Jan XXIII

Report
Papież Jan XXIII
Pontyfikat papieski:
28 październik 1958 - 3 czerwiec 1963
Jan XXIII -właściwe
nazwisko
Angelo Giuseppe
Roncalli.
Urodził się
25 listopada 1881
w Sotto il Monte,
we Włoszech.
Pochodził z rodziny
wielodzietnej.
Ojciec Giovanni
był rolnikiem,
a matka Marianna
gospodynią
domową.
Dzięki finansowej pomocy
proboszcza jako 12-letni
chłopak rozpoczął naukę
w małym seminarium
duchownym.
Ukończył
gimnazjum,
liceum, a mając 19
lat był już na
trzecim roku
teologii.
Habemus Papam
28 października 1958r.
został wybrany na
papieża w wieku
77 lat.
Jego zawołanie papieskie
brzmiało:
Obedientia et pax
„Posłuszeństwo i pokój”
Herb papieski
Pierwsze słowa po wyborze na
papieża:
…cały świat jest teraz moją rodziną…”
Nazywany za życia
dobrym papieżem
Janem, a także Janem
Uśmiechniętym i Janem
Pokornym.
Miłością i dobrocią
podbił serca
wiernych.
Zawsze otwarty na
kontakty z prasą,
patrzył odważnie
w obiektyw
aparatu.
Charakteryzowała go
niezwykła dobroć,
ciepło i pogoda
ducha.
Jego
najważniejszym
wydarzeniem było
zwołanie II soboru
watykańskiego.
Był pierwszym
papieżem od 1870 r.,
który odbył oficjalne
spotkania poza
Watykanem.
Sobór watykański II
przyjął „Konstytucję
o Liturgii Świętej.
W roku 1969
wprowadził msze
święte w języku
narodowym, dotąd
Eucharystia była po
łacinie.
Został człowiekiem
roku 1962 według
magazynu „Time”.
Jan XXIII zmarł w
Watykanie
3 czerwca 1963
roku o godzinie
19:49.
Jego ostatnie słowa
brzmiały:
„Nie mam innej woli,
jak tylko wolę
Boga”.
W 1964r. za
wstawiennictwem
Jana XXIII dokonał się
cud uzdrowienia siostry
zakonnej z ciężkiej
choroby przewodu
pokarmowego.
Medycyna była bezradna
wobec choroby.
„Można
być świętym z
pastorałem w ręku, ale tak
samo dobrze można nim
zostać, mając w ręku miotłę.”
„Nigdy
człowiek
nie jest tak wielki
jak wtedy, gdy
klęczy.”
„Nie czekać na
szczęście wieczne, ale
być szczęśliwym
każdego dnia w
ziemskim świecie.”
Został ogłoszony
błogosławionym
3 września 2000r.
przez papieża Jana
Pawła II.
27 kwietnia 2014 o godz. 10 miała miejsce
ważna uroczystość - kanonizacja dwóch
papieży Jana XXIII i Jana Pawła II.
Dziękujemy

similar documents