מצגת 5

Report
DATA FLOW DIAGRAMS
(DFDs)
1
‫גישות ומתודולוגיות לניתוח מערכת מידע‬
‫•‬
‫•‬
‫‪2‬‬
‫גישת הישויות (‪.)object oriented‬‬
‫הגישה הפונקציונאלית‪.‬‬
DFD - ‫תרשים זרימת נתונים‬
‫ הוא אמצעי גרפי לתיאור פעילויות‬DFD ‫תרשים‬
.‫ תהליכים ממוחשבים) וזרימת הנתונים ביניהם‬,‫(פונקציות‬
:DFD ‫גישות עיקריות לשימוש בתרשימי‬
‫גישת גיין וסרסון‬
•
Gane C., Sarson T., Structured Systems Analysis: Tools & Techniques, New York, Improved System
Technologies, 1977.
‫מרקו‬-‫גישת דה‬
•
DeMarco T., Structured Analysis and System Specification, New York, Yourdon Press, 1979
3
‫סכמתי ‪ DFD‬תרשים‬
‫פלט‬
‫נ‬
‫תוני‬
‫עדכון‬
‫מאגר שני‬
‫פעלה‬
‫נתוני‬
‫ה ור‬
‫את ה‬
‫ז ור‬
‫אח‬
‫‪4‬‬
‫פונקציה‬
‫‪D‬‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫ה‬
‫עברה‪/‬‬
‫הפעלה‬
‫פלט‬
‫מאגר ראשון‬
‫וני א‬
‫חזור‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫קלט‬
‫‪3‬‬
‫פונקציה‬
‫‪C‬‬
‫נת‬
‫‪4‬‬
‫‪D1‬‬
‫עדכון‬
‫‪R1‬‬
‫מכשיר‬
‫נת‬
‫מאגר ראשון‬
‫‪D2‬‬
‫וני‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫ז ור‬
‫אח‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫נת‬
‫וני‬
‫כון‬
‫עד‬
‫קלט‬
‫תוני‬
‫נ‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫ה‪/‬הפעלה‬
‫העבר‬
‫‪2‬‬
‫פונקציה‬
‫‪B‬‬
‫פלט‬
‫‪1‬‬
‫פונקציה‬
‫‪A‬‬
‫‪5‬‬
‫פונקציה‬
‫‪E‬‬
‫מ‬
‫וע ד ה‬
‫פעלה‬
‫‪T‬‬
‫‪D1‬‬
‫פונקציה מורכבת‬
‫מרכיבי תרשים ‪DFD‬‬
‫‪5‬‬
‫זרם נתונים – ‪Data Flow‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪6‬‬
‫מציין העברת נתונים אל פונקציה או מפונקציה‪.‬‬
‫זיהוי זרם נעשה באמצעות הרכיבים בקצותיו‪.‬‬
‫על כל זרם נתונים נכתב תיאור‪.‬‬
‫זרם נתונים יסודי‪/‬כללי‪.‬‬
‫המשך זרם נתונים‬
‫זרם נתונים ממאגר לפונקציה‪.‬‬
‫זרם נתונים מפונקציה למאגר‪.‬‬
‫זרם נתונים מישות חיצונית לפונקציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫זרם נתונים מפונקציה לישות חיצונית‪.‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪7‬‬
‫צורך ליצור ממשק‪.‬‬
‫אוסף נתונים מורכבים‪.‬‬
‫קיימות צורות קלט שונות‪.‬‬
‫צורך ליצור ממשק‪.‬‬
‫אוסף נתונים מורכבים‪.‬‬
‫קיימות צורות פלט שונות‪.‬‬
‫המשך זרם נתונים‬
‫זרם נתונים מישות זמן לפונקציה‪.‬‬
‫זרם נתונים מישות זמן אמת לפונקציה‪.‬‬
‫זרם נתונים מפונקציה לזמן אמת‪.‬‬
‫זרם מפונקציה לפונקציה‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫‪8‬‬
‫פונקציה אחת מפעילה אחרת‪.‬‬
‫העברת נתונים בין שתי פונקציות‪.‬‬
‫קשר לוגי ‪ AND/OR‬בין זרמי נתונים‪.‬‬
‫לכול צלע צריך לרשום‬
‫תיאור של זרם‬
‫הנתונים‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫פלט‬
‫אדיסה‬
‫או אדיסו כלי ‪CASE‬‬
‫שיודע לייצר קוד‬
‫תרשים ‪DFD‬דעם ‪OR‬‬
‫‪2‬‬
‫פונקציה‬
‫‪Y‬‬
‫‪c‬‬
‫‪OR‬‬
‫‪1‬‬
‫פונקציה‬
‫‪X‬‬
‫‪a‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫‪d‬‬
‫‪b‬‬
‫ברירת‬
‫מחדל‬
‫‪AND‬‬
‫‪3‬‬
‫פונקציה‬
‫‪Z‬‬
‫‪e‬‬
‫מאגר מידע‬
‫הפונקציה‬
‫מפעילה או‬
‫פונקציה ‪ 2‬או ‪3‬‬
‫‪D1‬‬
‫תרשים ‪DFD‬דעם ‪AND‬‬
‫מאגר ראשון‬
‫‪D1‬‬
‫‪c‬‬
‫‪e‬‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫‪g‬‬
‫‪3‬‬
‫פונקציה‬
‫‪C‬‬
‫‪1‬‬
‫פונקציה‬
‫‪A‬‬
‫יכול להיות כמה ‪AND‬‬
‫וכמה ‪ OR‬בכניסה‬
‫וביציאה‬
‫‪AND‬‬
‫‪f‬‬
‫מאגר שני‬
‫‪9‬‬
‫‪D2‬‬
‫‪a‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫‪d‬‬
‫‪2‬‬
‫פונקציה‬
‫‪B‬‬
‫‪b‬‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫פונקציות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪10‬‬
