roman-czernecki - 5.62Mb - Gimnazjum Publiczne im. Romana

Report
Roman Czernecki
Dzieciństwo
Pobyt profesora w
Słupi
" Wielkość człowieka polega na
jego postanowieniu
by być silniejszym niż warunki
czasu i życia"
Albert Camus
Roman Czernecki urodził się 14 maja w
Sielcu. Jego dzieciństwo, jak sam określił,
było ,, sielsko – anielskie’’.
Ojciec Romana zaangażował w jego
naucznie nauczyciela- pana Kozyrę, który
uczył go czytania, pisania, rachunków.
Szkoła w Sokalu
Po dwóch latach domowej nauki został
zapisany do szkoły w Sokalu.
Czarne chmury nad kształceniem
profesora
Całe siedem lat nauki Profesora Czerneckiego w
gimnazjum były ,, spowite czarnymi chmurami’’,
ponieważ trwała wojna i narażony był na częste
przeprowadzki, przemarsze wojsk czy szalejące
epidemie.
W maju 1921 roku zdał maturę, a komisja
egzaminacyjna uznała go ,, dojrzałym do studiów
akademickich’’
Na samym początku musimy zapoznać się z kilkoma
pojęciami aby lepiej zrozumień dalszy ciąg tej prezentacji:
1. Tajne komplety – używane w Polsce określenie
nauczania prowadzonego nielegalnie poza szkołą lub
uczelnią w okresie zaborów lub wojny
2. Szkoła chłopska- szkoła do której mogli uczęszczać
dzieci z rodzin chłopskich
3. EFC- fundacja która pomaga zdolnym dzieciom
pragnącym poszerzać swoje zdolności w danej dziedzinie
nauki.
W idyllicznej Słupi
Profesor Roman Czernecki przybył do Słupi 10
listopada 1939 roku i zamieszkał w pałacu
Państwa Byszewskich, a następnego dnia
otworzył tajne gimnazjum. W ciągu blisko
sześcioletniej działalności tajnego gimnazjum i
liceum, kształceniem objęto ogółem 938 dziewcząt
i chłopców, z czego egzamin dojrzałości złożyło
98 osób.
Profesor Roman Czernecki
pomimo wszystkich zagrożeń
przekazywał wiedzę
młodzieży i rozbudzał
wrażliwość na to ,
co piękne i prawe.
Za swoją pracę otrzymał wiele
odznaczeń . Jednak dla niego
ważniejsze od odznaczeń były
dowody szacunku okazywane
Mu przez uczniów w każdym
jego miejscu pracy
W okresie II wojny światowej organizował on
tajne nauczanie dla mieszkańców wsi i okolicy.
12 listopada 2004 roku Gimnazjum Publicznemu
w Słupi nadano imię Romana Czerneckiego.
Pałac Państwa
Byszewskich
Utrzymanie tak rozległej tajnej organizacji szkolnej i
zapewnienie jej bezpieczeństwa graniczyło z cudem.
Cud ten był ciężko wypracowany: Roman
Czernecki sam będąc członkiem Armii Krajowej
(pseudonim „Wrzos”), pozostawał w ścisłym kontakcie z
dowództwami rozbudowanych na tym terenie leśnych
oddziałów, a one ściśle współpracowały dla zapewnienia
ochrony tajnym kompletom nauczania
Później Roman Czernecki był
organizatorem szkolnictwa w
Zielonej Górze jako szef
kuratorium wojewódzkiego.
Mianowany następnie rektorem
Państwowej Wyższej Szkoły
Pedagogicznej w Gdańsku
doprowadził ją do wysokiego
poziomu. Jako szczęśliwe lata
wspomina też późniejszy okres
swych wykładów z historii
filozofii na Politechnice
Warszawskiej. Ale okres tajnego
nauczania zawsze budził w jego
wspomnieniach
największe emocje.
Uczennice w Państwowej Wyższej Szkole Pedagogicznej w
Gdańsku
Profesor był bardzo przywiązany do najbliższych. Przede
wszystkim zawsze wiernie towarzyszyła Mu żona Janina, nauczycielka germanistyki. Ale i dzieci: Irusia
(Irena) i Andrzej. W czasach wojny dzieci zabierane były
na wszystkie wyjazdy rodzinne, nawet do lasu na
spotkania z partyzantami, „aby zapisały w pamięci te
zdarzenia
Wiąże się z tym pewna historia:
Po jednym ze spotkań z dowództwem
partyzantki niemiecka żandarmeria
zatrzymała podróżujących konnym wozem
Romana z Andrzejem i dokładnie
zrewidowała wóz i starszego z pasażerów.
Kilkuletni Andrzej, bawiąc się w partyzanckiej
bazie pociskami pistoletowymi i
karabinowymi, zabrał sobie ich trochę na
później. Sam tez chciał być partyzantem i
wspierać działania ojca. Na szczęście jego nie
zrewidowano. Pomysł wsparcia i kontynuacji
dzieła ojca mógł więc pozostać aktualny w
dalszym życiu Andrzeja Czerneckiego.
Córka Romana
Czerneckiego p. Irena
Czernecka
Teraz warto wspomnieć o założycielu
tej fundacji.
W 2008 roku, Andrzej Czernecki
zdradził że zamierza: stworzyć
fundusz stypendialny imienia ojca,
Romana Czerneckiego, człowieka
nadzwyczajnego, pedagoga i
wychowawcy młodzieży. Plany te
urzeczywistniły się w 2009 roku,
kiedy to została założona Fundacja
Romana i Andrzeja Czerneckich.
Uczniowie naszej szkoły, mają możliwość oddania hołdu swemu
Patronowi, który bardzo kochał dzieci i młodzież. Bowiem to
właśnie w nich widział przyszłość naszego narodu, dlatego z takim
uporem i narażeniem życia realizował upragniony cel –nauczanie
polskiej młodzieży.
Jego mądrość, odwaga i serce jako wartości nieprzemijające ,my
Jego spadkobiercy będziemy rozwijać, by nasze gimnazjum
osiągało wymierne sukcesy w procesie nauczania a uczniowie
zdobywali najwspanialsze laury w dziedzinie nauki.
iebo
eśnie
Bułe z
Roman Czernecki
Ułóż podane niżej puzzle z funkcjami jakie pełnił
Roman Czernecki.
Pamiętaj! Tylko kawałki z poprawnymi
odpowiedziami mogą stworzyć całą układankę.
Sekretarz Urzędy
Dyrektor
Wójt
Patron
Gimnazjum
Organizator
szkolnictwa
średniego
Pedagog
Wódz
Pułkownik
Pedagog
Dyrektor
Patron
Gimnazjum
Organizator
szkolnictwa
średniego
Portret Romana
Czerneckiego
wykonany przez
ucznia naszego
gimnazjum
Tablica
pamiątkowa
Nasz mały kącik
historii o
patronie
My nigdy nie zapomnimy
o tym wielkim człowieku
Dziękuję za uwagę!!!!
Prezentacje przygotowała :
Julita Molenda kl. Ia

similar documents