Ekonomika Bulderberga - Latvijas Jauno zinātnieku apvienība

Report
Zane Bulderberga,
Ekonomikas zinātņu doktora grāda pretendente
Latvijas Jauno Zinātnieku apvienība
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
VAI EKONOMIKA IR ZINĀTNE?
Ekonomika ir vienīgā joma, kurā divi
zinātnieki var iegūt Nobela prēmiju
vienlaikus apgalvojot pretējas lietas...
1974.gadā Gunnar Myrdal un Friedrich von
Hayek
naudas un ekonomikas svārstību teorijas, padziļināta savstarpējo
ekonomisko, sociālo un institucionālo parādību atkarību analīze
2013.gadā Robert Shiller un Eugene Fama
aktīvu vērtības empīriskā analīze
zinātne
intelektuālās darbības sfēra, kurā ar
teorētiskām vai eksperimentālām metodēm
tiek iegūtas un apkopotas zināšanas par dabā
un sabiedrībā pastāvošajām likumsakarībām.
zinātniskā darbība
radoša darbība, kas ietver zinātni, pētniecību
un inovācijas.
Zinātniskās darbības likums
...izpētīt kā ir iekārtota un
darbojas pasaule...
*Pētījumu objekts
*Pētījumu vide
*Pētījumu metodes
*Rezultāti
Ekonomika ir vairāk māksla kā zinātne, jo ir
nepieciešams radošs un analītisks prāts,
lai atklātu jēgpilnas sakarības.
Albert Camus
Franču filozofs
Runā, ka tipisks ekonomists ir bijis
Kristofers Kolumbs.
Kad viņš devās atklāt Ameriku, viņš nezināja uz
kurieni peld.
Kad viņš to sasniedza, viņš nesaprata, kur atrodas.
Un to visu Kolumbs darīja par valsts naudu.
Finanses un
kredīts
Ekonomikas
teorija
Reģionālā
ekonomika
Sociālā ekonomika
Latvijas
tautsaimniecība
Tirgzinība
EKONOMIKA
Agrārā ekonomika
Grāmatvedība un
uzskaites teorija
Ekonometrija
Makroekonomika
Mikroekonomika
Statistika
Dabas zinātnes
Inženierzinātnes un tehnoloģijas
Sociālās zinātnes
Humanitārās zinātnes
Medicīna un veselības zinātnes
Ķīmija
Klīniskā medicīna
Ekonomika un uzņēmējdarbība
Bioloģija
Valodas un literatūra
Izglītības zinātnes
Fizika
Mehānika
Lauksaimniecības zinātnes
Elektrotehnika, elektronika,…
Pamatmedicīna
Lauksaimniecība, mežkopība un…
Vēsture un arheoloģija
0
200
400
600
800
1000 1200
ZINĀTŅU DOKTORI 2009.gadā
"Ekonomikas izrāviens – katra Latvijas
iedzīvotāja un valsts labklājības
pieaugumam!"
NACIONĀLAIS ATTĪSTĪBAS PLĀNS
2014. – 2020.GADAM
Starpdisciplinārā pieeja
◦ Alternatīvā enerģija - ieguve, izmantošana
◦ Biogāzes/ biodegvielas izmantošana
◦ Lauku saimniecību darbības efektivitāte
◦ Jaunu produktu ekonomiskais izdevīgums
◦ Pārtikas patēriņš un to ietekmējošie aspekti
◦ Kultūras mantojuma un ekonomiskā ietekme
◦ U.c.
Aktuālie pētījumi ekonomikā

Pirkšanas lēmuma pieņemšanas process Latvijas
planšetdatoru tirgū jauniešu vecumgrupā

Latvijas ēdināšanas pakalpojumu nozares
uzņēmumu iespējamā motivācija šķirot sadzīves
atkritumus otrreizējai pārstrādei

Daugavpils Marka Rotko mākslas centra klientu
apmierinātības analīze

Emigrācijas ietekme uz Latvijas ekonomiku

No problēmas līdz komercvērtībai
Skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi
Pētījumi var būt... arī ne tik nopietni
Pētījums: Atrisināt Pelnrušķītes paradoksu
– kāpēc viņas vecāki investēja tikai divās
meitās no trim.
Edward L Glaeser,
Harvard University, 1992
Mūsdienu pasaka
Pētījums: Dzimšanas datuma ietekme uz
ienākumiem
Kasey Buckles, Notre Dame,
National Bureau of
Economic Research, 2008
Dzimšanas diena
Pētījums: Kā groziņa/ratiņu izmantošana
ietekmē iepirkšanās paradumus
Iepirkumu grozu vai ratus?
Pētījums: Sieviešu svārku garuma un
ekonomiskās izaugsmes saistība
George Taylor, Wharton School, 1920’s
Erasmus University, 2012
Mode un ekonomiskā izaugsme
Pētījums: Pircēja uzvārds nosaka
iepirkšanās ātrumu.
Kurt Carlson, Georgetown’s McDonough
School of Business, 2011
Uzvārda ietekme uz iepirkšanās
paradumiem

similar documents