huong-9-powerpointpptx

Report
CHƯƠNG 9
PHẦN MỀM POWERPOINT
1
Nội dung
•
•
•
•
•
•
•
Giới thiệu
Slide master
Animation
Slide Transition
Trình chiếu
Một số lưu ý
Bài tập
2
GIỚI THIỆU
PowerPoint: là chương trình trình diễn
(presentation) chuyên nghiệp có nhiều tiện ích
giúp người sử dụng trình bày vấn đề trở nên
sinh động hơn, dễ sử dụng, hiệu quả
Thuyết trình trong các hội thảo, hội nghị,
seminar, báo cáo luận văn,…
Mỗi trang thể hiện nội dung, hình ảnh, âm
thanh, …
3
Màn hình chính
1. soạn thảo trình diễn
3
1
2. Ghi chú slide
3. Liệt kê danh sách
slide
2
4
Các chế độ view
*Normal view: Chế độ soạn thảo slide
*Slide Sorter: kiểu này cho một cái nhìn tổng thể về
toàn bộ slide
*Reading view: Hiển thị từng slide ở dạng đọc tài liệu
*Slide show: Hiển thị từng slide ở chế độ trình chiếu,
toàn màn hình, với các hiệu ứng hoạt hình.
5
Tạo file trình diễn mới
Chọn Tab File  New. Chia làm 2 nhóm:
*Home
- Blank Presentation
- Samples template
- Themes
-….
* Office.com: Template được MS cung cấp sẵn, máy cần
kết nối IE để tải về.
(Ngoài ra, ta có thể thay đổi Themes bằng cách:
Design Group Themes)
6
Tạo Slide mới
* Chọn Tab Home  Group Slides  New slide ( Hoặc
Ctr + N)
* Ta có thể dễ dàng các thao tác: Delete, Copy. Ngoài ra,
ta có thể tạo bảng copy bằng cách R_click trên slide cần
copy  Duplicate slide; hay ta có thể sắp xếp lại các
slide bằng cách kéo thả các slide về vị trí mong muốn.
7
Một số chú ý
 Tạo file mới dựa trên Design Template
 Tạo slide mới dựa trên các slide outline
8
Soạn thảo nội dung slide
* Soạn thảo và định dạng ( Cho phép ta thay đổi font cho
toàn bộ tài liệu: Chọn Tab Home  Group Editing
Replace  Replace font)
* Chèn các đối tượng
* Chèn âm thanh/ video: Chọn Tab Insert Group
Media Video/ Audio
* Chèn action cho đối tượng: Chọn Tab Insert  Group
LinksAction
Page
132,133
9
Slide Master
• Slide Master là nơi qui định tất cả các định dạng, kiểu
dáng của các Slide trong bản trình bày. Khi thay đổi các
thuộc tính của Slide Master thì những thay đổi đó sẽ có
hiệu lực với tất cả các Slide trong bản trình diễn. Khi sử
dụng Slide Master, ta có thể tạo ra một bản trình diễn
với kiểu dáng có tính nhất quán cao.
• Vd: Để chèn logo trường ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP
TP.HCM ở tất cảc các slide !!!  sử dụng slide master.
• Chọn Tab View  Group Master Views  Slide
10
Mater
Transitions
 Là chức năng tạo hiệu ứng chuyển tiếp giữa các slide
ở chế độ slide show
 Chọn Tab Transition  Group Transition to this
slide  chọn hiệu ứng mong muốn.
11
Animations
 Là chức năng tạo hiệu ứng cho các đối tượng trên slide
 Mỗi đối tượng có thể có nhiều Animation
 Chọn Tab Animations Group Animation  chọn
hiệu ứng mong muốn
 Ứng mỗi Animation cho phép ta tùy chỉnh:
Page
136,
• Start
137
• Duration: Thời gian thực hiện hiệu ứng
• Deplay: Thời gian chờ cho hiệu ứng
• ( Ta có thể điều chỉnh khác ở cửa sổ Animation
12
Pane)
Trình chiếu
13
Một số lưu ý
 Nội dung cô động, làm nổi bật chỗ cần nhấn mạnh
bằng Bold, Italic…
 Sử dụng font, size rõ ràng dễ đọc
 Hiệu ứng nếu cần thiết
 Màu sắc phù hợp
 Hình ảnh, phim minh họa cần chọn lọc
14
Bài tập
Page 152,….
Sách BT - NMTH
15
*
* Hiện tại đang học tuần 5
* Nộp hạn chót cuối tuần 11; chỉ thu bài 1 lần
* Nhóm Nộp trễ : sẽ bị điểm 0
*Hình thức nộp: Nộp cho Lớp trưởng lớp
trưởng chép lại cho Cô USB (Bài của tất cả
các nhóm)
* THUYẾT TRÌNH POWPER POINT VÀO BUỔI THỰC HÀNH 12
* Thi kết thúc môn lần 1: tuần 13
* Thi lại lần 2: Tuần 14
16

similar documents