‫‪DFD-0‬‬
‫התרשים הראשי‬
‫פונקציה מסמלת פעולה שהמערכת תבצע על זרם‬
‫הנתונים‪.‬‬
‫‪DFD-1‬‬
‫יפרט מה עושה פונקציה‬
‫לכל פונקציה חובה שיהיה קלט ופלט‪.‬‬
‫כללית מס' ‪1‬‬
‫קיימות פונקציות כלליות ופונקציות יסודיות‪.‬‬
‫‪DFD-1.2‬‬
‫יפרט מה עושה פונקציה מס' ‪2‬‬
‫לכל פונקציה ניתן מספר זיהוי ייחודי‪.‬‬
‫שנמצאת בתוך פונקציה ‪1‬‬
‫לכל פונקציה ניתן שם תיאורי שכולל פעולה ונשוא‬
‫הפעולה‪.‬‬
‫לא יתכן כי זרם נתונים יצא מפונקציה ויחזור אל‬
‫אותה פונקציה‪.‬‬
‫ישות חיצונית‪/‬משתמש‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪11‬‬
‫מופיעה מחוץ למסגרת התרשים‪.‬‬
‫מזינה את המערכת (‪ )source‬או מקבלת נתונים‬
‫(‪.)destination‬‬
‫משתמש הוא הגורם המבצע את הפעילות ונזקק‬
‫לסיוע המערכת‪.‬‬
‫המונח ישות מציין תפקיד‪ ,‬יחידה ארגונית‪ ,‬או‬
‫מערכת‪.‬‬
‫ישות חיצונית מזוהה ע"י האות ‪ E‬ומספר ייחודי‪.‬‬
‫ישויות חיצוניות מופיעות משני צדי התרשים‪.‬‬
‫ישות זמן‬
‫ישות שהיא יזם תלוי זמן‪ ,‬מסומנת באות ‪. T‬‬
‫תופיע אך ורק בצד שמאל של המערכת‪.‬‬
‫•‬
‫•‬
‫ישות זמן אמת‬
‫•‬
‫•‬
‫‪12‬‬
‫מכשיר שתפקידו קליטת נתונים או העברת נתונים‬
‫בזמן אמת‪.‬‬
‫מסומנת באות ‪.R‬‬
‫ישות זמן‬
‫אמת‬
‫מופיע‬
‫כקלט‪-‬‬
‫כמשולש‬
‫מאגר נתונים‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪13‬‬
‫מקום אחסון של נתונים‪.‬‬
‫מאגר נתונים מזוהה ע"י האות ‪ D‬ומספר זיהוי ייחודי‪,‬‬
‫וכן שם‪.‬‬
‫מאגר נתונים צריך להיות קשור לפחות לפונקציה‬
‫אחת המעדכנת אותו ולפחות לפונקציה אחת‬
‫השולפת ממנו נתונים‪.‬‬
‫מאגר נתונים קשור אך ורק לפונקציות‪.‬‬
‫מאגר נתונים חיצוני‪.‬‬
DFD Rules – Don’t Do
14
‫סיכום‪ :‬כללי תרשים ‪DFD‬‬
‫• לכל פונקציה חייב להיות לפחות זרם נתונים אחד שנכנס אליה (קלט)‬
‫ולפחות זרם נתונים אחד שיוצא ממנה (פלט)‬
‫• בקצהו של כל זרם נתונים חייבת להיות לפחות פונקציה אחת‬
‫• אין משמעות לזרם נתונים היוצא מפונקציה ונכנס אל אותה פונקציה‬
‫• לכל מאגר נתונים המופיע לראשונה חייב להיות לפחות זרם נתונים‬
‫אחד שנכנס אליו (עדכון) ולפחות זרם נתונים אחד היוצא ממנו‬
‫(שליפה)‪ .‬כלל זה אינו חל על מאגר נתונים "חיצוני"‪.‬‬
‫• ישויות חיצוניות בצד שמאל של מסגרת התרשים משמשות מקור‬
‫לקלט; ישויות חיצוניות בצד ימין משמשות יעד לפלט‪.‬‬
‫• ישות זמן (‪ )T‬יכולה להופיע רק בצד שמאל (קלט) של התרשים‪.‬‬
‫• זרם נתונים יסודי חייב להיות חד‪-‬כיווני‬
‫‪15‬‬
‫בתהליך הניתוח באמצעות תרשימי ‪DFD‬‬
‫להימנע מפירוט יתר‪ ,‬לדוגמה‪ ,‬לאחד מאגרי נתונים‬
‫במידת האפשר‪.‬‬
‫לכלול רק פונקציות עיקריות שמבצעות עיבוד נתונים‬
‫רלבנטי להתקדמות התהליך ‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫•‬
‫‪16‬‬
‫להימנע מהתייחסות לפונקציות של בדיקות תקינות‬
‫ושגויים‪.‬‬
‫להימנע מטיפול בניהול קבצים‪.‬‬
‫להימנע מפירוט יתר של ישויות חיצוניות‪.‬‬
‫להימנע מטיפול בהיבטים פיזיים של המערכת‬
‫הממוחשבת (דרישות לא פונקציונליות)‪.‬‬
‫דוגמא‬
‫מערכת מידע לוועד בית משותף‬
‫יש להקים מערכת מידע לוועד בית משותף‪ .‬המערכת תטפל בתשלומי הדיירים‪.‬‬
‫המערכת תאפשר הזנת פרטי דיירי הדירות בבניין וכן עדכון פרטי הדיירים‪ ,‬כולל‬
‫הוספות‪ ,‬שינויים וביטולים‪ .‬על פי פרטי הדיירים בדירה יקבע נציג ועד הבית תעריף‬
‫התשלום החודשי הנדרש מהדייר ואת מועד תחילת התשלום ויזין אותם למערכת‪.‬‬
‫דיירי הבניין מעבירים תשלומים לחברי הוועד בהמחאה או במזומן‪ .‬המערכת‬
‫תאפשר לחבר הוועד להזין את פרטי התשלום (כולל הדייר המשלם‪ ,‬סכום ותאריך)‬
‫ותפיק קבלה לדייר‪.‬‬
