דיאגרמת זרימת-מידע

Report
‫מבוא למערכות מידע‬
‫הרצאה ‪:6‬‬
‫פיתוח ויישום של מערכות מידע‪-‬‬
‫אפיון וניתוח בגישת ‪DFD‬‬
‫נערך ע"י ד"ר דיצה ביימל‬
‫‪1‬‬
‫‪Spring 2005‬‬
‫‪Specification and Analysis of Information Systems‬‬
‫איפה אנחנו בציר הזמן‬
‫תשתיות מידע‪:‬‬
‫חומרה ותוכנה‬
‫תשתיות‬
‫מידע‬
‫תשתיות‬
‫מידע‬
‫תשתיות‬
‫מידע‬
‫פיתוח‬
‫ויישום‬
‫מעבדה‬
‫מעבדה‬
‫מבוא‬
‫פיתוח‬
‫ויישום‬
‫מעבדה‬
‫אינטרנט‬
‫‪14‬‬
‫‪2‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫תוכן ההרצאה‬
‫• גישות לניתוח מערכות מידע‬
‫• דיאגרמת זרימת‪-‬מידע (‪)DFD‬‬
‫– מבוא ל ‪ DFD‬ומרכיבי הדיאגראמה‬
‫– היררכיה ב ‪DFD‬‬
‫– סיכום כללי תרשים ה ‪DFD‬‬
‫• סיכום‬
‫תודה לערן טוך על ההשראה ‪‬‬
‫‪3‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫תזכורת‪:‬‬
‫מחזור החיים בפיתוח מערת מידע‪SDLC :‬‬
‫‪ .8‬תחזוקה‪ ,‬בקרה וסיום‬
‫תפעול‬
‫‪ .7‬הדרכה והטמעה‬
‫הטמעה‬
‫‪ .6‬יישום המערכת‬
‫‪ .5‬תיכון המערכת‬
‫בנייה‬
‫‪ .4‬אפיון וניתוח‬
‫‪ .3‬חקר ישימות‬
‫‪ .2‬איסוף דרישות‬
‫‪ .1‬ייזום המערכת‬
‫‪4‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫הגדרה‬
‫מטרת שלב הניתוח‬
‫להגדיר במדויק את ביצועי המערכת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪5‬‬
‫תהליכי (פונקציות) המחשב שתבצע המערכת‬
‫הקלטים של המערכת והמקורות שלהם‬
‫הפלטים של המערכת והיעדים שלהם‬
‫הנתונים שייאגרו בבסיסי הנתונים של המערכת‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫גישות ומתודולוגיות לניתוח מ"מ‬
‫גישת התהליכים‪:‬‬
‫)‪Data Flow Diagram (DFD‬‬
‫‪6‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫תוכן ההרצאה‬
‫• גישות לניתוח מערכות מידע‬
‫• דיאגרמת זרימת‪-‬מידע (‪Data Flow Diagram )DFD‬‬
‫– מבוא ל ‪ DFD‬ומרכיבי הדיאגראמה‬
‫– היררכיה ב ‪DFD‬‬
‫– סיכום כללי תרשים ה ‪DFD‬‬
‫• סיכום‬
‫‪7‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫דיאגרמת זרימת‪-‬מידע‬
‫‪DFD - Data Flow Diagram‬‬
‫• תרשים ‪ DFD‬הוא אמצעי גרפי לתיאור פעילויות וזרימת מידע ביניהן‪.‬‬
‫• מה יש ב ‪?DFD‬‬
‫– תמונה סטטית של זרימת מידע אפשרית בין פעילויות‬
‫• מה אין ב ‪?DFD‬‬
‫– אין לוגיקת ביצוע‬
‫– אין סדר פעולות ותנאים לביצוען (כמו בתרשים זרימה של תכנית)‬
‫• מה מכילה דיאגראמה בודדת של ‪?DFD‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫תהליכים שמשנים את המידע‬
‫זרימות מידע שמעבירות את המידע‬
‫ישויות אשר צורכות את המידע ומספקות מידע‬
‫מאגרי מידע שבהם המידע מאוחסן‪.‬‬
‫• בנוסף לסט דיאגרמות המאורגנות באופן היררכי‪ ,‬נעשה שימוש במילון‬
‫‪8‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מרכיבי תרשים ‪DFD‬‬
‫‪9‬‬
‫תהליך‬
‫מאגר מידע‬
‫ישות חיצונית‬
‫(משתמש)‬
‫זרם מידע‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫דוגמא לתרשים ‪DFD‬‬
‫מאגר‬
‫מידע‬
‫‪P1‬‬
‫‪E1‬‬
‫ישות‬
‫‪D1‬‬
‫‪E2‬‬
‫זרם‬
‫מידע‬
‫‪10‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪P2‬‬
‫תהליך‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬תהליך (‪)1‬‬
‫• מתואר באופן גרפי ע"י עיגול‬
‫• מייצג‪ :‬פעילות‪ ,‬משימה‪ ,‬פונקציה וכ"ב‪.‬‬
‫• מתאר עיבוד שמתבצע על הנתונים‬
