тут - Агро-хімічна компанія ПЕКО

Report
ZAKŁADY CHEMICZNE
„Siarkopol” TARNOBRZEG
Польща
та
Ексклюзивний дистрибутор
продукції Siarkopol в Україні
ТОВ “Агро-хімічна компанія
“ПЕКО”
ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ…
ЗМІСТ
1. Сірка – четвертий мікроелемент
2. Основні джерела сірки для рослин
3. Потреба основних культур в сірці
4. Ознаки дефіциту сірки у рослин
5. Позитивні результати впливу сірчаних добрив
6. Система підживлення сіркою
7. Технічна специфікація Wigor S
Сірка займає проміжне положення між макро- і мікроелементами
в життєдіяльності рослин, тобто є так званим мезоелементом.
Сірка бере участь в обміні і транспорті речовин, в загальних
процесах іонної рівноваги в клітинах рослин. Сірка входить до
складу білків, будучи одним з вихідних продуктів для біосинтезу
амінокислот та інших органічних сполук – ферментів, вітамінів,
гірчичних і часничних масел.
Сірка бере участь в азотному, вуглецевому обміні рослин, а також
у процесі дихання та синтезі жирів.
Найбільше елементарної сірки містять рослини сімейства бобових
і хрестоцвітних, а також картопля.
Інтенсифікація рослинництва разом із зменшенням емісії діоксиду
сірки SO2 заводами та застосуванням аграріями
висококонцентрованих добрив (МАР, DAP, калійна сіль)
викликають все більшу потребу у сірці як компоненті підтримки
рослин.
Функції сірки у розвитку рослин:
• необхідна в процесі синтезу білків – є компонентом сірчаних
амінокислот: метіоніну (50% сірчаних білків), цистеїну, цистину;
• сприяє зменшенню кількості небілкових форм азоту в рослині
(так званих нітратів);
• бере участь у синтезі хлорофілу (асиміляції вуглекислоти) та
лігніну (зміцнює механічні тканини рослин);
• присутня у ферментах, необхідних для правильного
функціонування рослин (зменшення нітратів, сульфатів,
зв’язування атмосферного азоту);
• є компонентом вітамінів B1 і H;
• покращує смакові та ароматичні властивості рослин (цибуля,
часник);
• покращує стійкість сільськогосподарських культур до хвороб і
шкідників.
Джерелами сірки для рослин є:
• грунт;
• атмосфера;
• органічні добрива;
• мінеральні добрива.
Грунт є головним джерелом постачання рослин сіркою. Від 60 до 90%
сірки, яка міститься у грунті, з’являються у формі різнорідних
органічних сполук, з яких рослина може використовувати сірку лише
при умові її окислення до сульфату.
Здатність грунту постачати рослини сіркою залежить від наявності S –
SO4 на початку сезону вегетації (після висівання рослин) та швидкості
мінералізації органічних сполук під час сезону вегетації.
Також сільськогосподарська культура в залежності від степені
підкормки отримує від 15 до 50% сірки з повітря у формі S – SO2. Доля
сірки з повітря в усій отриманій дозі тим більша, чим більше рослина
відчуває її недобір з інших джерел.
Недобір сірки з грунту та
атмосфери приводить до
зменшення активності
біологічних процесів в
рослині !
В результаті знижується
врожай
сільськогосподарської
культури.
В цьому випадку необхідно
доповнити потребу у сірці
шляхом внесення
органічних та мінеральних
добрив.
Потреба сірки для даної культури залежить від двох факторів:
1. Значення одиничного споживання (кількість сірки в одиниці
основного врожаю плюс відповідна кількість у відповідному
другорядному врожаї);
2. Передбачувана кількість основного врожаю.
Процес споживання сірки рослинами, що також зветься асиміляцією,
є дуже складним. Основною частиною, якою рослина вбирає сірку, є
корінь. Сірка у вигляді сульфатного іону (SO4 2-) потрапляє на
поверхню кореня з вологою. Отже, у забезпеченні рослини сіркою,
вирішальне значення має:
1. Вологість ґрунту;
2. Вміст сульфатів у воді (ґрунтовому розчині).