‫המערכת תאפשר להפיק‪ ,‬לפי דרישה‪ ,‬דוחות תשלומים לתקופות שונות‪ ,‬לכל‬
‫הדיירים או לחלק מהם‪ .‬היא תאפשר לחבר הוועד להזין תקופת דוח וזיהוי דיירים‪.‬‬
‫לכל דייר היא תפיק פרטי התשלומים שהתקבלו ממנו במשך התקופה ויתרת החוב‬
‫לסופה‪.‬‬
‫בסוף כל חודש תפיק המערכת דוח יתרות חוב של כל הדיירים‪ .‬לכל דייר שיתרת‬
‫החוב שלו גבוהה מסכום של שלושה חודשי תשלום תופק תזכורת עם יתרת החוב‪.‬‬
‫כן תופק תזכורת לדייר שיתרת חובו גבוהה מסכום של שני חודשי תשלום אם הוא‬
‫קיבל תזכורת גם בחודש הקודם‪.‬‬
‫‪17‬‬
‫תרשים ‪ DFD‬של מערכת מידע לועד בית‬
‫מאגר דיירים‬
‫‪D1‬‬
‫פרטי דייר ותשלום‬
‫‪2‬‬
‫קלוט פרטי‬
‫תשלום‬
‫ום‬
‫סכ‬
‫פרטי דייר ותעריף‬
‫‪1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי דייר‬
‫ותעריף‬
‫ש‬
‫כל פעם שמופיע‬
‫מוסיפי לו קו‬
‫פרטי‬
‫דייר‬
‫לם‬
‫שו‬
‫‪3‬‬
‫עדכן תשלום‬
‫ודווח‬
‫בלה‬
‫ק‬
‫פרטי‬
‫סוג‬
‫דייר‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פעולה ו‬
‫תעריף‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫סכום ותאריך‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פרטי‬
‫תשלום‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פ‬
‫ירוט ת‬
‫שלומים‬
‫ו‬
‫י‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת חוב ל‬
‫תקופה‬
‫מאגר דיירים‬
‫תא‬
‫רי‬
‫ך‬
‫ו‬
‫תז‬
‫‪E2‬‬
‫‪D1‬‬
‫רטי‬
‫פ‬
‫מאגר תשלומים‬
‫לום‬
‫תש‬
‫‪4‬‬
‫הפק דוח‬
‫תשלומים‬
‫תקופתי‬
‫תעריפים‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪19‬‬
‫תזכורת‬
‫תקופה ודיירים‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫סך ת‬
‫שלומים‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ע‬
‫ריף‬
‫כו‬
‫רת‬
‫דוח יתרות חוב דיירים‬
‫ועד‬
‫יתרות חוב‬
‫‪D2‬‬
‫שם ומספר‬
‫לכול פונקציה‬
‫‪6‬‬
‫הפק תזכורת‬
‫לחייבים‬
‫סך‬
‫תזכורת‬
‫ב ומועד‬
‫חו‬
‫‪5‬‬
‫הפק דוח‬
‫יתרות חוב‬
‫ותזכורת‬
‫סוף חודש‬
‫‪T‬‬
‫אפיון מערכת מידע בתהליך של פירוק‬
‫פונקציונאלי‬
‫•‬
‫•‬
‫‪20‬‬
‫גישת התרשימים השטוחים ( גישת גיין וסרסון)‪.‬‬
‫גישת התרשימים ההיררכיים ( גישת דה מרקו)‪.‬‬
21
‫תרשימים היררכיים‬
‫ניתן לראות את המערכת בדרגות פירוט שונות‪.‬‬
‫מאפשרת ניתוח מ"למעלה למטה"‪.top – down -‬‬
‫מאפשרת ביצוע עבודה מתואמת של צוותי עבודה‬
‫אחדים‪.‬‬
‫הגדרות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫–‬
‫–‬
‫•‬
‫תוצרים‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫‪22‬‬
‫פונקציה יסודית‪ :‬לא נדרש פירוק לתת‪-‬פונקציות פשוטות יותר‬
‫פונקציה כללית‪ :‬נדרש פירוק לתת‪-‬פונקציות פשוטות יותר‬
‫סט תרשימים היררכיים‬
‫מילון נתונים‬
‫סדר העבודה בשלב הניתוח‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪23‬‬
‫איתור ישויות חיצוניות‪ ,‬פונקציות המערכת‪ ,‬זרמי‬
‫נתונים‪ ,‬ומאגרי נתונים‪.‬‬
‫חיבור כל הנ"ל בתרשים השורש‪.‬‬
‫פירוק פונקציונאלי של כל פונקציה כללית לתרשים‬
‫בן‪.‬‬
‫מתן מספר מזהה לכל תרשים‪.‬‬
‫בקרה‬
‫אמצעי זיהוי להגדרת פונקציה ככללית או‬
‫כיסודית‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪24‬‬
‫אם אפשר לתאר את התהליך הלוגי של פונקציה באמצעות תיאור‬
‫מילולי קצר‪ ,‬או כתיבה מובנית‪ ,‬או תרשים זרימה‪ -‬אין טעם‬
‫להגדירה כפונקציה כללית‪.‬‬
‫אם אי אפשר לפרק פונקציה ליותר מכ‪ 3 -‬פונקציות משנה – נראה‬
‫שאין טעם להגדירה כפונקציה כללית‪.‬‬
‫אם תרשים‪-‬האב מורכב‪ ,‬מסובך ולא קריא‪ ,‬ייתכן שמוטב לקבץ‬
‫פונקציות אחדות הקשורות ביניהן לפונקציה כללית‪ ,‬ולתאר את‬
‫פרטיהן בתרשימים נפרדים‪.‬‬