‫– טרנספורמציה של הנתונים הנכנסים לנתונים יוצאים‬
‫• לכל תהליך יש מספר ייחודי ושם‪ .‬השם חייב להכיל פועל‬
‫– "קלוט נתוני לחות"‬
‫‪1‬‬
‫קלוט נתוני לחות‬
‫‪11‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬תהליך (‪)2‬‬
‫• פירוק היררכי‪:‬‬
‫– לדוגמא‪ :‬תהליכים ‪ 1.2‬ו ‪ 1.3‬הם תתי תהליכים של תהליך ‪ 1‬שנמצא היררכית‬
‫יותר גבוה‪.‬‬
‫‪3‬‬
‫‪3.3‬‬
‫‪3.2‬‬
‫‪3.1‬‬
‫‪2‬‬
‫‪2.2‬‬
‫‪1‬‬
‫‪2.1‬‬
‫‪1.3‬‬
‫‪1.2‬‬
‫‪1.1‬‬
‫• תזכורת‪ DFD :‬אינו מתעד את סדר ביצוע התהליכים ואת התנאים‬
‫להרצתם‪.‬‬
‫‪12‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬ישות חיצונית (‪)1‬‬
‫• מתואר באופן גרפי ע"י ריבוע‬
‫• מייצג‪ :‬גורם חיצוני למערכת (אנוש‪,‬מכונה‪,‬ארגון)‬
‫– אינו מאופיין במערכת‪ ,‬לא נשמר עליו מידע במערכת‬
‫– מקובל לשרטט אותם בשני צידי הדיאגראמה‬
‫• משמש כספק מידע ו‪/‬או צרכן מידע‬
‫• לכל ישות יש אות המייצגת אותה באופן ייחודי‬
‫‪a‬‬
‫‪Client‬‬
‫‪13‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬ישות חיצונית (‪)2‬‬
‫• דוגמאות לישויות חיצוניות‪ :‬עובדים‪ ,‬מנהלים‪ ,‬רשות המס‪ ,‬וכ"ו‬
‫סנסורים‬
‫יחידות בארגון‬
‫‪14‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מערכות חיצוניות‬
‫אנשים‬
‫מכונות‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬זרם מידע (‪)1‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מתואר באופן גרפי ע"י חץ‬
‫מייצג‪" :‬נתונים בזרימה" בתוך המערכת או מחוץ למערכת‬
‫זרם מידע יכול להיות‬
‫– מישות חיצונית‪/‬מאגר‪-‬מידע אל תהליך‬
‫– מתהליך לישות חיצונית‪/‬מאגר מידע‬
‫– מתהליך לתהליך‬
‫•‬
‫•‬
‫לכל זרם מידע יש שם (אינו חייב להיות ייחודי) ומספר זיהוי‬
‫ייחודי (אופציונאלי)‬
‫הנתונים שעוברים בזרם המידע מפורטים במילון‬
‫‪G1: Enrolment details‬‬
‫‪15‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬זרם מידע (‪)2‬‬
‫• כמו בתהליך – גם בזרמי המידע יתכן מבנה היררכי‬
‫• המשמעות‪ :‬זרם מידע מסוים מורכב מכמה תתי זרמי מידע‪.‬‬
‫דיאגראמה בהיררכיה נמוכה‬
‫‪4.1‬‬
‫‪4.2‬‬
‫‪4.3‬‬
‫‪16‬‬
‫דיאגראמה בהיררכיה גבוהה‬
‫‪Order Name‬‬
‫‪Product Details‬‬
‫‪Order Status‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪4‬‬
‫‪Order Details‬‬
‫מרכיבי ה ‪ :DFD‬מאגר מידע‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מתואר ע"י מלבן אשר פתוח בצדו הימני‬
‫מייצג‪" :‬מידע במנוחה"‬
‫מאגרי המידע נמצאים בתוך גבולות המערכת‬
‫לכל מאגר מידע יש שם ייחודי המתחיל באות ‪ D‬ומספר‬
‫שעוקב אחריו‪.‬‬
‫למאגר מידע יש לפחות זרם מידע אחד שנכנס ואחד שיוצא‬
‫המאגר אינו משנה את הנתונים שבתוכו‬
‫מתואר בפירוט במילון‬
‫‪D2 Student Info‬‬
‫‪17‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫תהליך העבודה בניתוח המערכת‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫מקורות מידע‪ :‬מסמכי האפיון‪ ,‬ונציגי המשתמשים‬
‫עבודת הניתוח היא תהליך איטרטיבי‪ ,‬לא מדויק והא נעשה‬
‫בשיטה של ניסוי וטעייה‪.‬‬
‫ניתן לצייר אותם ידנית או באמצעות כלי תכנה‪.‬‬
‫צריך להחליט על רמת הפירוט‬
‫וכעת נעבור לדוגמא‬
‫‪18‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫דוגמא ‪ -‬מערכת תשלומים לוועד בית‬
‫•‬