Вміст сульфатної сірки у ґрунтовому розчині є критичним фактором
забезпечення сіркою рослин.
В наступній таблиці представлено значення одиничних потреб та для
передбачуваних врожаїв, які отримують аграрії у Польщі; обчислена
повна потреба у сірці.
Одинична
Очікуваний основний результат
Потреба
потреба
(вид основного врожаю)
вS
кг • т-1
т • га-1
кг • га-1
Пшениця озима, хлібна
4,5
7 (зерно)
31,5
Ярий ячмінь, пивоварний
4,0
5,5 (зерно)
22,0
Інші зернові
4,0
6 (зерно)
24,0
Кукурудза
4,0
8 (зерно)
32,0
Цукровий буряк
0,8
50,0 (коренеплоди)
40,0
Картопля
0,5
40 (бульби)
20,0
Ріпак
20,0
4,0 (насіння)
80,0
Квасоля, горох
6,0
3,0 (насіння)
18,0
8
3,0 (вся зелена росл.)
24,0
Цибуля
0,6
60 (цибулини)
36,0
Капуста
1,2
70
84,0
Помідор
0,6
60 (плоди)
36,0
Тютюн
5,0
2,0 (листя)
10,0
Культура
Сіно лучне
Чутливість до дефіциту сірки культур, що ростуть в однакових
умовах, зменшується у напрямку:
Ріпак > картопля > цукровий буряк > квасоля > горох > зернові >
кукурудза.
Візуальні ознаки дефіциту сірки схожі на ознаки дефіциту
магнію у вигляді хлорозу, однак на відміну від магнію, вони
з’являються на молодих листках, які є повністю сформованими.
Причиною цієї відмінності є низька рухливість редукованої сірки
у рослині.
У зернових ознаки з’являються на всій поверхні листка, на
наймолодших листках. Дводольні рослини проявляють дефіцит
сірки у вигляді класичного хлорозу.
Інтенсивне підживлення азотом при одночасному дефіциті
підживлення сіркою посилює візуальні ознаки дефіциту сірки в
рослинах.
Ріпак ярий з класичними ознаками
дефіциту сірки
Фаза молодої рослини:
просвітлення молодих листків, що
починається з світло-зеленого
кольору по краю листка. Тканини
на нервах зелені. Листки прямі,
жорсткі, крихкі.
Фаза росту стебла:
мраморність наймолодших
листків, ложечна форма листків.
Цвітіння:
квіти маленькі, пелюстки корони
– від світло-жовтого до білуватого
кольору.
Дозрівання:
зменшена кількість і розмір
стручків у рослині, менша
кількість або повна відсутність
насінин у стручку.
Позитивні щодо врожаю результати впливу сірчаних добрив проявляються
шляхом:
Безпосереднього зростання врожаїв  результат збільшеної ефективності
добрива та ґрунту.
Покращення якості врожаїв:
• зростання вмісту та якості білків зерна злакових (зростання вмісту
метіоніну та цистеїну);
• зменшення вмісту загального азоту у зерні пивоварного ячменю;
• зменшення вмісту нітратів в овочевих культурах;
• збільшення вмісту крохмалю в бульбах картоплі, та сахарози у
коренеплодах цукрового буряка;
• збільшення вмісту жирів у насінні олійних культур.
Підвищення стійкості рослин щодо абіотичних стресів (надто низькі та надто
високі температури; дефіцит води)  покращення засвоєння вуглеводів;
Підвищення стійкості рослин щодо хвороб  збільшення синтезу сполук
лігніну в рослині; безпосередній вплив сірчаних метаболітів на патогенні
фактори.
Оптимальні діапазони вмісту азоту і сірки в органах деяких
сільськогосподарських культур:
Сільськогосподарська культура
Фаза відбору зразка
рослини
Озимий ріпак
До цвітіння, молоді
листки з верхньої
частини стебла
Цілі рослини перед
цвітінням
Середні, молоді,
повністю дозрілі листя
Повний вирост,
дозрілий для покосу
або випасу
Озима пшениця
Цукровий буряк
Трави
Оптимальний вміст
(%)
N
S
N/S
4.8
>0.60
7.4
1.6
4.7
0.180.30
0.40
8.95.3
11.8
2.4
0.30
8.0
В класичній системі діагностування потреб підживлення сіркою
вимагається такий склад даних:
1. Визначення дози сірки;
2. Визначення асортименту добрив, що застосовуються (хімічні
властивості, фізичні властивості);
3. Визначення терміну застосування добрив, в залежності від
асортименту;
4. Техніки застосовування добрив.