‫אם פונקציה קשורה לפונקציות רבות‪ ,‬למאגרי נתונים ולזרמי‬
‫נתונים רבים‪ ,‬ולישויות חיצוניות רבות ‪ -‬היא כנראה‪ ,‬אחראית על‬
‫ביצוע דברים רבים ואולי מוטב להגדירה ככללית ולפרקה‬
‫לפונקציות יסודיות‪.‬‬
‫מערכת”‪DFD-0 :“X‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪1‬‬
‫כללית‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪2‬‬
‫יסודית‬
‫שני מאגר‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫‪D2‬‬
‫ראשון מאגר‬
‫‪D1‬‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫‪3‬‬
‫כללית‬
‫שלישי מאגר‬
‫‪D3‬‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪4‬‬
‫כללית‬
‫ראשון מאגר‬
‫‪25‬‬
‫‪D1‬‬
‫מערכת ”‪DFD-1 :“X‬‬
‫‪2‬‬
‫יסודית‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪1.2‬‬
‫יסודית‬
‫מאגר ראשון‬
‫‪1.4‬‬
‫כללית‬
‫‪D1‬‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪1.3‬‬
‫כללית‬
‫מאגר רביעי‬
‫‪26‬‬
‫‪1.1‬‬
‫יסודית‬
‫‪D4‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫מאגר שני‬
‫‪D2‬‬
‫מערכת ”‪DFD-3 :“X‬‬
‫מאגר חמישי‬
‫מאגר ראשון‬
‫‪D5‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫אחת‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלישית‬
‫‪3.1‬‬
‫יסודית‬
‫‪3.2‬‬
‫יסודית‬
‫‪D1‬‬
‫‪4‬‬
‫יסודית‬
‫‪.1‬‬
‫‪4‬‬
‫יסודית‬
‫‪.3‬‬
‫‪27‬‬
‫מאגר שלישי‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלישית‬
‫‪3.3‬‬
‫כללית‬
‫‪D3‬‬
‫‪3.4‬‬
‫יסודית‬
‫מאגר שני‬
‫‪D2‬‬
‫מערכת”‪DFD-4 :“X‬‬
‫‪4.2‬‬
‫יסודית‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪4.1‬‬
‫יסודית‬
‫שישי מאגר‬
‫‪D6‬‬
‫שלישי מאגר‬
‫‪3.2‬‬
‫יסודית‬
‫‪E2‬‬
‫ישות‬
‫שתיים‬
‫‪D3‬‬
‫‪4.5‬‬
‫יסודית‬
‫‪4.4‬‬
‫יסודית‬
‫‪E3‬‬
‫ישות‬
‫שלוש‬
‫‪4.3‬‬
‫יסודית‬
‫ראשון מאגר‬
‫‪3.4‬‬
‫יסודית‬
‫‪D1‬‬
‫פונקציה ‪ 3.4‬ו ‪3.2‬‬
‫מפעילות את‬
‫פונקציה ‪4.3‬‬
‫‪28‬‬
‫כללי הפירוק של תרשימי ‪DFD‬‬
‫• "חוק השימור" (‪ :)conservation‬כל מאגר נתונים וישות‬
‫חיצונית הקשורים לפונקציה כללית יופיעו גם בתרשים‪-‬בן של‬
‫אותה פונקציה‪ -‬ובאותו תפקיד‪( .‬למשל‪ ,‬אם מאגר נתונים או‬
‫ישות חיצונית הם בתפקיד קלט או קריאה – הם יופיעו באותו‬
‫תפקיד בפונקציות שבתרשים הבן)‪.‬‬
‫• ריבוי ישויות חיצוניות ‪ -‬ניתן ל"קבץ" ישויות שיש להן מכנה‬
‫משותף ל"ישות כללית" בתרשים השורש ובתרשימים‬
‫מפורטים יותר לפרט את "ישויות המשנה"‪.‬‬
‫• לא תופיע ישות חיצונית בתרשים‪-‬בן אם לא היתה קשורה‬
‫לפונקציה הכללית בתרשים‪-‬אב שלה‪( .‬אך מותר לפרק ישות‬
‫חיצונית "כללית" לתת‪-‬יישויות שתפורטנה בתרשים‪-‬בן)‪.‬‬
‫‪29‬‬
‫כללי הפירוק של תרשימי ‪DFD‬‬
‫(המשך)‬
‫• לא יופיע מאגר נתונים בתרשים‪-‬בן אם מאגר זה אינו‬
‫קשור לפונקציה הכללית בתרשים האב שמתוארת ע"י‬
‫תרשים הבן‪.‬‬
‫• מאגר נתונים חדש יופיע לראשונה ברמה בה הוא‬
‫משותף לפחות ל‪ 2-‬פונקציות‪ ,‬כאשר לפחות אחת‬
‫מעדכנת אותו ולפחות אחת קוראת ממנו‪.‬‬
‫• אם פונקציה כללית קשורה לפונקציה אחרת (כללית או‬
‫יסודית)‪ ,‬בתרשים הבן שלה יופיע לפחות עיגול מקשר‬
‫)‪ (connector‬אחד בצד המתאים של מסגרת התרשים‪,‬‬
‫ובו יצוין מספר הפונקציה הקשורה‪.‬‬
‫‪30‬‬
‫כללי הפירוק למקרים מיוחדים‬
‫•‬
‫•‬
‫‪31‬‬
‫עיגול מקשר היוצא מפונקציה יסודית או נכנס‬
‫לפונקציה יסודית יכיל מספר זיהוי של פונקציה יסודית‬
‫שאליה הוא יוצא או שממנה הוא נכנס‪.‬‬
‫מאגר נתונים חיצוני – כאשר משמש לקלט‪ ,‬יופיע‬
‫מחוץ למסגרת בצד שמאל‪ ,‬עם זרם נתונים אל‬
‫הפונקציה הקוראת‪ .‬כאשר משמש פלט במערכת‬