‫יש להקים מערכת מידע לוועד בית משותף‪ .‬המערכת תטפל בתשלומי הדיירים‪.‬‬
‫•‬
‫המערכת תאפשר הזנה ועדכון של פרטי דיירי הבניין (שם משפחה‪ ,‬מספר דיירים‪ ,‬גודל‬
‫הדירה‪)..‬‬
‫•‬
‫על פי פרטי הדיירים יקבע נציג ועד הבית את תעריף התשלום החודשי‪ ,‬ואת מועד התשלום‬
‫ויזין למערכת‬
‫•‬
‫דיירי הבית מעבירים תשלומים בהמחאה או המזומן‪ .‬המערכת תאפשר לנציג הוועד להזין‬
‫את פרטי התשלום ותפיק קבלה‪.‬‬
‫•‬
‫בסוף כל חודש תפיק המערכת לנציג הוועד דוח יתרות חוב של כל הדיירים‪.‬‬
‫‪19‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מערכת תשלומים לוועד בית ‪DFD -‬‬
‫פרטי הדיירים ‪D1‬‬
‫‪1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי דייר‬
‫ותעריף‬
‫פרטי דייר‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪2‬‬
‫קלוט‪/‬הזן‬
‫פרטי‬
‫התשלום‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פרטי התשלומים ‪D2‬‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪20‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪3‬‬
‫ייצר דוח‬
‫יתרות חוב‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫אג'נדה‬
‫• גישות לניתוח מערכות מידע‬
‫• דיאגרמת זרימת‪-‬מידע (‪)DFD‬‬
‫– מבוא ל ‪ DFD‬ומרכיבי הדיאגראמה‬
‫– היררכיה ב ‪DFD‬‬
‫– סיכום כללי תרשים ה ‪DFD‬‬
‫• סיכום‬
‫‪21‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
DFD ‫היררכיה ב‬
System
Context Diagram
P1
P2
P3
DFD-0
P1.1
P1.2
DFD-1
P1.3
P2.1
P2.2
DFD-1
P3.1
P3.2
P3.3
DFD-1
2010 ,‫מבוא למערכות מידע‬
22
‫דיאגרמת ההקשר – ‪Context Diagram‬‬
‫•‬
‫•‬
‫מבט‪-‬על‪ ,‬מבט "מבחוץ" על המערכת‬
‫מגדירה טווח המערכת (‪ ← )Scope‬את גבולות המערכת‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫המערכת מתוארת כ"קופסה שחורה" (תהליך אחד)‬
‫כל הישויות החיצוניות מופיעות‬
‫כל זרמי המידע אל הישויות ומהן מופיעות‬
‫מאגרי מידע לעולם לא מופיעים‬
‫למה‬
‫?‬
‫‪23‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫דיאגרמת התוכן – ועד הבית‬
‫מופיעות כל‬
‫הישויות‬
‫פרטי תעריף‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫פרטי דוח יתרות חוב‬
‫פרטי דייר‬
‫מערכת גביית‬
‫מסי ועד הבית‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫קבלה‬
‫מופיע רק‬
‫תהליך אחד‬
‫‪24‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪DFD-0‬‬
‫• מציגה את כל התהליכים המרכזיים של המערכת‬
‫• מציגה את מאגרי המידע המרכזיים שמקושרים לתהליכים‬
‫המרכזיים של המערכת‪.‬‬
‫• זוהי הדיאגראמה החשובה ביותר ב ‪DFD‬‬
‫‪25‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪ - DFD-0‬וועד הבית‬
‫‪DFD-0‬‬
‫‪D1‬‬
‫‪1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי דייר‬
‫ותעריף‬
‫פרטי דייר‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪2‬‬
‫קלוט‪/‬הזן‬
‫פרטי‬
‫התשלום‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪D2‬‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪26‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪3‬‬
‫ייצר דוח‬
‫יתרות חוב‬
‫‪DFD-n‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪27‬‬
‫לכל תהליך שהוא אינו אטומי‪ ,‬תיווצר דיאגראמה חדשה‬
