Scholenband Don Bosco

Report
SCHOLENBAND
DON BOSCO GROOTBIJGAARDEN
EN
STELLENZICHT
Hun visie
De schoolgebouwen
De sportvelden en omgeving
Het lerarenteam

SUBJECT OTHER INTERESTS EMAIL ADDRESS
IT / ENGLISH
COMPUTERS [email protected] IT / SCIENCE COMPUTERS
[email protected] ENGLISH [email protected]
ENGLISH SCHOOL CHOIR [email protected]
AFRIKAANS [email protected] ENGLISH SCHOOL
TUCKSHOP [email protected] MATHS SCHOOL
TUCKSHOP [email protected] BUSINESS
STUDIES [email protected] AFRIKAANS / SCHOOL CHOIR
PROJECT CO-ORDINATOR [email protected] AFRIKAANS /
ARTS & CULTURE [email protected] LIFE ORIENTATION
GREEN CLUB / TUG `O WAR [email protected] MATHS
SPORT [email protected] GEOGRAPHY SPORT COORDINATOR TECHNOLOGY PROJECT CO-ORDINATOR
[email protected]
CURRICULUM HEAD / DEP.
PRINCIPAL
SCHOOL PRINCIPAL
De coördinatoren: Jeremy en Danelle
De kerngroep in Zuid-Afrika




4e jaars
Kennismaking België via liedjes en een quiz
Uitwisseling e-mailadressen en interesses
Peilen naar wensen en behoeftes
De kerngroep in Groot-Bijgaarden




4e jaars
Uit elke richting 1-2 leerlingen
Eerste contact is gelegd via chat
Powerpoint met foto en interesses
Planning



Beleid
Leerkrachten
Leerlingen
Beleid


Directeurs onderling hebben contact rond
beleidsinhouden, schoolwerking, inhoudelijke
thema’s
Uitbreiding leerprogramma en richtingen in functie
van diversiteit
Leerkrachten




Uitwisseling didactische werkvormen
Samenwerking leerprojecten
Inspelen op schoolse activiteiten
Uitwisseling materiaal
Leerlingen





Maandelijkse georganiseerde contacten rond
bepaalde thema’s voor de kerngroep
Vrijblijvende contacten via mail en facebook
Klassikale samenwerkingsmomenten
Ontdekking van elkaars leefwereld
Eventuele uitwisseling einde project
Stappenplan
1e jaar:
Kennismaking van elkaars school en wereld
Bv: - filmpjes van op school
- activiteitenkalender
- inhoudelijke thema’s leerkrachten – leerlingen
- verkennen van de communicatiemogelijkheden


2e jaar:
- Verdieping van thema’s die uit de verkennende
gesprekken komen
- Uitwisseling leerkrachten
- Concretisering van activiteiten op de tijdslijn
- Groepswerking mbt lesinhouden ZA – GB
- Uitwerking projecten met de kerngroep voor de
school

3e jaar:
- Gezamenlijk jaarprogramma
- Uitwisseling kerngroep
- Afhankelijk van ideeën de vorige jaren
Wensen van beide scholen:
- werelden die elkaar raken
- leerlingen en leerkrachten die zich openstellen tot
een ruimere leefwereld
- kansen bieden: laten zien dat de wereld meer is
dan het ‘boerenleven’
- leren van elkaar
Een mooi vertrekpunt:
Beide werelden liggen ver van elkaar maar hebben
dezelfde wensen, behoeften , problemen en sterktes

similar documents