File - NET Technology, HIENLTH

Report
Công nghệ .NET
GV: Lương Trần Hy Hiến – ĐH Sư phạm TpHCM
1
Giới thiệu môn học (1/3)
• Giảng viên:
– Lương Trần Hy Hiến (HIENLTH)
– Khoa CNTT, ĐH Sư phạm TpHCM (FIT – HCMUP)
– Các môn dạy:
• NM Công nghệ Phần mềm, Kiểm thử phần mềm,
• Công nghệ NET, Bảo mật và An ninh mạng
– Hướng nghiên cứu:
• Software Testing, Semantic Web, Network Security…
– Email: [email protected]
– Web môn học:
2
http://fit.hcmup.edu.vn/~hienlth/COMP1064
http://www.hienlth.info/courses
Giới thiệu môn học (2/3)
• Nội dung:
– Trang bị kiến thức nền tảng cho việc xây dựng ứng
dụng trên web.
– Cung cấp các kiến thức cơ bản & nâng cao cho việc
xây dựng ứng dụng Web với ASP.NET.
– Kết nối CSDL ADO.NET trong ứng dụng Web.
– Kết nối CSDL dùng OLAP/XML/Entity Framework
– Nền tảng về Web Service
– Các công nghệ .NET mới: LINQ, WPF, WCF, Silver Light
3
Giới thiệu môn học (3/3)
• Mục tiêu:
– Sinh viên có kiến thức về lập trình ứng dụng
web tổng quát. Dễ dàng lập trình web với
ASP.NET 4.0
– Có khả năng xây dựng một ứng dụng
ASP.NET tương tác CSDL hoàn chỉnh:
shopping cart, entertainment site, news site…
– Tích hợp Web Service
– Sử dụng các công nghệ .NET mới
4
Nội dung
5
1
Giới thiệu nền tảng lập trình .NET Framework
2
Ngôn ngữ C# 4.0
3
Lập trình Web với ASP.NET
4
Lập trình CSDL nâng cao với OLAP/XML/EF
5
Web Services
63
LINQ, WPF, WCF, Silver light
Yêu cầu môn học
• Tham dự đầy đủ các buổi học lý thuyết
• Đi thực hành nghiêm chỉnh!
• Hoàn thành tất cả các yêu cầu:
–
–
–
–
6
Đọc các tài liệu tham khảo (e-book) môn học
Bài tập homework
Bài tập thực hành
Project
Tài liệu tham khảo
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“MCTS Exam 70-528 MS .NET Framework 2.0 Web-Based Client
Development”, Microsoft, 2005.
ASP.NET 4 Unleashed, Stephen Walther, Kevin Hoffman, Nate Dudek,
SAMs, 2011.
ASP.NET Dynamic Data Unleashed, SAMS, 2012.
Pro ASP.NET 4 in C# 2010 (4th Edition), Matthew MacDonald, Adam
Freeman, and Mario Szpuszta, Apress, 2010.
Giáo trình Lập trình Web ASP.NET C# 4.0, Hồ Hoàn Kiếm, Nguyễn
Nghiệm, Vũ Đình Long, Lương Trần Hy Hiến, Tài liệu giảng dạy tại Trung
tâm Mạng máy tính Nhất Nghệ, 2012.
Bài giảng lập trình Web bằng ASP.NET, Trần Trị Bích Hạnh, ĐH KHTN
TpHCM
Bài giảng lập trình Web bằng ASP.NET, Nguyễn Hà Giang, ĐH Kỹ
Thuật Công Nghệ TpHCM
10 Laps around Silverlight 5, Michael Crump, SilverlightShow, 2012.
Tài liệu tham khảo
1.
2.
3.
4.
5.
Website ASP.NET: http://www.asp.net
Website MSDN Online: http://www.msdn.com
Website source code: http://www.codeproject.com
Website WWW: http://www.w3schools.com
Website Web Services: http://www.webservices.org
8
Công cụ thực hành
•
•
•
•
9
MS Visual Studio .NET 2010/2012
MS SQL Server 2008 (Express)
Visual Web Developer 2010 (option)
Web Server IIS (thử nghiệm tại localhost)
Lịch làm việc
• Lý thuyết + Thực hành chung
(7:00 – 11:00)
– Sáng thứ 4, tiết 1 – 6, I202.
– Sáng thứ 5, tiết 1 – 6, I202.
– Sáng thứ 6, tiết 1 – 6, I202 (dự trữ)
10
Đồ án cuối kỳ
• Làm nhóm 3 – 5 sinh viên
– Đăng ký nhóm theo link Google Docs cung cấp.
• Nộp theo từng giai đoạn
–
–
–
–
–
–
11
Giao diện front-end
Các tính năng front-end
Các tính năng back-end
Đồ án hoàn chỉnh + demo + báo cáo
Share bài qua Dropbox
Đặt tên theo quy định
Vấn đáp đồ án
• Điểm nhóm: dựa trên độ hoàn thiện & tiện
dụng của đồ án.
• Điểm thành viên (chấm riêng):
– Khối lượng công việc tham gia vào nhóm
– Sự hiểu biết của thành viên về đồ án nhóm
– Khả năng áp dụng kiến thức đã học vào đồ án
nhóm của thành viên
12
Đánh giá
13
1
Bài tập: 20%
2
Thi thực hành: 30%
3
Đồ án: 50%
1. Điểm danh ngẫu nhiên
2. 01 bài Lab trên lớp
3. Báo cáo đồ án lần 1
Thang điểm
30%
50%
20%
Project
Bài tập
Thi thực hành
Mọi hình thức gian lận  0 điểm
14
15
16

similar documents