‫הנוכחית וקלט רק במערכות אחרות ‪ -‬יופיע מימין‬
‫למסגרת‪.‬‬
‫כללי הפירוק למקרים מיוחדים (המשך)‬
‫•‬
‫•‬
‫‪32‬‬
‫ישות זמן – כאשר קשורה לפונקציה כללית אין לה‬
‫מספר מזהה ואין מציינים על גבי זרם הנתונים את‬
‫יחידת הזמן‪ .‬כאשר קשורה לפונקציה יסודית‪ ,‬יש לה‬
‫מספר מזהה‪ ,‬ועל גבי הזרם היסודי רושמים את‬
‫יחידת הזמן‪ ,‬או את מרווח הזמן‪.‬‬
‫ישות זמן אמת – הטיפול הוא כמו ביישות חיצונית‪.‬‬
‫מערכת מידע לוועד בית משותף‬
‫הרחבת הדוגמא והוספת פעילויות נוספות של ועד בית כגון ניהול עבודות אחזקה‬
‫וניהול בחירות לוועד בית‪ .‬תרשים ה‪ DFD-‬לניהול תשלומי הדיירים ישתלב עם‬
‫הדוגמא המורחבת‪.‬‬
‫עבודות האחזקה של בית משותף מטופלות כלהלן‪ :‬חברי הועד מכינים תוכנית‬
‫עבודות לביצוע ומזינים אותה למערכת המידע‪ .‬בנוסף‪ ,‬כל דייר יכול לפנות בבקשה‬
‫לבצע עבודות אחזקה מזדמנות ברכוש המשותף‪ .‬כל תוכנית ובקשה לביצוע עבודה‬
‫מוזנת עם ציון סוג העבודה כך שיהיה אפשר לתכנן את אופן ביצוע העבודה כראוי‪.‬‬
‫מערכת המידע תוכל גם לקלוט עדכונים לתכנית ולדרישות מזדמנות‪.‬‬
‫ועד הבית מנהל מאגר קבלני עבודות ובו פרטים שונים על קבלנים מתאימים לביצוע‬
‫עבודות אחזקה בבית המשותף‪ .‬בין היתר‪ ,‬רושמים את תחומי העיסוק של כל קבלן‬
‫כדי לדעת במי לבחור לביצוע כל עבודה‪.‬‬
‫מערכת המידע צריכה לאפשר הצגת מצב יתרת הכספים של ועד הבית על פי‬
‫תשלומי הדיירים והוצאות שהיו‪.‬‬
‫חברי הוועד מחליטים על ביצוע עבודה מתוכננת או לפי דרישה מזדמנת‪ .‬מערכת‬
‫המידע מציגה את פרטי כל הדרישות לעבודות שטרם טופלו‪ .‬הוועד מחליט מה סוג‬
‫העבודה שיש לבצע והמערכת מציגה את פרטי הקבלנים המתאימים לביצוע‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫המשך‪...‬‬
‫הוועד פונה לקבלנים ומזמין הצעות לביצוע העבודה (לא נדרש סיוע של המערכת‬
‫בעניין בחירת הקבלן בנוסף על הצגת הפרטים שבמאגר)‪ .‬כל קבלן שקיבל פנייה‬
‫מגיש הצעה לביצוע‪ ,‬כולל לוח זמנים ומחיר‪ .‬חברי הוועד דנים בהצעות ובוחרים את‬
‫הקבלן המתאים להתקשרות‪ .‬פרטי הצעת הקבלן שנבחר מוזנים למערכת המידע‬
‫והיא מפיקה תדפיס לקבלן ועותק לוועד‪ ,‬ובו פרטי הצעת העבודה שסוכמה‪.‬‬
‫הקבלן מבצע את העבודה ומקבל תשלום או תשלומים מחברי הוועד‪ .‬מערכת המידע‬
‫צריכה לאפשר הצגת פרטי עבודות שבביצוע‪ ,‬בין היתר‪ ,‬כדי לדעת את מצב‬
‫ההתחייבויות והתשלומים שבוצעו בגין העבודות הפתוחות‪ .‬עם סיום ביצוע העבודה‬
‫וגמר התשלום בעבורה מציינת המערכת שהעבודה נסתיימה ומפיקה דוח לדיירים‪.‬‬
‫הבחירות לוועד הבית מתבצעות אחת לתקופה לא מוגדרת‪ .‬כאשר מחליטים לקיים‬
‫בחירות ממנים חברי הוועד הקיים מתנדב לממונה על הבחירות‪ ,‬ומפרסמים הודעה‬
‫לדיירים להציג מועמדות עד מועד מסוים‪ .‬הממונה על הבחירות מזין למערכת‬
‫המידע את פרטי כל מועמד המגיש מועמדות‪ .‬בתום מועד הגשת המועמדות מופקת‬
‫לכל דייר רשימת המועמדים בצורת טופס הצבעה‪ ,‬עם הנחיות‪ .‬כל דייר מעביר‬
‫לממונה על הבחירות את טופס ההצבעה המלא‪ ,‬והממונה מזין למערכת המידע את‬
‫פרטי הטופס‪ .‬המערכת מסמנת שהדייר הצביע כדי למנוע כפל הצבעות‪ .‬לאחר תום‬
‫מועד ההצבעה מחשבת המערכת את מספר הקולות שניתנו לכל מועמד ומפיקה דוח‬
‫ובו פירוט התוצאות‪ ,‬הנשלח לכל הדיירים‪ .‬חברי הוועד הנבחרים מקבלים תעודת‬
‫חבר וועד נבחר‪.‬‬
‫‪34‬‬
‫תרשים ‪ DFD-0‬של מערכת מידע לועד בית‬
‫קבלות‪ ,‬תזכורות ויתרות חוב‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫ת חוב‬
‫ח יתר‬
‫דו‬
‫דיירים‬
‫זכו‬
‫ם תים‬
‫רי ומ‬
‫דיי סיכ‬
‫טי ו‬
‫פר‬
‫‪E2‬‬
‫ות‬
‫ר‬
‫‪1‬‬
‫ניהול‬
‫תשלומי‬
‫דיירים‬
‫דו‬
‫חו‬
‫תע‬
‫ועבובוד‬
‫ו‬