Найбільша діагностична проблема стосується першого пункту, тобто
реалістичного визначення дози сірки. На сьогоднішній день немає
опрацьованого простого, але однозначного ґрунтового тесту. Отже,
неможливо на підставі вимірювання вмісту сірки в ґрунті перед
посівом рослини або перед початком весняної вегетації визначити
дозу сірки для підживлення.
Проблема визначення дози сірки розв’язується в два етапи:
1. Визначається приблизна потреба вирощуваної рослини у сірці;
2. Визначається доза сірки.
Прогнозування потреб підживлення сіркою за показниками PPNS
Показник
Оцінка (бали)
Фактори навколишнього середовища
Локалізація
Віддалені (2)
Близькі (4)
Вид ґрунту
Піски (1)
Глини (3)
Мулисті (5)
Вміст перегною
< 2% (2)
2-4% (3)
> 4% (4)
Глибина укорінення рослин
Мілка (2)
Глибока (4)
Потенційні механічні стреси
Наявні (1)
Часткові (3)
Відсутні (5)
<середнього
середній (3)
>середнього
Вміст мінерального азоту
(2)
Погодні умови у період вегетації
Холодна зима
(4)
> середніх (1)
середні (3)
Відсутня (1)
Наявна(4)
<середніх (5)
Прогнозування потреб підживлення сіркою за показниками PPNS
Показник
Оцінка (бали)
Агротехнічні фактори
Вирощування сірколюбних рослин у кожних 3 роки кожні 4 роки кожних 5 років
зимівлі
(2)
Вирощувана рослина на даний момент Сірколюбні (1)
Дефіцит сірки, що спостерігається на
Так (1)
(3)
(4)
Інші (3)
Відсутній (3)
даний момент
Рівень врожаю:
Ріпак: > 3,5 ; 3,5 – 2,5; < 2,5
Високий (2)
Середній (3) Низький (4)
Злаки: > 7,0; 7,0 – 5,0; < 5,0
Підживлення сіркою
Гній, DJP** на 1 га
Сірчані добрива за останні 3 роки
0 - 1 (2)
1 - 2 (3)
Відсутні (2)
Так (4)
> 2 (4)
Синтетичний показник PPNS
класи PPNS
Агрохімічна характеристика показника
25 - 32
Велика імовірність виникнення дефіциту
33 - 38
Рекомендований поточний моніторинг рослин
(приховані ознаки)
36 – 60
Мала імовірність виникнення дефіциту сірки
Комплекс необхідних детальних показників такий же широкий,
як і деталізований, та підібраний таким чином, щоб значення
синтетичного показника дозволили поставити однозначний
діагноз потреб підживлення конкретної культивованої рослини
сіркою.
Детальні показники включають наступний комплекс інформації:
1. Локалізація поля, тобто відстань поля, господарства від промислових об’єктів та
урбанізованих територій - потреба у сірці зростає із збільшенням відстані;
2. Вид ґрунту - потреба у сірці зменшується із збільшенням вмісту глинистих
часток;
3. Вміст перегною - потреба у сірці зменшується із збільшенням вмісту перегною;
4. Інтенсивність опадів в осінній та зимовий період - чим більше опадів при м’якій
зимі, тим більша потреба у сірці;
5. Вимивання ґрунтів та здатність їх до замулювання - наявність цих двох
характеристик обмежує здатність рослини споживати сульфати.
6. Чутливість культивованої рослини до сірки:
• рослини з високим рівнем потреби у сірці: ріпак, капуста, цибуля, часник;
• рослини з середніми потребами у сірці, але залежними від врожаю та його
якості: цукрові буряки, кукурудза, пшениця харчова, ячмінь пивоварний,
люцерна, конюшина, стручкові;
• рослини з низькими потребами в сірці: збіжжя, пасовищні трави, картопля.
