsce nadal otwiera Polonez, czyli
dawny taniec szlachecki z XVII i XVIII wieku.
Wiele osób twierdzi, że w charakterze Polaków
pozostało wiele cech odziedziczonych po
Sarmatach, takich jak:
poczucie godności,
przekora,
swawola,
rozrzutność,
upodobanie do popisywania się przed innymi.
Ciekawostki
Charakterystycznym dla kultury sarmackiej był
portret trumienny. Przedstawiano na nim
zmarłą osobę w realistycznym wyglądzie.
Ciekawostki
Zamożni szlachcice nosili kolorowe i bogato
zdobione stroje.
Ciekawostki
Gołota (biedna szlachta) nosiła szare lub
brunatne szaty z taniego sukna.
Ciekawostki
Szlachta Rzeczpospolitej uznawała, że Sarmaci
pochodzili od Jafeta (syna Noe).
Ciekawostki
Wzorem prawdziwego Sarmaty był hetman
Stanisław Żółkiewski, który poległ za wiarę w
bitwie z Turkami pod Cecorą w roku 1620.

similar documents