Nieuw Centrale Diensten

Report
Raad van Bestuur
Nieuw
DFW
Vastgoed
Machiel Talsma
Inkoop
ICT en functioneel beheer
Applicatiebeheer en
informatiemanagement
Hélène Middelkoop
Directie DFW
Ondernemingsraad
Directiesecretariaat
Cliëntenraden
Verandermanager
Inkoop
Alfred Dijkstra
Klachtenfunctionaris
Staf projecten
ICT en functioneel
beheer
Applicatiebeheer en
informatiemanagement
Aukje Jorritsma
Annet de Boer
Gerlof Miedema
Team
projectmanagers
Beleid en kwaliteit
P&O
Financiën
Peter Kamsma
Martin Iepsma
Vally Schlunke
contractbeheer
Personeels- en
salarisadministratie
Jananda Winter
Alex Middelburg
Kwaliteit
Dementia Care
Mapping
Auditing en financieel
Receptie en repro
Facilitair
pluZ
Hélène Middelkoop
Crediteuren- en
debiteurenbeheer
Receptie en repro
P&O Advies
Business analyse
Aaffiena Visser en
Nynke Faber
De Academie
Klantadviescentrum
en zorgadministratie
Zonnedauw
pluZ
Aukje Post
Communicatie
Akkie Feenstra
Evelyne Koene
WerkPunt
Manager coaching
en bedrijfsvoering
Anne-Marie Nuis
Facilitair
Berchhiem,
Haersmahiem,
Specialistisch Centrum
‘t Suyderhuys en
en Tytsjerksteradiel
Achtkarspelen
Brugchelencamp
en Dantumadiel
Smallingerland
Opsterland
Ooststellingwerf
Weststellingwerf
Heerenveen
Ingrid Breuker
2013-03 organogram DFW

similar documents