‫ת‬
‫דו וד‬
‫ת שנרסידו‬
‫ת‬
‫‪,‬‬
‫תיי הצ‬
‫מו עות‬
‫פרטים‬
‫ותשלומים‬
‫פ‬
‫ת‬
‫רטי‬
‫ערי‬
‫ם‬
‫י‬
‫ת‬
‫של‬
‫ם וב‬
‫ו מי‬
‫קשו‬
‫ם‬
‫ת‬
‫ד‬
‫או‬
‫יווח‬
‫דיי‬
‫ר‬
‫י‬
‫ם‬
‫ועד‬
‫מאגר דיירים‬
‫מו‬
‫מאגר דיירים‬
‫לום‬
‫י תשנים‬
‫רט בל‬
‫פ לק‬
‫‪2‬‬
‫ניהול‬
‫עבודות‬
‫אחזקה‬
‫טופסי ה‬
‫צבעה ותו‬
‫צ‬
‫א‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ה‬
‫צבעה‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫‪35‬‬
‫טי קב‬
‫ר‬
‫‪D2‬‬
‫ועד‬
‫בודה‬
‫יות ע‬
‫ותוכנ‬
‫לנים‬
‫עבודת תיקון‬
‫ביקוש‬
‫פרטי עב‬
‫ודות ותשלומים נדרשים‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫‪D1‬‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫דייר‬
‫‪D1‬‬
‫פ‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫‪E1‬‬
‫‪E2‬‬
‫מאגר תשלומים‬
‫הסכמי עבודה והודעות תדלום‬
‫עד הפעלה‬
‫‪T‬‬
‫תעודת חבר ועד נבחר‬
‫וסטפרטי‬
‫סמ‬
‫צ‬
‫ב‬
‫י‬
‫טו הצ ע‬
‫ב עה‬
‫‪3‬‬
‫ניהול‬
‫בחירות‬
‫לוועד‬
‫פרטי מועמדים והצבעות‬
‫‪E4‬‬
‫ממונה על‬
‫הבחירות‬
‫תרשים ‪ DFD-1‬ניהול תשלומי דיירים‬
‫מאגר דיירים‬
‫‪D1‬‬
‫פרטי דייר ותשלום‬
‫‪1.2‬‬
‫קלוט פרטי‬
‫תשלום‬
‫ום‬
‫סכ‬
‫פרטי דייר ותעריף‬
‫‪1.1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי דייר‬
‫ותעריף‬
‫ש‬
‫פרטי‬
‫דייר‬
‫לם‬
‫שו‬
‫‪1.3‬‬
‫עדכן תשלום‬
‫ודווח‬
‫בלה‬
‫ק‬
‫פרטי‬
‫סוג‬
‫דייר‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פעולה ו‬
‫תעריף‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫סכום ותאריך‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פרטי‬
‫תשלום‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פ‬
‫ירוט ת‬
‫שלומים‬
‫ו‬
‫י‬
‫ת‬
‫ר‬
‫ו‬
‫ת חוב ל‬
‫תקופה‬
‫מאגר דיירים‬
‫תא‬
‫רי‬
‫ך‬
‫ו‬
‫תז‬
‫‪E2‬‬
‫‪D1‬‬
‫רטי‬
‫פ‬
‫מאגר תשלומים‬
‫לום‬
‫תש‬
‫‪1.4‬‬
‫הפק דוח‬
‫תשלומים‬
‫תקופתי‬
‫תעריפים‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪36‬‬
‫תזכורת‬
‫תקופה ודיירים‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫סך ת‬
‫שלומים‬
‫ו‬
‫ת‬
‫ע‬
‫ריף‬
‫כו‬
‫רת‬
‫דוח יתרות חוב דיירים‬
‫ועד‬
‫יתרות חוב‬
‫‪D2‬‬
‫‪1.6‬‬
‫הפק תזכורת‬
‫לחייבים‬
‫סך‬
‫תזכורת‬
‫ב ומועד‬
‫חו‬
‫‪1.5‬‬
‫הפק דוח‬
‫יתרות חוב‬
‫ותזכורת‬
‫סוף חודש‬
‫‪T1‬‬
‫תרשים ‪ DFD-2‬ניהול עבודות אחזקה‬
‫רות‬
‫ית‬
‫כס‬
‫מאגר תשלומים‬
‫פ‬
‫רים‬
‫דיי‬
‫פי‬
‫דרישות לעבודות‬
‫ר‬
‫טי‬
‫ת‬
‫שלו‬
‫ם‬
‫ל‬
‫ק‬
‫בל נ‬
‫ים‬
‫דוח ביצו‬
‫ע עבודה‬
‫דייר‬
‫עבודות דרושות‪,‬‬
‫שהסתיימו‬
‫דו‬
‫חותתועבודות‬
‫הצעו‬
‫ועד‬
‫סכמי‬
‫ה‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫אות‬
‫והוצ‬
‫בודה‬
‫ע‬
‫‪2.2‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫דרישה לעבודה‬
‫מתוכננת‬
‫שלומי‬
‫ו ע ות‬
‫לביצ‬
‫עבודה‬
‫טי‬
‫תוכניות עבודות‬
‫אחזקה‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫לקבלן‬
‫ם‬
‫פרטי עבודות ותשלומים נדרשים‬
‫שלום‬
‫ת‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫פר‬
‫מ טי‬
‫בצ קב‬
‫עי לנ‬
‫ם ים‬
‫‪E2‬‬
‫פ‬
‫רט‬
‫אחזי ת‬
‫כ‬
‫נ‬
‫קה יות‬
‫פר‬
‫‪2.5‬‬
‫ביצוע‬
‫עבודות‬
‫דייר‬
‫‪D3‬‬
‫‪D2‬‬
‫‪E1‬‬
‫מאגר קבלנים‬
‫‪37‬‬
‫פר‬
‫לטיפול‬
‫דייר‬
‫דייר‬
‫שת‬
‫בק‬
‫טי‬
‫ד‬
‫רישות‬
‫‪E1‬‬
‫יתרת כסף‬
‫‪2.4‬‬
‫בדוק יתרת‬
‫כספי‬
‫הבית‬
‫‪2.1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫בקשה לביצוע‬
‫תיקון‪/‬אחזקה‬
‫בקשת עבודות‬
‫תיקון שוטפות‬
‫‪E1‬‬
‫‪D4‬‬
‫פרטי קבלנים‬
‫‪2.3‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי קבלני‬