‫הדיאגראמה תכיל את כל תתי התהליכים של תהליך האב‬
‫כל הישויות ומאגרי המידע וזרמי המידע שהיו מקושרות‬
‫לתהליך האב ‪ -‬יועתקו לדיאגראמה החדשה‬
‫כל תתי התהליכים ימוספרו באופן הבא‪ X.n :‬כך ש ‪ X‬עומד‬
‫עבור מספרו של תהליך האב‪ ,‬ו‪ n‬עומד עבור מספרו של תת‬
‫התהליך‪.‬‬
‫ייתכן ו"יחשפו" מאגרי מידע חדשים הקיימים רק בדיאגראמה‬
‫זו‪.‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪ – DFD-1‬ועד הבית‬
‫‪DFD-1‬‬
‫פרטי הדיירים ‪D1‬‬
‫‪1.1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי הדייר‬
‫פרטי דייר‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪1.2‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫תעריף‬
‫הדייר‬
‫‪28‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫תוכן ההרצאה‬
‫• גישות לניתוח מערכות מידע‬
‫• דיאגרמת זרימת‪-‬מידע (‪)DFD‬‬
‫– מבוא ל ‪ DFD‬ומרכיבי הדיאגראמה‬
‫– היררכיה ב ‪DFD‬‬
‫– סיכום כללי תרשים ה ‪DFD‬‬
‫• סיכום‬
‫‪29‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫כללי תרשים ‪ – DFD‬תהליכים‬
‫• לכל תהליך יש זרם מידע אחד לפחות שנכנס ואחד לפחות‬
‫שיוצא‬
‫• אין משמעות לזרם מידע שיוצא מפונקציה ונכנס אליה חזרה‬
‫‪Process 1‬‬
‫‪Process 2‬‬
‫‪Process 3‬‬
‫‪30‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫כללי תרשים ‪ – DFD‬ישויות חיצוניות‬
‫• ישות חיצונית יכולה להיות מקושרת רק לתהליך‬
‫• ישויות חיצוניות בצד שמאל משמשות מקור לקלט ובצד ימין‬
‫יעד לפלט‬
‫• ניתן לשכפל ישות חיצונית למטרת בהירות הדיאגראמה‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫‪31‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫כללי תרשים ‪ – DFD‬זרמי מידע‬
‫זרמי מידע‬
‫חוקיים‬
‫‪EE1‬‬
‫זרמי מידע‬
‫לא חוקיים‬
‫‪Process 1‬‬
‫‪EE2‬‬
‫‪EE1‬‬
‫‪DS 1‬‬
‫‪DS 1‬‬
‫‪32‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪EE1‬‬
‫‪Process 1‬‬
‫‪Process 1‬‬
‫‪Process 1‬‬
‫‪DS 1‬‬
‫‪EE1‬‬
‫‪DS 1‬‬
‫‪EE1‬‬
‫‪DS 2‬‬
‫‪DS 1‬‬
‫כללי תרשים ‪ – DFD‬מאגרי מידע‬
‫• לכל מאגר מידע יש זרם מידע אחד לפחות שנכנס ואחד‬
‫לפחות שיוצא‬
‫• ניתן לשכפל מאגר מידע למטרת בהירות הדיאגראמה‬
‫‪Orders‬‬
‫‪33‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫כללי תרשים ‪ – DFD‬פירוק תהליכים‬
‫חוק שימור המידע‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪34‬‬
‫שימור זרמי המידע‬
‫שימור תהליכים‬
‫שימור אינטראקציות של ישויות חיצוניות‬
‫שימור מאגרי מידע‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫מה השלב הבא?‬
‫עוברים לעיצוב‪...‬‬
‫• עיצוב התהליכים‬
‫• עיצוב הקלטים והפלטים (מסכי הקלט‪ ,‬פלט ודוחות)‬
‫• עיצוב סכימת מסד הנתונים‬
‫‪35‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫סיכום‬
‫מצא את השגיאות !!‬
‫רמז‪ :‬לפחות ‪5‬‬
‫פרטי הדיירים ‪D1‬‬
‫‪DFD-0‬‬
‫‪1‬‬
‫קלוט‪/‬עדכן‬
‫פרטי דייר‬
‫ותעריף‬
‫‪1.1‬‬
‫קלוט‪/‬הזן‬
‫פרטי‬
‫התשלום‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫שכן של‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪E1‬‬
‫דייר‬
‫פרטי התשלומים ‪D2‬‬
‫‪E2‬‬
‫נציג‬
‫‪36‬‬
‫מבוא למערכות מידע‪2010 ,‬‬
‫‪2‬‬
‫ייצר דוח‬
‫יתרות חוב‬

similar documents