UvA-Q = [ DIF & SEF & DEF ]

Report
UvA-Q = [ DIF & SEF & DEF ]
Wat?! En waarom?!
[email protected]

Er is veel onderzoek naar onderwijsevaluaties

Zinvol evalueren voor iedereen is zeer complex

Zonder draagvlak werkt geen enkel systeem
UvA Q
2
Wetenschap over Onderwijs Evalueren

35 jaar onderzoek beschikbaar over evalueren van onderwijs,
www.theideacenter.org paper #50
Wetenschap over Onderwijs Evalueren

betrouwbaar, valide

Algemeen oordeel en veel geleerd zijn een goede maat, maar bias gevoelig



Specifieke vragen stellen over de belangrijkste aspecten van het vak en de docent

Corrigeren voor bepaalde variabelen bij vergelijking
Kwaliteit is afhankelijk van de interpretatie en het gebruik

Studentinformatie meenemen in de interpretatie

Contextinformatie meenemen in de interpretatie
Aandacht voor leeropbrengsten
Goed evalueren is complex


Onderwijsevaluatie dient meerdere doelen
Wie zijn de gebruikers en wat hebben ze nodig?
Hoog en middenmanagement Algemeen
Vergelijkbaar
Opleidingscommissies
Algemeen & Specifiek
Vergelijkbaar
Kwaliteitszorgmedewerkers
Algemeen & Specifiek
Vergelijkbaar
Vakcoördinatoren
Algemeen & Zeer specifiek
Vergelijkbaar
Docenten
Algemeen & Zeer specifiek
Vergelijkbaar
Hier komt de footer tekst
5
UvA-Q = [DIF & SEF & DEF]



DIF = Docent Informatie Formulier
SEF = Student Evaluatie Formulier
DEF = Docent Evaluatie Formulier
UvA-Q = [DIF & SEF & DEF]

DIF = Docent Informatie Formulier
 Contextinformatie (vak verplicht, moeilijk, leerdoelen)
Modulekeuze (onderwijsvormen, toetsvormen)
SEF = Student Evaluatie Formulier
 Modules
DEF = Docent Evaluatie Formulier
 Contextinformatie (invloeden op het leerproces)




Zelfevaluatie (onderwijsvormen)
Vaste Modules
Module
Dimensies
Kwaliteit van het vak
(10 vragen)
Duidelijke
eisen
Uitdagend
niveau
Activerend
onderwijs
Goede opbouw Voldoende
feedback
Passende
werkdruk
Leeropbrengsten
Zelf in te vullen
Studentinformatie
(3 vragen)
Interesse
Niveau
Inzet
Algemeen oordeel
(2 vragen)
Totale
leeropbrengst
Totaal oordeel
Open
opmerkingen
UvA Q
8
Stappen voor Evaluatiemedewerker (EM)

Stap 1: EM zet een DIF uit in

Stap 2: EM brengt eventueel wijzigingen aan in SEF

Stap 4: EM zet SEF uit

Stap 5: EM zet DEF uit

Stap 6: EM ontvangt en verspreidt rapporten
UvA-Q = [DIF & SEF & DEF]





Op maat evalueren
Vergelijkbare data door vaste modules
Correcte referentiewaarden
Correcte vergelijkingen
Inzicht in leeropbrengsten



(vakniveau en opleidingsniveau)
Context informatie
Zelfevaluatie
UvA Q
10

Er is veel onderzoek naar onderwijsevaluaties

Zinvol evalueren voor iedereen is zeer complex

Zonder draagvlak werkt geen enkel systeem
UvA Q
11
UvA-Q = [ DIF & SEF & DEF ]
Wat?! En waarom?!
[email protected]

similar documents