‫עבודות‬
‫פרטי קבלני עבודות‬
‫‪E2‬‬
‫וע ד‬
‫תרשים ‪ DFD-2.5‬ביצוע עבודות‬
‫‪2.5.1‬‬
‫הצג דרישות‬
‫לעבודות‬
‫שטרם טופלו‬
‫דרושות‬
‫עבודות‬
‫פרטי‬
‫‪E2‬‬
‫דרישות לעבודות‬
‫עבודות בביצוע‬
‫‪D3‬‬
‫ס‬
‫טטו‬
‫סע‬
‫ב‬
‫ו‬
‫דה‬
‫בב‬
‫פרטי ה‬
‫יצוע‬
‫צ עה ש‬
‫ס‬
‫ו‬
‫כ‬
‫מ‬
‫ה‬
‫ועד‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫פרטי‬
‫הצעה שסוכמה‬
‫דוח ע‬
‫שטרם הבסודות‬
‫תיימו‬
‫‪2.5.5‬‬
‫דיווח מצב‬
‫עבודות‬
‫פתוחות‬
‫פר‬
‫טיביעבודות‬
‫ב צוע‬
‫הודעת תשלום מצורפת המחאה‬
‫‪D5‬‬
‫עבודות בביצוע‬
‫‪D5‬‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪38‬‬
‫‪2.5.6‬‬
‫דוח‬
‫גמר‬
‫עבודה‬
‫פרטי עבודה‬
‫שנבחרה לביצוע‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫פר‬
‫מ טי‬
‫ק‬
‫ת‬
‫ב‬
‫אי לנ‬
‫מים ים‬
‫‪D4‬‬
‫רטי ים‬
‫פ לנ‬
‫קב‬
‫תוכניות עבודות‬
‫אחזקה‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫פ‬
‫רטי‬
‫ת‬
‫ל‬
‫ק ש‬
‫פרטי בלן לום‬
‫הס‬
‫כם‬
‫טי תשלום‬
‫פר‬
‫מאגר תשלומים‬
‫דוח גמר עבודה‬
‫מאגר קבלנים‬
‫‪2.5.3‬‬
‫רישום הסכם‬
‫הזמנת‬
‫עבודה‬
‫סט‬
‫שהטוס‬
‫סת עבו‬
‫יימהדה‬
‫‪E3‬‬
‫קבלן‬
‫‪2.5.2‬‬
‫הצג קבלנים‬
‫מתאימים‬
‫כם‬
‫ס‬
‫י ה דה‬
‫רט בו‬
‫פ ע‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫פרטי‬
‫דרישות‬
‫פרטי קבלנים מתאימים לעבודה‬
‫ועד‬
‫‪E2‬‬
‫דרישות שטרם טופלו‬
‫דרישות לעבודות‬
‫‪D3‬‬
‫‪2.5.4‬‬
‫בצע‬
‫תשלום‬
‫לקבלן‬
‫פרטי תשלום‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫‪D2‬‬
‫זיהוי עבודה שהסתיימה‬
‫‪E2‬‬
‫וע ד‬
‫תרשים ‪ DFD-3‬ניהול בחירות לוועד‬
‫מדים‬
‫טי מו יעעים‬
‫פר מצב‬
‫ו‬
‫ר‬
‫טי‬
‫דים‬
‫ועמ‬
‫טי מ‬
‫פר‬
‫מו‬
‫עמ‬
‫ד‬
‫ים‬
‫מאגר מועמדים‬
‫‪D6‬‬
‫טי‬
‫פר‬
‫סימון‬
‫צב‬
‫ה‬
‫הצבעה לדייר‬
‫עה‬
‫תוצ‬
‫אות‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫‪3.7‬‬
‫הדפס תעודת‬
‫חבר ועד‬
‫פר‬
‫דייר‬
‫‪39‬‬
‫‪3.4‬‬
‫קלוט פרטי‬
‫הצבעה‬
‫‪3.5‬‬
‫רישום‬
‫סטטוס נבחר‬
‫לוועד‬
‫תו‬
‫צא‬
‫ות‬
‫חרים‬
‫י נב‬
‫ט‬
‫‪E1‬‬
‫תוצאות הצבעה‬
‫‪3.6‬‬
‫הדפס‬
‫תוצאות‬
‫הצבעה‬
‫די‬
‫יר‬
‫ים‬
‫מאגר דיירים‬
‫‪3.3‬‬
‫חשב‬
‫תוצאות‬
‫תעודת חבר ועד נבחר‬
‫פר‬
‫טי‬
‫ועד‬
‫סט‬
‫טו‬
‫ס‬
‫ל‬
‫ח‬
‫בר‬
‫וע‬
‫דנ‬
‫הצבעת דייר‬
‫‪E2‬‬
‫ועד‬
‫ב‬
‫חר‬
‫מאגר דיירים‬
‫‪D1‬‬
‫פ‬
‫רטי‬
‫דיי‬
‫דייר‬
‫‪3.1‬‬
‫הזן פרטי‬
‫מועמד לועד‬
‫פרטי מועמד‬
‫‪E2‬‬
‫ר‬
‫מצ‬
‫ביע‬
‫‪E1‬‬
‫טופס הצבעה‬
‫‪3.2‬‬
‫הפק רשימת‬
‫מועמדים‬
‫וטופסי‬
‫ה‬
‫הצבע‬
‫פ‬
‫‪D1‬‬
‫מילון נתונים‬
‫• תיעוד מובנה של כל רכיבי התרשימים‬
‫• סוגי נתונים מתועדים‪:‬‬
‫– פונקציות‪ :‬מספר‪ ,‬שם‪ ,‬סוג‪ ,‬זרמי נתונים נכנסים –‬
‫מקור ושם הזרם‪ ,‬זרמי נתונים יוצאים – יעד ושם‬
‫הזרם‪ ,‬תיאור הפונקציה‪.‬‬
‫– מאגרי נתונים‪ :‬קוד זיהוי‪ ,‬שם‪ ,‬זרמי נתונים נכנסים –‬
‫מקור ושם הזרם‪ ,‬זרמי נתונים יוצאים – יעד ושם‬
‫הזרם‪ ,‬תיאור המאגר‪.‬‬
‫‪40‬‬
‫מילון נתונים (המשך)‬
‫• סוגי נתונים מתועדים (המשך)‪:‬‬
‫– ישויות חיצוניות‪ :‬זיהוי‪ ,‬שם‪ ,‬סוג‪ ,‬זרמי נתונים יוצאים –‬
‫יעד‪ ,‬שם הזרם‪ ,‬זרמי נתונים נכנסים – מקור‪ ,‬שם‬
‫הזרם (אינו תקף לישות זמן)‪ ,‬תיאור הישות‪.‬‬
‫– זרמי נתונים‪ :‬שם הזרם‪ ,‬סוג‪ ,‬מקור‪ ,‬יעד‬
‫• מילון רכיבי הנתונים‪ :‬תיעוד מפורט של רכיבי‬
‫הנתונים על כל זרם יסודי בתרשימים‪.‬‬
‫‪41‬‬
‫עיצוב הטרנזקציות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪44‬‬
‫טרנזקציה היא תהליך מחשב עצמאי המבצע מטלה‬
‫בעבור משתמש במערכת המידע במטרה לסייע לו‬
‫לבצע פעילות עסקית (‪.)business process‬‬