7. Підживлення сірчаними добривами в сівозміні - підживлення гноєм,
застосовування сірчаних добрив або добрив з сіркою зменшує ризик дефіциту в
рослин цього складника.
Призначення
Гранульоване мінеральне добриво Wigor S призначене для
підживлення рослин, залежних від сірки; для створення сумішей
добрив, а в більш тривалі строки – для зниження рН грунту.
Властивості
Сірка гранульована – це гранули сіро-зеленого кольору, які містять
90% сірки і 10% бентоніту. Бентоніт, що міститься у гранулі (з рН >8),
завдяки своїм властивостям розбухання в контакті з водою
приводить до швидкого подрібнення сірки і створює висококолоїдну
суспензію. Молекули сірки в грунті окислюються мікроорганізмами
до форми сульфату, як засвоюється рослинами.
Застосування Wigor S
Рекомендуеться застосовувати як компонент для тукосумішей, які
вносяться восени під озимі культури, а навесні – завдяки швидкості
розподілу у грунті – під швидко зростаючі зернові, цукровий буряк,
кукурузу та овочі.
Рекомендовані мінімальні дози Wigor S :
Вирощувані рослини:
Доза (кг/га)
Озимий ріпак
Капустні
Пшениця
Редис
Ячмінь
Цибуля
Цукровий буряк
Морква
Кукурудза
Червоний буряк
Горох
Помідори
Люцерна
Фасоля
60
40
25
40
15
15
40
15
20
30
20
30
20
10
Що таке БЕНТОНІТ ?
Бентоніт - природний глинистий мінерал, що має властивість
набухати при гідратації, збільшуючи свій об’єм в 14-16 разів.
При обмеженому просторі для вільного набухання в
присутності води створюється щільний гель, який перешкоджає
подальшому проникненню вологи. Ця властивість, а також
нетоксичність та хімічна стійкість робить його незамінним у
виробництві, сільському господарстві, будівництві та багатьох
інших сферах діяльності.
Бентоніти є важливим видом мінеральної сировини, яка має
широке застосування в багатьох провідних галузях
промисловості та сільського господарства протягом останніх
120 років.
Що таке БЕНТОНІТ ?
Хімічний склад бентонітових глин
Сполука
Частка
Сполука
Частка
SiO2
58,25 %
MgO
3,62 %
Al2O3
14,27 %
P2O5
0,18 %
Fe2O3
4,37 %
S
0,14 %
FeO
0,5 %
K2O
1,2 %
Ti2O
0,36 %
Na2O
2,25 %
CaO
2,07 %
ППП
12,19 %
Параметри продукту Wigor S :
Параметри
1. Кількість сірки, не менше
2. Відсів на решітці з
квадратними віконцями
розміром:
- , не більше
- , не менше
Одиниця
Кількість
виміру
%
90
Аналітичні
методи
PN-81/C-84084, п. 3.3
Признак*
+
PN-81/C-84084, п. 3.18.3
%
%
5
90
*Признак параметра: (+) – важливий, (-) – інформаційний.
-
Параметри продукту Wigor S :
Упакування
Wigor S пакується в:
• мішки поліпропіленові пo 25 кг,
• еластичні контейнери типу „big bag” пo 1000 кг.
За бажанням вантажоотримувача мішки можуть бути вкладені на дерев’яні
палети і зв’язані поліпропіленовою плівкою. Вказане упакування
погоджується з вимогами вантажоотримувача.
Транспорт
Транспортування Wigor S не підлягає вимогам RID/ADR.
Складування
Сірку гранульовану необхідно зберігати у складських приміщеннях, які
відповідають вимогам пожежної безпеки, без проникнення вологи з
підлоги і прямого потрапляння атмосферних опадів, на допустимій відстані
від нагрівальних приладів.
Гарантія
Термін гарантії – 24 місяці з дати виготовлення.
ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ !
Ексклюзивний дистрибутор в Україні
ТОВ Агро-хімічна компанія
«ПЕКО»
79014, м.Львів, вул. Б.Котика, 7, офіс 307
тел./факс +38(032)244-88-34
моб. +38(050)35-19-777
+38(067)791-66-27
е-mail: [email protected]

similar documents