‫טרנזקציה יכולה לכלול סדרת פעולות מחשב‪.‬‬
‫הפעולות מתבצעות בסדר לוגי מסוים‪ ,‬אך ברצף‪.‬‬
‫מערכת מידע מורכבת מטרנזקציות שכל אחת מהן‬
‫מסייעת בביצוע פעילות עסקית מסוימת‪.‬‬
‫הגדרת טרנזקציה במונחי ‪:DFD‬‬
‫טרנזקציה היא רצף של פונקציות יסודיות הקשורות זו‬
‫לזו ע"י זרמי נתונים‪ .‬הטרנזקציה כוללת גם את זרמי‬
‫הנתונים‪ ,‬את מאגרי הנתונים‪ ,‬ואת הישויות החיצוניות‬
‫הקשורות אל הפונקציות שלה‪ .‬טרנזקציה כוללת לפחות‬
‫ישות חיצונית אחת שהיא "הדק" (‪ )trigger‬המאפשר את‬
‫הפעלתה לפי הצורך‪.‬‬
‫‪45‬‬
DFD-0
1
E1
DFD-2
D2
3.3
2.1
D2
2
E3
4
D1
5
2.2
E3
3
D3
E3
2.3
2.4
D2
DFD-3
3.1
E1
2.1
D2
2.4
3.3
3.2
E3
D4
3.5
E3
3.4
D2
4
46
‫הגדרה מפורטת של טרנזקציה‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪47‬‬
‫טרנזקציה כוללת פונקציה אחת או פונקציות אחדות הקשורות‬
‫זו לזו על ידי זרמי נתונים(פונקציה אחת מפעילה את השנייה)‪.‬‬
‫טרנזקציה יכולה להיות מורכבת רק מפונקציה אחת‪ .‬אין‬
‫הגבלה על מספר הפונקציות שטרנזקציה יכולה להכיל (רצוי‬
‫שהיא לא תהיה מורכבת מדי)‪.‬‬
‫כל הפונקציות הנכללות בטרנזקציה הן יסודיות‪ .‬פונקציה‬
‫כללית אינה חלק מטרנזקציה‪.‬‬
‫כל פונקציה יסודית שייכת רק לטרנזקציה אחת‪.‬‬
‫הטרנזקציה כוללת את היישויות החיצוניות ואת מאגרי‬
‫הנתונים הקשורים אל הפונקציות‪ .‬כל ישות חיצונית וכל מאגר‬
‫נתונים יכול להשתייך ליותר מטרנזקציה אחת‪.‬‬
‫סוגי טרנזקציות‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪48‬‬
‫טרנזקציה כוללת לפחות ישות חיצונית אחת‪ ,‬ישות משתמש‪,‬‬
‫ישות זמן או ישות זמן אמת‪.‬‬
‫ישות משתמש בטרנזקציה‪ -‬הטרנזקציה מופעלת על ידי‬
‫המשתמש מכונה "טרנזקצית משתמש"‪.‬‬
‫טרנזקציה המופעלת אוטומטית ביחידת זמן או במרווח זמן‬
‫קבוע ללא התערבות משתמש מכונה "טרנזקציית זמן"‪.‬‬
‫טרנזקציה המופעלת באמצעות מכשיר הקולט נתונים בזמן‬
‫אמת מכונה "טרנקציית זמן‪-‬אמת"‪.‬‬
‫טרנזקציה המכילה ישויות חיצוניות מסוגים שונים ‪ ,‬כלומר‬
‫אפשר להפעילה בצורות שונות מכונה "טרנזקציה מעורבת"‬
‫תיאור על של טרנזקציה‬
‫תיאור על של טרנזקציה כולל את הפעולות העיקריות‬
‫המתבצעות בטרנזקציה‪ ,‬ואת לוגיקת ביצוע הפעולות‪.‬‬
‫הפעולות העיקריות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫"ביצוע פונקציה…"‬
‫"קליטה מישות…"‬
‫"הפקת פלט לישות…"‬
‫"קריאה ממאגר מידע…"‬
‫"כתיבה למאגר מידע…"‬
‫לוגיקת ביצוע הפעולות‪:‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪49‬‬
‫סדרתית‪.‬‬
‫בתנאי‪.‬‬
‫בלולאה‪.‬‬
‫דוגמאות לטרנזקציות‬
‫התחלה טרנזקציה ‪2/3‬‬
‫ביצוע כל עוד לא נמצאה רשומת הדייר במאגר מידע ‪D1‬‬
‫קליטה מישות משתמש ‪ :E1‬זיהוי דייר‬
‫קריאה ממאגר מידע ‪ :D1‬פרטי דייר‬
‫אם לא נמצאה רשומת הדייר אזי הצגת הודעה‪":‬יש להזין זיהוי דייר תקין"‬
‫אחרת‬
‫סוף כל עוד‬
‫קליטה מישות משתמש ‪ :E1‬סכום ותאריך‬
‫ביצוע פונקציה ‪ :2‬קליטת תשלום‬
‫ביצוע פונקציה ‪ :3‬עדכון תשלום ודיווח‬
‫כתיבה למאגר ‪ :D1‬סכום ששולם‬
‫כתיבה למאגר ‪ :D2‬פרטי תשלום‬
‫הפקת פלט לישות משתמש ‪:E1‬קבלה‬
‫סוף‬
‫‪50‬‬
‫דוגמאות לטרנזקציות‬
‫התחלת טרנזקציה ‪5/6‬‬
‫ביצוע כל עוד יש דיירים במאגר ‪D1‬‬
‫קריאה ממאגר מידע ‪ :D1‬סך תשלומים ותעריף‬
‫ביצוע פונקציה ‪ :5‬הפקת דוח יתרות חוב ותזכורות‬
‫הפקה לישות משתמש ‪ :E2‬דוח יתרות חוב דיירים‬
‫אם סכום החוב גדול ואין תזכורת אזי‬
‫ביצוע פונקציה ‪ :6‬הפקת תזכורות‬
‫כתיבה למאגר מידע ‪ :D1‬תאריך תזכורת‬
‫הפקה לישות משתמש‪ : E1‬תזכורת ויתרת חוב‬
‫אחרת‬
‫סוף כל עוד‬
‫סוף‬
‫‪51‬‬

similar documents